Pages

Kamis, 07 Maret 2013

" HIKAYAT SIRIBE PAKHOEK
KATA PENGANTAR

       “ALHAMDULILLAH “ Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat  RABBI Azawajalla yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya sehingga penulis telah dapat menyusun sebuah buku yang diberi judul “ KUMPULAN SIRIBE PAKHOEK “
            Selawat seiring Salam penulis sampaikan Kepangkuan Pang Ule Alam Sebagai Khataman Ambiya Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W beserta Sahabat dan para Keluarga  yang telah menuntun umat manusia dari Alam kebodohan ke Alam Ilmu Pengetahuan dan beradap

            Penulis telah berusaha Untuk menyusun Pakhoek –pakhoek  Hikayat maupun  pakhoe pakhoek yang dikumnpulkan dari berbagai sumber dan kalangan  untuk selajutnya dijadikan sebuah  Buku Sederhana ini yang tidak lain dan tidak bukan bermaksud dan ber upaya untuk melestarikan serta memperkaya Khasanah Budaya Urueng Aceh, karena dalam buku ini memuat  “ PAKHOEK PAKHOEK “ Hikayat Aceh terutama yang menyangkut  Adat Istiadat, Agama dan kesenian  dengan harapan dapat bermamfaat hendaknya bagi
seluruh Masyarakat Aceh di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

            Dengan terbitnya Buku “ SIRIBE PAKHOEK  “ ini Masyarakat khususnya Masyarakat di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat lebih memahami bahwa Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai Khasanah Budaya Bangsa yang luhur tinggi  dan perlu dipelihara serta dikembangkan sesuai perkembangan Masyarakat Aceh itu sendiri, Apa lagi dengan di Undangkannya  Undang Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006  yang di dalamnya termuat tanggung jawab terhadap pelestarian kebudayaan dan Kesenian Aceh ( Bab XII pasal 96,97  BAB XIII pasal 98,99 serta BAB  XXXI pasal 221,222 )

            Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi selesainya Buku ini dan penulis sangat menyadari dalam penyusunannya masih banyak kkekurangan seta belum sebagaimana diharapkan , Maka dari itu penulis sangat mengharapkan sumbangan pemikiran serta masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya di masa mendatang

“ TOEP TEUPOENG BRUEH BIT, KAROEH BRUEH LEUKAT,
   BAK LOEN SEUMURAT KADANG NA SALAH,
   MEU`AH LOEN LAKE MEURIBE HARAP
   JAROE LOEN ANGKAT LOEN LAKE MEU`AH “

                                                                 Banda Aceh, 20 Oktober 2011.
8 Syawal 1428  H
                                                           W a s s a  l a m
                                                               (  SULAIMAN A. GANI )


DAFTAR  ISI

                                                                                 HALAMAN

     I .    KATA  PENGANTAR    ……………………………..

II.                 DAFTAR  ISI   ………………………………………

III.               RANUP SIGAPU  ……………………………………..

IV.              SIRIBE PAKHOEK ……………………………………

V.                 SALEUM PEUNUTOEP ……………………………..

 

RANUP  SIGAPU

SYUKUR NGOEN PUJOE, MUWOE KEU TUHAN
YANG PEUJEUT ALAM , BAN SIGOEM DONYA
 SEULAWUET SALEUM , AKAN JANJOENGAN
 PANG ULE ALAM ,  RASUL MUSTAFA

SALAM`ALAIKOEM,  JAROE LOEN LAYANG
KEU BANDUM RAKAN,  TUHA NGOEN MUDA
SAMBOET SALEUM LOEN,  SABOEH KARANGAN
KADANG HAI RAKAN , JEUT KEU PEUNAWA

GANTOE LOEN JAK DROE,  LOEN BRI UTUSAN
GEUNANTOE BADAN  , PAKHOEK LOEN SUSOEN
GEULANTOE LOEN BRI,  KUPI SICAWAN
PANTOEN LOEN KARANG , LOEN BRI KEU KAWOEM

SIRIBE PAKHOEK  ,JUDUL LOEN BOEH  NAN
KALHEUH LOEN KARANG, SIKADA MUPHOEM
KEU PAKHOEH ADAT, NGOEN KESENIAN
AGAMA SINAN , PIH NA LOEN  SUSOEN

SABOET RAKAN DROE, NGOEN DUA TANGAN
BACA HAI RAKAN, KALHEUH LOEN SUSOEN
SALAH NGOEN BEUTOI, BEUGOET NEUTIMANG
PEU BEUTOI RIJANG, BEK SALAH MUPHOEM

KADANG NA SALAH,  BAK  PEUKHOEN  NAZAM
KEURITIK  SARAN, NEUTULEH LANGSOENG
LOEN LAKE  MEU`AH,  ATEUH  SALAHAN
MAKLUM HAI RAKAN, GOEH LOEM GOET MUPHOEM

BAK PIHAK NAFSU, SUSOEN  KARANGAN
ELEUME LOEN TAN, MEU BUBE JAROEM
HANA  SIKULA  , LOEN JAK BUET PIH TAN
DAK PEUNGALAMAN, SI UMU JAGOENG

SULAIMAN GANI , NAMA LOEN  TUAN
TAN PEUNGALAMAN, ANEUK MIET DUSOEN
DI SAMALANGA , TEUMPAT LAHERAN
TEUMPAT LOEN TINGGAI, JEULINGKE GAMPOENG

RANUB SIGAPU ,OHNOE LOEN KARANG
SALEUM KEUNALAN, ANEUK MIET GAMPOENG
PEU MEU`AH  DOSA, BANDUM SALAHAN
KEUDEH BAK TUHAN, TALAKE  AMPOEN

YA ALLAH  BEUTROEK , HAJAT LOEN TUAN
JEUT KEU AMALAN , PAKHOEK LOEN SUSOEN
NEUTUENG KEU AMAI,  NEUBRI  BALASAN
SYURUGA LAPANG,  NEUPULANG LANGSOENG

                                                                                                                   W A S S A L A M
                                                                                                                 SULAIMAN.A.GANI
                                                                                                               

SIRIBE PAKHO

MEUROEK DEUNGOEN TOI ,KEU ASOE NANGGROE
RUHUENG NGOEN BAJOE, KEU PEUTUA
TAMEH NGOEN PUTIENG, KEU ULE BALANG
BEUNEU NGOEN ADANG, KEU ULAMA

GEUBOEH ADAT, GANTOE PAGUE
BEK JILINGKEU, SIAPA SAJA
GEUBOEH HUKOEM, KEU AKIDAH
MANGAT BEK SALAH, BAK AGAMA

GEUBOEH REUSAM ,MANGAT MEUKEUNOENG
AGAM INOENG, MANGAT BEDA
GEUBOEH KANUN, SUPAYA JROEH
BEK MEU ROEH REOEH,  JEUT PEUKARA

MEUNYOE  KOENG ADAT,  SEULAMAT  HUKOEM
REUSAM  NGOEN KANUN , TEUPEULIHARA
RAKYAT  SEUNANG,  AMAN GAMPOENG
HAN MEUROEN REOEN,  JEUT  PEUKARA

MEUNYOE MEUSAPAT, ADAT NGOEN HUKOEM
MISEU NYAWOENG,  NGOEN ANGGOTA
UMPAMA REUSAM, DEUNGOEN KANUN
MISEU REUBUENG, DEUNGOEN TIKA

HUKOEM ALLAH, DALAM SUNNAH NGOEN FIREUMAN
HUKOEN RAJA , LAM ACARA UNDANG UNDANG
HUKOEM SYARA`K KA, MEUJAMAK KANUN REUSAM
HUKOEM ADAT,  LAEN TEUMPAT LAEN MACAM

MEUNYOE ADAT, SIT MEUKOEH REUBOENG
MEUNYOE HUKOEM , SIT MEUKOEH PURIEH
MEUNYOE ADAT,  HANJEUT  TAKOENG
MEUNYOE HUKOEM,  HANJEUT TAKIEH

MEUNYOE KANUN, SIT MEU ATEUNG BLANG
MEUNAN SIT REUSAM, MEUTANGGA TANGGA
MEUNYOE KANUN, HANJEUT TALAWAN
MEUNYOE REUSAM,  HANJEUT TALANGGA

MEULEUHA ADAT , SEUPAKAT TUHA KAWOEM   
MEULEUHA HUKOEM , MUPHOEM  ATEUH BANJA
MEULEUHA QANUN, BULUENG  MEU ATORAN
MEULEUHA REUSAM, SIPADAN ATEUH JEUMBA

 ADAT MUPAKAT ,DALAM TEUMPAT DUSOEN PEUKAN
HUKOEM MEUSUSOEN,SIDEH TUROEN NIBAK TUHAN
KANUN MEUCABEUNG ,MERUREUWUENG MEU ATEUNG BLANG
REUSAM MEU IKAT ,DEUNGOEN TEUMPAT MEU ATURAN

DEUNGOEN SIBANGSAT, ARAT MEUDAWA
DIPEUHU MATA, PEUGAH BEURANGKRI
SEUBAB BUET TUHAN,  KATAN JITHE NA
MUNGKEN RABBANA ,HAN A JITURI

PUCAK SELAWAH, MEUGAH LAM AWAN
BUKET BLANG KULAM , MEUTANGGA TANGGA
MEUPUE TAHAJAT, GATA HAI RAKAN
KEUNOE TROEK DATANG , MEUPUE KARENA

PUCOEK KRUENG JEUNIB, BATEE  MEUSARAH
PUCOEK KRUENG PANDRAH, JIMUDEK  BUYA
NYAN  U U P A,  JINOE  KA  JISAH
SEURAMBI  PEUGAH,  JITEKEN  PIH  KA

IE KRUENG DAROY, HIJOE MEULEB LEB
DAK HANROEH TAJEP, ROEH TARAH MUKA
KEU MA DEUNGOEN KU, BEK TABRI AYEB
INGAT HAI TALEB, BEK DAROEH HAKA

NA MISUE BAN , SINYAK COET BUNGOENG
MEUSAM BOENG RUNOENG ,SI  ATOET  DUA
MEUGLAK BLAH AGAM ,HANPUE  TATAYOENG
MEU GLAK BLAH INOENG, TAGANDA  DUA

KAREUNA UMBAK, MEUSAWAK JARENG
KAREUNA  PUTEING, MEUSAWAK BARA
MEUNYOE AWAKNYA,  KA TAPEUKAWEN
GEUTANYOE LAEN , PEUKOENG SAUDARA

kULAT ,PAK, DI ,MEULABOEH
KULAT  GOEH,  DI SAMALANGA
URUENG JARAK,  MEUTEUME PAJAH
URUENG  JEUOH ,MEUTEUME  RASA

DILIKOET RUMOEH , TAPULA PISANG
UBOE TATANOEM , TANOEH TACATOE
BAK  TREP TREP SIBLET, MEUHUET  KEU  TIMPHAN
MEUNYOE ON PISANG,  KANA  PAT  TACOEK

MEUPULA TUEBEE , HAN JITEM TIMOEH
KAREUNA TANOEH, MANTOENG ZAT MASEN
LOEN PULA BAK U, GOEH LOEM JIMUBOEH
MANTOENG TEUNGOEH GROEH, JIKAP LE BAJENG

DALAM  KUALA ,BUYA  MEUTAMOEN
LADOENG  TEUDOENG  DOENG, EUMPUEN  JIH  HANA
PAKOEN DILUA ,  HANA  NEUTAMOENG
HANA GOET BAGOEN, BAK ADAT LINGKA

KILAT  DUM  BLA  BLE , ATEUH  GLE  LADOENG
AWAN MEUTAMOEN, LHEUHNYAN UJEUN LE
BEKLE DILUA,   KEUNOE NEUTAMOENG
MANGAT TASEUMOENG , MTALOE SAUDARA

LAM TAMAN RAJA,  GEU PULA BUNGOENG
GALAK TAKALOEN , INDAH LAGOENA
NGOEN MANGAT  HATE ,KAMOE TEURIMOENG
BAK  KAMOE  BUNGOENG,  BAK  DROE  NEUH  RAJA

ALE BAK MUROENG, LEUSOENG  BAK JAMBE
SINYAK  TOEP SAGE, DIYUEP SEULASA
TIKA KA MEULUENG,  DIDALAM  JURE
SIT KA KAMOE THE,  JAME TROEK TEUKA

LAWAN BU LUKAT,  KA MEUHAT  TUMPOE
LAWAN  PUTROE , MEUHAT  RAJA
PEU EK LINTO ,  U SEURAMOE
JEH  PAT  PUTROE,   DALAM  KAMA

BEUREUKAT MEKKAH, KA`BAH BAITULLA
BEUREUKAT SYIAH, ALEM ULAMA
URUENG  IBADAT,  TAAT  KEU ALLAH
TUHAN  NEUKEUBAH,  DALAM  SYURUGA

DI BINEH RUMOEH ,TANOEM BAK MEURAK
CABEUNG JIH RAMPHAK,  RINDANG LAGOENA
SIDEH DI JEUOH,  KEUNOE  TROEK  JAK
BEKLE  SITAPAK,  JEUOH  NGOEN  KUTA

SIDEH BINEH BLANG, SIGAM KOEH NALEUNG
BAK SAGOE ATUENG,  JIPEUDUEK RAGA
RANUB LAM BATE , TIKA  KA  MEULUENG
MEUTHE  KA JAMEUN,  LINTO TROEK TEUKA

KHUENG KEUNOENG TUJOEH,  LUROEH BOEH  ARA
UJEUN KEUNOENG SA,   CANGGUEK MEUNYANYOE
JANJI  PIH  KATROEH,  TANGGOEH  JINOE   KA
LINTOE  YANG  NEUBA, NEUBRI KEU KAMOE
 
HABEH  GLE LAJEUEN,  MEUTEUME  PAROE
GLE KULU  SAMPOE , GAMPOENG  COET  JEUMPA
TIKA LAHORI ,  KASOE  MEUSUJOE
PEUNOEH  SEURAMOE,   KA  MEULUENG  TIKA

DICOENG LAWAH, NA JIDUEK DARUET
DI ATEUH BAK KRUET, NA CICEM PALA
U BENA SALAH, YANGKA LOEN PUBUET
RAYEUK DEUNGOEN CUT,  MEUAH BEURAYA

GANJA PULO ACEH, PUWOE ROET LAOT
TAWOE OH SUPOET, BEKNA RAZIA
PUE NA  DOSA LOEN, YANGKA  ULIKOET
BEKLE MEUSANGKOET, BLANG PADANG MASYA,

RANUB KUNENG ON. TAWOE BAK GIRI
RANUB ULOEN BRI, NEUCUBA  RASA
MEUNYOE NA SALAH, MEU AH BEUNEUBRI
MEUNAN KHEUN NABI, WAHE SAUDARA

TAMSE LUEK KUWA,  LAM CINTRA BEUSOE
MEUKEUTRIB  JAROE , JIMEUSUARA
SABE THAT LAWA , RAJA NGOEN PUTROE
CUKOEP  THAT  RAGOE,  BAYEUN NGOEN CINTRA

LOEN  BOEH LAM HIDANG,  KARANG MALAKAT
KIREM KEU SAHBAT , AGAM NGOEN INOENG
LINTOE YANG NEUBA ,  SANG SANG  MALAKAT
TRIEB KA MEUHAJAT ,  MEUKALOEN BUNGOEN

NEUCOEK KEU BULUENG , NEUTUENG KEU UBAT
WASIET NASEHAT , KEU WAREH GAMPOENG
GEUTANYOE  UDEP , BEU INGAT INGAT
OH  WATE  TROEK HAT,   HANASOE TULOENG

 REUDOEK  HANALE , UJEN LAM NANGGROE
 RINYUEK MEUTALOE,    RABINEH  PASI
HUDEP LAM DONYA, SABE LAM RUGOE
MEUNYOE  GEUTANYOE, TAN PUJOE RABBI

SAYANG U DADEH, HABEH TUPE KAB
TEUPOENG BRUEH LEUKAT, TATOET KEU TUMPOE
BEK JEUT GEUTANYOE, JAHE MURAKAB
 MEUTAN IBADAT, SABE LAM RUGOE

KEUDE BEUREUNUN, TOE LAMPOEH SAKA
KEUDE PEUDADA, TOE NGOEN BLANG BIRAH
NAFSU KEU BUNGOENG, RUNOENG TAMITA
BEK TAGEULAWA ,CABUENG JIH PATAH

ASAI  CABOEK, NIBAK  KUDE
ASAI  PAKE , NIBAK  SEUNDA
AWAI  TAPUBUET,  DUDOE  TAPIKE
TEULAH  OH AKHE,  KUPUE  LOEM GUNA

AWAI  BOEH BAJEK, DUDOE  BOEH  PANAH
PANE  LOEM  LEUMAH,  SEUNALOEP  KANA
BAK  PI  E  HAN  EK,  LOEN  TIMBU  TAMAH
PANE  LOEM  LEUMAH,  GUNA  YANGKA  NA

BUBE  DUA  JAP,  SEUREUKAB  DUA  MUKA
KEUNOE  PIH  TOE,  KEUDEH  PIH  RAB
DUMNAN  PALEH,  JAHE  MURAKAB
BAN DUA PAT ,  MEUTEUME  LABA

HARAP  KEU BACE , PEUCIKOE PAYA
HARAP  KEU  TEUTRA,  JITEM  MEUNYEURAH
HARAP  KEU  PUTROE,  DROE DROE  BINASA
BAK TAPEUCAYA,  JANJI NGOEN  SUMPAH

IE  SITEUGOEK,  BU SABOEH  SUEB
ATRANYAN  BEUJEUT,  KEU DARAH GAPAH
URUENG  PO RUMOEH,  BEUTROEK  MEUKEUSUD
LE  TUHAN  MAKBUD,  FAHLA  GEUBALAH

DICOENG  BAK  NIBOENG,  TIYOENG  MEUDODA
ANEUK  CEM  PALA,  JITAK  LE  TIWAH
MEUNYOE  DI  ABANG,  NAFSU  NGOEN  HAWA
BAK  AYAH  BUNDA,  KEUDEH  NEULANGKAH

MEUNYOE  SIT  INTAN,   HANJEUT  TEUMAGA
MEUNYOE  SUASA ,  HANJEUT  KEU  TIMAH
BEUTHAT  LAM  LEUBUENG,  NYAN  MUTIARA
TEUTAP MEUCAYA,  HANJEUT  MEU  UBAH

RAKET  BAK  PISANG,  TAJEUMEURANG  KRUENG
SINYAK DROEP UDUENG,  LAM  KAWAN  KADRA
HABEH  DUMNA  LHOEK,   KATROEK  BAK  REULUENG
KAROEH  MEUSARUENG,  KEUNOE  BAK GATA

UMPAMA  DOSA , LAGE  ON  KAYEE
NYOE  GOEH  LOEM  LAYE,  LAEN  KA  MUDA
UMPAMA  DOSA,  LAGE  IE LAOT
NYOE  GOEH  LOEM  SUROET,  LAEN KA TEUKA

RASA  BICAH  PHET,  SAKET  LAM  JANTOENG
MALANG  THAT  UNTOENG,  RAB  PUTOEH  ASA
PISANG  LOEN  PULA , KAGOEB  JAK  COET  ON
BUNGOENG  LAM  KEUBOEN , KAGOEB  PO  ATRA

ANEUK  LUEK  MEUSU,  DICOENG  U  DADEH
ANEUK  KUUEK  PUTEH , DIDALAM  PAYA
HATE  THAT  TUNU,  MEUJAMPU  SEUDEH
BAGOE  KEUNOENG  KREH , JITOEB  BAK  DADA

NIBAK PANTE KRUENG, URUENG  SEUMABOEN
JISRAH  IJA KROENG,  MEREK PALIKAT
RUGOE LOEN  PAGUE,   BUNGOENG  LAM  KEUBOEN
KA  GOEB  JAK POET  ON ,  MADU DIHISAP

BUKAN SAYANG, SI BUNGOENG AWE
SIT LAM  SABE,  ANGEN TIMPA
OH  LOEN  INGAT,  HANCOE  HATE
LOEN  BEUMATE,  SAJAN NGOEN GATA

BUKOEN SAYANG,  MINYEUK SIMPLAH
DIDALAM  KLAH,  ROE  U  LUA
HATE  LOEN  NYOE, SANG BICAH
BUNGOENG LOEN KEUBAH,  KAGOEB BOEH TANDA

BEUREUKAT  MEKKAH , KA`BAH  BAITULLA
BEUREUKAT  SYIAH , ALEM  ULAMA
URUENG  IBADAT,  TAAT  KEU  ALLAH
TUHAN NEUKEUBAH,  DALAM SYURUGA

TAJAK  U RIGAH,  SINGGAH  U  CALANG
TAMOENG  LAM  PEUKAN,  TAJAK BEULANJA
HABA NASEHAT,  SIPATAH  KALAM
SABOEH  KARANGAN,  KEU TANDA MATA

GUNOENG  SIBANYAK,  PUCAK  LAM  AWAN
ANTARA  MEDAN,  DEUNGOEN  BRASTAGI
NARIT  MUSTAHAK,  SIKRAK  LOEN  BAYANG
DEUNGOEN  HAI  RAKAN , ULOEN  PEUGAH  KRI

DICOENG  BAK  LAWAH,   NA JIDUEK DARUET
DI  ATEUH BAK  KRUET,   NA  CICEM  PALA
U BE NA DOSA , YANGKA  LOEN  PUBUET
RAYA DEUNGOEN CUT,   PEUMEU`AH  SIGRA

RANUB KUNENG ON,  TAWO  BAK  GIRI
RANUB  ULOEN  BRI,  NEUCUBA  RASA
MEUNYOE  NA  SALAH , MEU`AH  BEUNEUBRI
MEUNAN  KHEUN  NABI,  WAHE  SAUDARA

KAPAI  JIPHOE ,  MEULIWET  LIWET
JITAMOENG  TEUBIT,  LAM  AWAN  MIGA
PEUREULE  KEU  AMAI,  BEULE  MEURATEIB
ALLAH  TASEUBOET , JEUP  JEUP  KUTIKA

MEU  BOEH TIMOEN WAH,  BALOET  BAK  PISANG
PEUNAJOEH  TIMPHAN,  BAK UROE  RAYA
GOEH  LOEM NEULAKE,  KA  LOEN  MAAFKAN
MEUNAN  SIT SINAN,  BEU SAMA SAMA

KADANG  NA GASA , BAK  LOEN  MEUTUTOE
KADANG  TEULANJOE , BAK  LOEN  MEUCAKRA
KADANG  NA JANJI , GOEH LOEM PEUGLAH
SILAP  NGOEN SALAH,  BAK LOEN MEUDAWA

KADANG  TAN LOEN NGIENG , WATE NEUKASWOET
HANA  LOEN SUOT,  WATE  NEUSAPA
KADANG  NA  DOSA,  YANGKA U LIKOET
RAYA  DEUNGOEN  CUT,  PEU MEU`AH SIGRA

KEUDE CALANG ,  JINOE KA HANCOE
ABEH  JIHAMBOE,  TSUNAMI  TEUKA
KADANG  SALAH  BUET,  KA DEUNGOEN  TUTOE
YANGKA  TEULANJOE , PEUMEU`AH  SIGRA

BAWANG  BINEH  GLE,  MEUPUTIE  KARANG
BAWANG  BINEH BLANG , MEUPUTIE  TANGKE
KADANG  NA SALAH , NARIET  LOEN  TUAN
PEUMEU`AH  RIJANG,  AWAI  NGOEN  AKHE

PEURAHOE  RAYA,   KUALA  ACEH
KARUENG MEUCUNGKEH,  DI  LHOEK  KRUENG  RAYA
DILE  PUE KURUENG,  JINOE  PUE  LEUBEH
SAMPOE  HAN  JADEH,   SOE  BA  PEUSUNA

PEUNGAT  BOEH  PISANG , LAWAN BOEH GADOENG
GEUBOEH  LAM  BANGKOENG,  BUKA  PUASA
DILOEN  KEU  CUT BANG,  CINTA  KA LANGSOENG
PAYEH  DALAM ON ,  KALHEUH  GEUBUKA

DIYUEB BEURINGEN,  JIMEUSU  GAJAH
DALAM  BAK  LIPAH,  ULAT  MEUDODA
NYAWOENG  NGOEN TUBOEH,  BANDUM  LOEN  SEURAH
PULANG  KEU  ALLAH,   PUE  NEUNEUK  KADA

CUACA  PEUNGEUH ,  ATEUH  GLE  LAWUENG
URUENG  JEU  UDUENG ,  KUALA  JANGKA
SAKET  NGOEN MANGAT,  BANDUM  ULOEN  TUENG
KADA  NGOEN  BULUENG , BANDUM  LOEN  SABA

JIPOET  ANGEN  GLE,  DIRUE  MEUSAB  SAB
KAYE  MEUHUNYAT,    BADAN  MEUGEUMPA
KASEB  LOEN  PIKE,   SAKET  NGOEN  MANGAT
KASEB  LOEN  INGAT ,  RUGOE  NGOEN  LABA

MANGAT  BOEH  PUKAT,  JAMPU NGOEN SAKA
MEUBOEH  MEURIA,   LAWAN  NGOEN  PLIEK  U
SAKET  NGOEN  MANGAT,  KEUDROE  LOEN  RASA
PAKOEN  GOEB  SUBRA ,  MEUCEUPET  IKU

ALLAH  HURABBI,  NEUBRI  BEUSAMPOE
LAGE  TALUMPOE ,  BEK TROEK MEUDIYUENG
BEU JEUOH  MARA,   SEUREUTA  DUM  SYOE
SIGALA  BAGOE ,   BEK  ROEH  MEUKALEUNG

ULOEN  JEIP SALAH,  LOEN  RUDAH  PALOE
PAYAH  HAI   MA DROE,    JEUT  SAGOE  RUWUENG
LOEN  TALEUK  SALAH,   LOEN  KEUBAH  RUGOE
ANEUK  NA  LHE DROE,    KA  MEUTUENG  BAYUENG

WAHE TUHANKU,  YANG  CIPTA   ALAM
NEUBRI  KOENG  IMAN ,  BEK  ROEH  LAM  SISAT
BEU EK LOEN LAWAN,  NAFSU  LAM  BADAN
BEK ROEH LOEN TUAN,  ZINA NGOEN LIWAT

SEUMBAHYANG  HANLE,  LALE  MEUDODA
SIDUMNA  BALA,  HANTHE  KEU  DAUSYAH
RIWANG  TUNGKU DROE,  JINOE  BAK  MULA
SUROEH  RABBANA, BEKLE  TAKEUBAH

MEUNYANG  NEULARANG ,  BAK BUET MEUDOSA
TAUBAT  NASUHA,  LAJU  BEUBAGAH
DONYA  KA  AKHE,  WAHE  SAUDARA
BEK DOEK  NGOEN MASA,  MEULHOE  SABOEH  YAH

ASTAUFIRULLAH ,  RAB  SALAH  RIKA
KEUMUN  NGOEN  APA ,  HARAP  PEUMEU`AH
PAT  PAT  TEULAJOE,  TUTOE  NA  GASA
BUKOEN  LOEN  SAJA , TUNGKU  MEUTUAH

JINOE  HANALE , PIKE  KEU  DAUSA
JIPUBUET  ZINA,  RATA  DAERAH
AKAN  ILAHI ,  PEUDULI  HANA
MEUGREB  NGOEN SINJA , KASOEH  MEUNASAH

PUCOEK KRUENG ACEH, LAM  GLE  SEULAWAH
PUCOEK  KRUENG  SARAH,  MEUPUTA-PUTA
MEU    U U P A ,  MEU KALHEUH  JISAH
BEKLE  ROE DARAH,  ACEH  MULIA

PUCOEK  KRUENG DAROY, LAM GLE  MATA  IE
UJOENG  MEUSUNDI,  LAM TAMAN  RAJA
SEURAMOE  MAKKAH,  JINOE  KA  LEUPIE
SEUBAB  KA JIBRI , NYAN   U U P A

PUCOEK  KRUENG  KALE , DALAM   GLE   JEURAT
SINYAK  POET  LANGSAT,  PUTIEK  LAM  KARANG
NA  LHE  DROE MEUNTRI , KEUNOE  JAK  INTAT
SAMBOET  HAI  SAHBAT,  NYAN UNDANG –UNDANG

MAKMU  DALAM  GLE , LE  WASE  KACANG
RAME  LAM  PEUKAN,  LE  UREUENG MEUKAT
QANUN  PILKADA  ,  KALHEUH  GEURANCANG
SYARAT  PAKRIBAN,  GUBERNUR  MEUHAT

PUTIEK  PISANG  TOENG, JANTOENG  PISANG  KLAT
UREUENG POET  KULAT , LE THAT DALAM BLANG
CALOEN  GUBERNUR  NGOEN  WAKIL   MEUHAT
KA  GEUBOEH  SYARAT,  BACA  QURU`AN

BUKAN  LE  SAYANG, PISANG  TEUPEUNGAT
TEUMOEN  BULUKAT,  KA  BASI  SANTAN
WATE  PILKADA,  ULOEN  PEU INGAT
BEU  ADE  THAT THAT,  BEK  SAMPE  CURANG

BUKOEN LE  SAYANG , KEU  BINTANG  TAKAT
TEUNGOEH LOEN LIHAT, GADOEH  MEULAYANG
OLEH  TIM  SUKSES,  BEK  PAKSA  RAKYAT
SOE  GALAK  MEUHAT, YUE  PILEH RIJANG

TAJAK  U  GAROET,  BEUSOET  GAMPOENG  BLANG
JALAN  U  GEUMPANG,  MEUPUTA  PUTA
TANGGAL  LIMOENG  BLAH,  BAK  BULEUN  LAPANG
R. I.  DEUNGOEN  GAM ,  SUMPAH  SEUTIA

MEUNYOE  TAN  ALEI,  KUPUE  TEUH  JEUNGKI
MEUNYOE  TAN  LE  IE,  KUPUE  TEUH  TIMA
SIDEH  DI  LUA,  NANGGROE   FILANDI
MAARTHI  ATSARI,  PEURUJUEK  TEUMA

KUALA  LANGSA,  PABREK  TEURASI
KUALA  IDI  , NA  PABREK   SIRA
GEU  ULANG  TAHOEN,  SITHOEN  HELSINKI
GAM  DEUNGOEN  R. I. , DUEK  SABOEH  MEJA

TAKOEH  BAK  MANE,  TARAH  KEU  JINGKI
ALEE  BAK  GIRI,  LEUSOENG   BAK  JEUMPA
BAPAK  SBY , SITHOEN  TSUNAMI
SITHOEN  HELSINKI,  PAK  YUSUF  KALA

TA PUGA NANGGROE, TAHIROE SATOEH
PEUTIMANG BEUJROEH, PUNULANG MAJA
PUBUET  BEUTEUGOEH, BEUROEH LAM NEUDUEK
MEUBEK  MEU  ISUEK , LAGE YANG   KA  NA

ANEUK NANGGROE , BEU MEURASEUKI
ADAK TAGAJI, NAFAKAH  BEUNA
BEK SAMPE SUWAH,GEUJAK  KEUMIREUH
PAYAH  MITA BRUEH, LIMEUH PUE  YANG  NA

BEUNA TAGASEH ,HATE TEUH BEU WUEH
TA EU SIT KADEUH, BRUEH BU GEUH HANA
EK GEUBLOE EUNGKOET, HANSEP KEU DABEUH
ADAK PIH NA BRUEH, NGOEN MANGUEN HANA

TAJAK  U  GAROET,  BEUSOET  GAMPOENG  BLANG
JALAN  U  GEUMPANG,  MEUPUTA  PUTA
TANGGAL  LIMOENG  BLAH,  BAK  BULEUN  LAPANG
R. I.  DEUNGOEN  GAM ,  SUMPAH  SEUTIA

TAKOEH  BAK  MANE,  TARAH  KEU  JINGKI
ALEE  BAK  GIRI,  LEUSOENG   BAK  JEUMPA
BAPAK  SBY , SITHOEN  TSUNAMI
SITHOEN  HELSINKI,  PAK  YUSUF  KALA

BUKOEN LE DHEIT, NANGGROE ACEH
LEUBEH LEUBEH , DALAM DAME
PUE TAPUBUET, RIJANG BEREH
TAN LE CUNGKE NGOEN RAMEUNE

TAJAK U BLANG ,TABU BIJEH
HANLE SOE PREH, LAKE  RUNE
JAK LAM PAYA, MITA LEUBEH
TAN SOE CUKEH LAKE BEUREUNE

TAJAK U LAOT, EUNGKOET KA TEUPREH
BUYA KA JIWEIH ,LAM EUMPUENG SANE
TAJAK U KANTOE, MEU ATOE BEREH
PUELOEN TATEM PEH,DEUNGOEN ON MANE

KORBAN TSUNAMI,  KARU GOEH LOEN CEH
BEREH HAN BEREH ,BEUTA MEUPAKE
SIT BEULE SABA ,MANGAT BEK STRES
DOE BEUGIGEH, DAN TAMEU DOA

BUKOEN LE SAYANG,  KEU BINTANG TAKAT
URUENG MEU PUKAT, SINAN KEU DALI
GEUTANYOE ACEH, RAYEUK MERTABAT
BEK GADOEH HARAP, BANTUAN GOEB BRI

PEUTUMUEN MAWOET, LANGKAH RASEUKI
LAM JAROE RABBI, AZAWAJALLA
GEUTANYOE BEK DOEK, BANTUAN GOEB BRI
MITA RASEUKI LAGE BIASA

DICOENG U GADENG, CICEM MEUSEUNDA
ATEUH U DARA, TOTOEK, BEURAGOE
BANTUAN GOEB BRI, UNTUK SIKADA
LEUBEH MEURASA, HAI NYAK TAMITA KEUDROE

TAMUDEK U GLE , TAKOEH BAK BILI
PEUTROEN U PASI, TALOE JEUREUNGKHA
GEUBERNUR BAROE, KALHEUH MEUJANJI
BEK LE PEUNGUNGSI, TINGGAI LAM TENDA

BUKOEN LE SAYANG ,BINTANG MEURITI
OH WATE PAGI, KA PADAM CAHYA
LEUPAH SAYANG LOEN EU PEUNGUNGSI
SITHOEN TSUNAMI, MANTOENG LAM TENDA

KUALA ACEH, BATE MEURITI,
HOTEL REUNGGALI, TOE LAOT TAWA
HANA MEUHARAP, KAMOE KEU JANJI
TAPI BUKEUTI ,NEUCI PEUNYATA

 RINCOENG MEU PUCOEK, TAMPOEK SUASA
ATRA PUSAKA,  ENDATU KEUBAH
NYOE   U U  PA, MANTOENG JEUT DAKWA
ACEH MULIA, MANTOENG ROE DARAH

MEUTAN GOEGAJOE, KUPUE TEUH KIKI
MEUNYOE TAN CAMPLI, KUPUE TEUH SIRA
MEUNYOE R U U PA,  JEUT DAKWA DAKWI
KUPUE HILSINKI, DUEK SABOEH MEJA

CEM PALA PAKI, NARI COENG TINGKAP
LAM PADE LEUKAT, ULAT MEUSARANG
ACEH JITAKI, BAK DALI ADAT
PAKOEN DI PUSAT, SABE LAM CURANG

SABOEH HIKEUMAH,TSUNAMI GEUMPA
SEULAMAT GATA, GOEH LOEM TROEK BA HAT
MANTOENG NA UMU,  GEUBRI KEU GATA
BULUEN PUASA ,GEUYUE IBADAT

KARU HANALE NGOEN PRANG  KA REUDA
SEULAMA KANA, HELSINKI MEUHAT
PUBUET IBADAT BULEUN PUASA
RAYA THAT FAHLA, SYURUGA TEUMPAT

GEUYUE  PUJOE POE , MSIDROE YANG  ESA
BULEUN  PUASA ,  FAHLA  RAYUEK  THAT
WALAU BAK BARAK,  TEUMPAT  DUEK  GATA
HANJEUT  SAUDARA,  KEU  SABOEH  ILAT

MANGAT MEU LEUPAH, LINCAH COET UROE
KAREUNA ASOE, TREIP THAT KA SEU-I
MUSIBAH ACEH DILE SABOEH ROE
YOGJA TROEK MEUHAT, BANTUAN JIBRI

LINCANG BOEH PISANG, ASAM BOEH SUNJOE
LINCAH BOEH PANJOE, ASAM BOEH SUNTI
YOGJA MUSIBAH, TAKALOEN JINOE
BEUDOEH GEUTANYOE, TABALAH BUDI

LINCAH COET UROE, BOEH PANJOE PATEUN
ASAM BOEH KIYUN, CAMPLI NGOEN SIRA
ACEH NGOEN YOGJA, ADOE NGOEN ADUEN
YOEH MASA JAMEUN, YOEH MANTOENG RAJA

ACEH NGOEN YOGJA  ,HAK ISTIMEWA
JINOE LAM BALA, TUHANKU NEUBRI
DUA BOEH RAJA, TUHAN NEUCOBA
YOGJA NGOEN GEUPA, ACEH TSUNAMI

APUE LAM SEUKEUM, SEU UM THAT TULOE
MEUNYOE ROET TALHOE,KA TUTOENG GAKI
BAH RUU-PA ,GOEH LOEM SEULEUSOE
MEUPAKOEN JINOE, GAM TAREK DIRI

REUDOEK HANA LE UJUEN LAM NANGGROE
RIYUEK MEUTALOE, RAB BINEH PASI
DALAM PILKADA.DI GAM SUROET DROE
BAK BRA  JIUNOE,  PIH GAM TAREK DIRI

PUTIEK BOEH MANCANG, ASAM BOEH SUNJOE
NGOEN ANEUK KIROE,  GEUCICAH UDUENG
DALAM POLITIK,  DI GAM TAREK DROE
BAK RAKYAT NANGGROE,  NEUCI PEUMAKLUM

U LOEN BA JALOE , DIDALAM BAKAT
TAPREH  PREH  TROEH HAT,  PAJAN MEUGULE
BEURANGHOE  NEUJAK,  LOEN NEUBA SAPAT
BEU SABOEH  JEURAT,   ADAK TAMATE

JIMEULOET  SIWAH , NGOEN CICENG  PALA
RIMUENG  NGOEN SINGA,  MEUKURAN  KURAN
JIMEUKAP  PEUSAN,  LAWAN  JIH   KALA
JIMEUKAP  NAGA , NGOEN  ULEU  BIRAM

TAKOEH  BAK MANE,  KEU ALE  NEUBA
LEUSOENG  JEUMPA , JEUNGKI BAK MEUDANG
BEURANG HOE  NEUJAK,  ULOEN NYOE NEUBA.
BEKLE  SAJAN MA, NEUKEUBAH  HAI  BANG

TAKOEH  TRIENG  GAJAH,  REUBAH  TRIENG  TULOE
UJOENG  KEU  TAWOE , URAM  KEU  BINTUENG
 KEUNOE  HAN TAREK, KEUDEH HAN KEUNDOE
.SABE  THAT  UKOE, MEURAK  NGOEN  BAYUEN

LAOT  FASIFIK, MEUBALEK  JALOE
SAYANG  DUM HANCOE,  KA KEUNOENG KARUENG
 KAROEH SIPADAN,  PAWANG  NGOEN  JALOE
KAROEH  SI KUPHOE,  CINTRA  NGOEN  BAYUEN

BAK KRUENG  PEUDADA,  TASIWA  JALOE
MEUNYOE  TALALOE,  TAJAK  U  BIRUEN
 LOEN NEUK MEUKAWEN, LOEN TUENG KEU JUDO
 ALEH SI KUPHOE, ADOE NGOEN ADUEN

TAJAK U GLE , TAJAK KOEH  KAYE
PAYANG  TAKOEH  LHE , PANEUK KOEH DUA
BEURANG  KAPUE BUET,  TAPIKE  DILE
MEUNYOE  KA MALE , HANALE  GUNA

ANEUK CICEM  BLANG , JIDOENG COENG KAYE
BEURIJUEK  BALE , JIWOE U RIMBA
PEUTUROET  NAFSU,  KAYEM  THAT  MALE
KAYEM  MEUTEUME , MEULARAT TEUKA

DAK  MISUE  KAMENG,  NGOEN  NALUENG  HIJOE
DAK MISUE TULOE , JINGIENG BOEH NALUENG
KEUNOE HAN TAREK , KEUDEH HAN KEUDOE
SABE THAT UKOE ,  UROE NGOEN BULUEN

WALAIKOEM SALAM , TUAN YANG TEUKA
TAMOENG LAM KUTA,   KEUNOE BEULEUPAH
KAMOE TEURIMOENG , NGOEN HATE SUKA
MEU PEUMULIA ,  SANG MEUH KEUREUTAH

KAMOE  NIET  INTAN,  LINTOE YANG NEUBA
DALEH  BAN  TEUKAN , JEOH NEULANGKAH
PEUTAMOENG LAJU,  BEK  LE  DILUA
MALAM  KA  JULA,  BEK BASI KUAH

TIKA KATEULUENG,  NGOEN KASOE SUTRA
DALAM ISTANA,  DUMPUE KA KEUMAH
SIT KA KAMOE THE , JAME TROEK TEUKA
KAMOE SEUDIA,  RANUB LAM KARAH

TOEP TEUPOENG BRUEH , BIT KAROEH BRUET LEUKAT
ULOEN SEUMURAT,  MEUSIMPANG ARAH
MEU`AH LOEN LAKE,  MEURIBE HARAP
JAROE LOEN ANGKAT,  MEUNYOE NA SALAH

SABOEH CEURUPA,  GEUBOEH JEUMUJU
SABOEH CEURUPU,  GEUBOEH BOEH PALA
SABOEH KEUTUMBU,  BUNGOENG  LAWANG
SABOEH  KEURAMDAM,  BOEH GAPU  NAGA

LOEN COET AWE ,DEUNGOEN ,UROET
LOEN, KEUNEUK  PEUGOET,  TALOE TIMA
NEUBOEH YANG ,BROEK,  NEUCOEK YANG  GOET
HAN  PUE  PEUSEUTOET,  ADAT YANG HANA

SAYANG PISANG WAK,  MASAK NIBAK MU
SAYANG PISANG NU,   ASOE  KA  BATAT
OHNOE  LOEN PEUSEB,   BAREH NGOEN BUHU
MEU`AH HAI TUNGKU,  MEUNYOE NA SILAP

DI LAOT  HIJOE , NA JALOE KAWE
ATEUH  PUCAK GLE,  URUENG MEURUSA
TAKHEUN  HIKAYAT,  KEU UBAT HATE
TAKHEUN  HIYAKE , KEU UBAT DOSA

DEUNGOEN TULOENG  PO,SIDROE  PO ALAM
BEUREUKAT  ISEULAM,  AGAMA  MULIA
BEUREUKAT  BAITULLAH,  MESJIDIL  HARAM
BEUREUKAT  ADAM , NGOEN  SITI  HAWA

SINYAK COET  BUNGOENG ,RUNOENG BAK BULOEH
BACUT TRUEK  HANTROEH,  PAYAH TASEUMOENG
BUHU LOEN TUKA ,  HABA ULOEN BOEH
LOEN KIREM BEUTROEH , BARAT NGOEN TUNOENG

SIBLAH  ROET  BARAT,  KILAT  TAN  TEUDOEH
UJEUN  KA  JITOEH,  SIBLAH ROET  TUNOENG
NALAM  BIASA,  SANGKA  HANLE  ROEH
BAHLE  ULOEN BOEH,  LAEN BAN BANGOEN

GAMPOENG BLANG MALU , KEUDE TEUNGOEH BLANG
U BAROET JALAN,  GAMPOENG JRAT MAYANG
SEUBRUEN NGOEN MATA,   CAHYA HANLE TRANG
GOYANG PIKIRAN , JAROE KEURAWAT

MEU`AH SAUDARA ,  KADANG  NA  IRANG
BAK LOEN KEUMARANG,  KADANG  NA  SILAP
PAT  PAT  TEULANJOE,  TUTOE  LOEN  TUAN
NEUGANTOE  RIJANG,  KIBAN YANG  MANGAT

SALAM ALAIKOEN,  TANGLOENG  HIKEUMAT
SUARA  MANGAT LOEN , BRI KEU GATA
SALEUM  KEU  WAREH , MEUCEH  NGOENG  SAHBAT
RATA  JEUT  TEUMPAT , DUSOEN  NGOEN  KOTA

UJEUN  PIH  JITOEH,  GUROENG  NGOEN  KILAT
JITEUBIET  ASAP,  LAM  BATE  SIRA
KEUREUTAH  PUTEH,  TULEH  HIKAYAT
BACA BEUTAMAT,  WAHE  SAUDARA

PUE  MEUDAP  MEUDAP,  DIYUEP  SEURAMOE
SINYAK  TEUMAMPOE,  BAK  ULE  JINGKI
BUHU LOEN TUKA ,  HABA  LOEN  GANTOE
KA  GLAK  TADEUNGOEN , NYOE  SABAN   BUNYI

RAMPUNUE TANOEH , EUMPUENG DICOENG  RHEING
DI  COENG  JAMBE  KLENG , EUMPUENG  CEMPALA
BAHLE  BEU  TIANG,  BEUSURANG  SARENG
ASAI  PUTEING , JILOEP  LAM  BARA

PUCOEK  PISANG,  HANALE  BULAT
JIKAP  LE  ULAT,  BANDUM  SINAROE
BEKLE  NEU  ADEE , KAMOE  TUTOENG  THAT
JEU OH THAT  TEUMPAT ,MEUTEUKA KEUNOE

JAMPANG  SOE  BRI  IE , WATE  ULOEN GRAH
JAMPANG  NA  SOE  SRAH,  OH KUTOE IJA
JAMPANG  OH  SAKET,  SOE  UROET  RAMAH
JAMPANG  OH  SUSAH,  SOE  SIBOE  LARA

NYOE RANUB SIPREK,  NGOEN BOEH PINUENG KRANG
PAJOEH  CUT  ABANG , BAK  ADOE  SITI
RANUB  PIH  KATHOE,  TAWOE BAK  MEUDANG
MASEN  NGOEN  REUHANG,  BEK  THAT  NEUCACI

MAKEUN  E TUNGKU,  MEUBU  SIREUGAM
EUNGKOT  SINOE  TAN,  JEU  OH  NGOEN  PASI
BEK  THAT  NEUTIMANG ,  MASEN  NGOEN  MASAM
KADANG  HAI  CUT BANG , NA LEUPAH CAMPLI

EUNGKOET  DI LAOT , MEUKAWAN  KAWAN
CUT BANG NEUMAKUEN,  NGOEN SIRA CAMPLI
TABEU NGOEN MASEN,  BEK CUT BANG  PEUTRANG
MEUPHET  NGOEN  REUHANG,  MASAM NGOEN BASI

GAMPOENG  KRUENG  BAROE , TUTUE  KRUENG  NALAN
SINAN  TOE  JALAN,  TAJAK  U  PASI
ALLAH  ANEUK E , HANCOE HATE  NANG
HATE  LAM  BADAN , BAGOE GEUKIKI

ANEUK RIMUENG  BUEH,  KALHEUH  LAM  KAWAN
ANEUK DARUET  BLANG ,  MEUDUROE  GAKI
SAYANG  THAT  ANEUK,  GATA  BERJALAN
TINGAI  MA  BADAN,  BAGOE  GEUKIKI

KUALA  BUNGENG , CICEM  MEU  AYANG
KUALAN PEULIMBANG , JALAN  TOE  PASI
RUSAK  LAM  HATE,  REULE  PIKIRAN
AYAH  DEUNGOEN  NANG,  MALE  HAN  SAKRI

 SAYANG  THAT  BUNGOENG,  TEUGOET  GOET  KEUMANG
TANGKE  KA  LEUKANG,  JATOEH  U  BUMI
MASA  PHOEN  UBIET,  POMA  PEUTIMANG
OH WATE  SEUDANG , KA  TAPEUREUGI

SAYANG  THAT EUNGKOET,  HABEH  JIGROEP  JANG
SAYANG  THAT  PINGANG,  KA RHOET U  BUMI
WATE  LOEN   INGAT,  KEU  GATA  INTAN
HATE  LOEN  LEUKANG,  LIA  BAN  CAMPLI

KU  SARAP  NANGGROE , GATA  PEUTIMANG
BEU SAJAN SAJAN,   KA  DEUNGOEN  ABI
KUSARAP  ANEUK,   GATA  PHOEN  MAT  LHAM
KADANG  PIH  PAJAN,  OH  MATE  UMMI

KUSANGKA  TABALOET , KAMOE  LAM  GAPHAN
GATA  SEUMBAHYANG,  OH  MATE  UMMI
KUSARAP  ANEUK,  TABEUT  QURU`AN
BAK  BATE  NISAN,  BAK  KUBU  UMMI

ADAK  PIH  HANJEUT,  TATUENG  KEU  LAKOE
TATUENG  HAI  ADOE , KEU NAMIET  TAYUE
TAYUE  KOEH NALUENG,  KEU EUMPUEN  LUMOE
TAYUE  KOEH  TUNGOE,  PEU EK  DAPU

BUKOEN  LE  SAYANG,  PISANG TEUPEUNGAT
TEUNGOEH  LOEN  MAT MAT,  KA BASI  SANTAN
BUKOEN  LE  SAYANG,  BADAN  MEUKEUMAT
KEUDEH U TEUMPAT,  HAN JEUT  LOEN  RIWANG

BUKOEN  LE  SAYANG , KEU  BINTANG  TAKAT
TEUNGOEH  LOEN  LIHAT,  GADOEH  MEULAYANG
CUDA  KA  NEUWOE,   LOEN  SIDROE  YOE  PAT
WAREH  KEURABAT,  MEUSIDROE  PIH  TAN

BUKOEN LE SAYANG , TILAM  MEU  UKE
HANA GUNALE , NGOEN  TIRE  RAWA
MEUNYOE  TAN  ANEUK , SIJANTOENG  HATE
MEUNYOE  KA  TANLE,  JANTOENG  HATE  MA

KEUNOE  SANG  TIWAH,  KEUDEH  SANG  NURI
KEUNOE KEUDIDI,  KEUDEH CEM PALA
KEUNOE SANG  INTAN,  KEUDEH  SANG  PUDI
KEUNOE  SANG BANGSI , KEUDE BIOLA

LADOENG YANG SURAK, LADOENG  MEUNYANYI
LADOEM MEUNARI, YANG DARA DARA
LADOEM YUEP SULENG,  LADOEM YUEP  BANGSI
LADOEM CET  BIBI,  PEUNGOET  DALUPA

TIKA  MEUSUSOEN,  TANLE  AREUTI
PEUREUMAN DANI ,  TANLE  HAREUGA
TANLE  FAEDAH,  BANTAI  MEURITI
TIKA  LAHORI  SOE,  LOEM  PEUGUNA

MEUNYOE  TAN  ALE , KUPUE  TEUH  JINGKI
MEUNYOE TAN LE  IE,  KUPUE LOEM TIMA
MEUNYOE TAN RAJA,  RASA  KA  SUNYI
MEUBU DEUNGOEN  IE , TANLE  MEURASA

PEUTUMUE  MAWOET,  LANGKAH  RASEUKI
LAM TANGAN RABBI,  KUDRAT  TA`ALA
LOEN  TAKOET  DUDOE , MEUPA LOE  JANJI
BAK ULE  TITI ,  KA HITAM  MUKA

MEU  IE  DI LAOT,  SUROET  NGOEN  PASUENG
JIMUDEK  UDUENG,  LAM  KAWAN  KADRA
BUNOE  KOEN  MAMEH,  JINOE  KA  KEUENG
DEUNGOEN  ULOEN KHEUN,  SISEUN  SIBANJA

RAKET  BAK PISANG,   TAJEUMEURANG  KRUENG
SINYAK DROEP UDUENG, LAM  LUNGKIEK  BATE
HABEH  DUMNA  LHOEK,  KATROEK  BAK  REULUENG
DEUNGOEN  ULOEN KHEUN,  BAK  SABOEH  WATE

TALOE  PIH LOEN TEM,  MEUNANG  PIH  LOEN  TUENG
 KAHAK  BAK  RIMUENG,  HANLE  BAK  CAGEE
KAHAK NIBAK GLE, HANLE  NIBAK  KRUENG
DAK  PUTOEH  RUKUENG,  KATROEK  BAK  WATE

BEURANG KAPUE  BUET,  BEUNA TA INGAT
SAKET   MANGAT,  BEUNA TAKIRA
MEUNYOE  KA  MALE,  TEUNTE  RUGOE  THAT
LANGKAH  KA  LEWAT,  HANJEUT  TAGISA

REUDOEK  DALAM  GLE, BLA  BLE  NGOEN  KILAT
LAM  NANGGROE  KAGLAP,  SUPOET  CUACA
DONYA  RAB  AKHE ,  WAHE  E  SAHBAT
PUBUET  IBADAT ,  YOEH  MANTOENG  TEUGA

TUNOENG  NGOEN BAROEH,  TIMU  NGOEN  BARAT
RAKAN  NGOEN  SAHBAT,  TUHA NGOEN MUDA
SEUMBAHYANG  LIMOENG , PEUREULE  THAT  THAT
JALAN  HAREUKAT , DILIKOET  TEUMA

MANGAT  TEUMPAT  EH,  BEUGLEH  NGOEN  TIKA
MANGAT  MEUHABA , BEULE  AMANAT
MANGAT   MEUKAWEN,  YANG  CANDEN  RUPA
OH WATE TABA , GOEB  NGIENG  CEUDAH  THAT

MANGAT  TAMEUNGOEN, YANGNA  SEUTIA
WATE  SEUNSARA,  JITULOENG  MEUHAT
MANGAT  PAJOEH  BU , DUMPUE  BEU  EK NA
BEK TABUE SIRA ,  PAJOEH  HAN  MANGAT

MANGAT  MEUKEUNOENG,  INOENG  BAHGIA
GASIEN  NGOEN KAYA , HANA  MEU  IKAT
MANGAT  MEULAKOE,  YANG  TEM  BLOE  IJA
POPLEN  NGOEN SUTRA,  ATAU  PALIKAT

MANGAT  MEU ANEUK,  AYAH  DEUNGOEN  MA
HANTOEM  MEUDAWA,  BAK  BUET  JEUMOET  THAT
MANGAT  NA  RUMOEH,  MEHMOEH  TEUH  HANA
HANLE  KEUCEWA,  SEUBAB NA TEUMPAT

MANGAT  DIBABAH,  BAK  PEUGAH  HABA
JEUT  KEU  PEUNAWA ,  NARIET  NASEHAT
MANGAT  DI HIDOENG , TACOEM  MUSALLA
LEUHOE  NGOEN  ASA,  OH  WATE  SHALAT

MANGAT  DIGIGOE,  TANYOE  SAUDARA
TAKAP  MEURASA  , KUEH  KRUEH  THAT  THAT
MANGAT  DILIDAH,  BAK  TAMEURASA
MANGAT  DI MATA,  DEUH  NGIENG  LAT  BATAT

MANGAT  GEULIYUENG,  DEUNGOEN  SUARA
LEUHOE  NGOEN  ASA,  OH  WATE  SHALAT
MANGAT  DI  ULE, GUTE  TEUH  HANA
UTAK  PIH TEUMA, AMAN  SIJUEK  THAT

TAKOEH  URAM  TRIENG , INGAT  KEU  DUROE
TA  EK  BAK PANJOE,   MEUPALOE  DADA
TAKOEH  HABANYOE,  OHNOE  SEULEUSOE
KISAH  TAPUWOE,  BAK ASAI  MULA

DICOENG  BAK  NIBOENG,  TIYOENG  MEUDODA
ANEUK  CEM  PALA ,  JITAK LE  TIWAH
MEUNYOE  TUANKU , NAFSU  NGOEN  HAWA
BEK  NEUGEULAWA , CABUENG  JIH  PATAH

MEUNYOE  SIT  INTAN,  HANJEUT  TEUMAGA
MEUNYOE  SUASA,  HANJEUT KEU TIMAH
BEUTHAT  LAM  LEUBUENG,  NYAN  MUTIARA
TEUTAP  MEUCAYA,  HANJEUT  MEU  UBAH

NAFSU KEU BUNGOENG, REUNOENG TAMITA
BEK TAGEULAWA,  CABEUNG JIH PATAH
MESTI  PEUREUDE, DILI  TAMITA
MEUNAN  PRIBAHASA , URUENG  TUHA  PEUGAH

HARAP  KEU RUSOEK, MEUSAROEK  DADA
HARAP  KEU  IJA , KAHABEH  BEUKAH
HARAP  KEU PUTROE,  DROE DROE BINASA
BAK TAPEUCAYA, JANJI  NGOEN  SUMPAH

BINASA PEUKAN, SEUBAB HARIA
BINASA KUTA ,  PEUNJAGA  SALAH
BINASA  URUENG,  BUET  JURU  BASA
AKAN  RASIA,M  JITEM  JAK  PEUGAH

UJUEN  MEU PROET PROET,   MUSEM KEUNOENG SA
MEU ASOE PAYA ,  IE  RAYA  JOJAH
SUSAH  NGOEN  SEUNANG,  MEUTUKA  TUKA
NIKMAT  NGOEN  BALA,  MEU UBAH UBAH

TEUGOEH  ROEH MADU,   BEK NEUJEIP SIGRA
KADANG  NA TUBA , SINAN GOEB KEUBAH
GOEH  TEUNTE  MAMEH,  BEUTHAT  BEU  SAKA
PAYAH  TARASA,  BACUT NGOEN LIDAH

KAREUNA  JANJI,  LE THAT MEUTUKA
KAREUNA  HABA,  LE  THAT  MEU  UBAH
MAMEH BAK BIBI,  LAM  HATE  TUBA
TEUNTE  BINASA , MEUNYOE  TALANGKAH

ASSALAM MUA`LAIKOEM,  TANGLOENG MEU BHAK BHAK
JAROE ULOEN GRAK , TIMANG BAK ULE
JAROE LOEN LAYANG,  TIMANG BAK TALAK
SIT  KA  PATOET HAK ,  MEU`AH  LOEN  LAKE

MEUKRU SEUMANGAT, RAHMAT  MEUHAYAK
KALAM  LOEN PEUJAK,  BAH SINGKAT  DILE
NARIET  PEU INTAT ,  KASEB DUA  KRAK
SALAH  NGOEN RUSAK , MEU`AH  LOEN  LAKE

SAYANG  BUNGOENG  PIK,   KEUMANG  COET  UROE
BUNGOENG  IE  MAWOE,  KEUMANG  OH  SINJA
MEUNYOE  SEUMBAHYANG , GATA  LE  TUWOE
LEUPAH  THAT RUGOE , UDEP LAM DONYA

MEUNYOE PEUREULE,  ACEH NYOE AMAN
WOE BAK  AJARAN,  HUKOEM AGAMA
QUR`AN NGOEN HADIS ,  COEK KEU PEUDOMAN
SYARIAT  ISLAM, ACEH  NGAT  JAYA

MEUBLE  BLE  KILAT,  DI  LANGET  HIJOE
CAHYA  MEUHAMBOE,  BULUEN  PURNAMA
LOEN  BRI  HOREUMAT,  KEU DARA  BAROE
NGOEN  TUNGKU LINTO , MUDA  BAHLIA

UMPAMA  JAMBOE , SAMAT  TEUNGOEH  BLANG
TEUMPAT  MEUNUMPANG,  DALAM  UROE  KHA
TEUMPAT  MEUREULUE,  BAROEH  NGOEN  TUNOENG
TEUMPAT  TEUMAYOENG , TUHA NGOEN MUDA

KULET  BOEH  MANGEH,  PEUREUSEH  ARANG
ASOE  DI  DALAM,  MAMEH  BAN  SAKA
KISAH LINTOE  OHNOE,  LOEN  KARANG
SINGOEH  LAEN  JAN ,TA SAMBOENG  HABA

SAYANG  THAT  RAKYAT,  KA  JIJEIB  RACOEN
JISANGKA  BONBOEN  , MEUGANDOENG SAKA
MEU MADA OHNOE , HABA LOEN SUSOEN
PEU  MEU`AH  KEU LOEN,  MEUNYOE CUPA

BOEH  PIK ,MEUSAGOE  SAGOE
BOEH  PANJOE,  MEUKILAT  KILAT
ANEUK DARA,  HAN JITUENG  LAKOE
SEUBAB HAN JIBLOE,  IJA PALIKAT

BEK TAMEUKAWEN ,NGOEN AWAK PADANG
SYEDARA  AGAM , MEUNYANG  HANJEUT  TOE
BEK TAMEUKAWEN , NGOEN  AWAK  JAWA
OH WATE  KAYA,  JIWOE  U  NANGGROE

BEK TAMEUKAWEN,  NGOEN  AWAK  BATAK
OH WATE KAYA,  JITUBA LAKOE
BEK TAMEUKAWEN , NGOEN AWAK ACEH
TEUSUET  KREH  KREH , MITA BEULAJA

MEUNYOE TAMEUKAWEN,  NGOENG AWAK PADANG
ASYIK BERDENDANG,  PULOE SIMANTOEK
MEUNYOE TAMEUKAWEN,  NGOEN AWAK BATAK
MABOEK TUWAK , SI UROE SUNTOEK

IE  DI  LAOT , MEU ALOEN  BICAH
LAM PUCOEK LIPAH , NA ULAT  BANGKA
SIJUEK ULOEN TOEP,  HUGOEP LOEN PEUHAH
MEU PUE KEUH SALAH , ABANG NEUBUNGKA

PIMTOE GEUREUBANG,  GOYOENG BUET GEUMPA
DEURI NGOEN BARA,   MEUJUNGKAT  JUNGKAT
NIBAK WATENYOE ,  SEURAMOE  RAYA
DEURI NGOEN NGOEN BARA,  HABEH KAMUE KAB

TA GANTOE DEURI,  KA DEUNGOEN BARA
TAMPOENG YANG HANA, KAJEUT TAPEUDAP
NIBAK WATENYOE,  ACEH  MULIA
 KAJEUT SAUDARA , TAMEUDUEK  PAKAT

PANE  NA BADAN , YANG HANA REU OH
PANE GEUREUPOEH ,  GEUPEUGAH DATA
PANE NA MIE YANG , GLAK KEU TIKOEH
PANE NA LAMPOEH , HAN JEUT SEUMULA

MEUNYOE KA PAKAT,  LAMPOEH JEURAT TAPEUGALA
ADAT MEUKOEH REUBOENG ,HUKOEM MEUKOEH PURIEH
ADAT HANJEUTJEUT,  BEURANGHOE TAKOENG
 HUKOEN HANJEUT , BEURANGHOE TAKEIH

ANEUK,  HANA MEUTUAH
TABRI RUMOEH JIPEUGOET KEU RANGKANG
TABRI LAMPOEH JIPEUGOET KEU BLANG
TABRI INOENG JIPEUJEUT KEU JALANG

BAK IE RAYA BEK TABOEH AMPEH
BAK IE TIREH BEK TABOEH BUBE
BEK TAMEURAKAN NGOEN SIPALEH
HARUETA HABEH GEUTANYOE MALE

GAMPOENG JEU OH  JARAK NANGGROE
MATA UROE LOEN BOEH KEU TANDA
YANG KAMOE HAJAT TUHAN PEUSAMPOE
LOEN TEUKA KEUNOE, KOEN LOEN JAK MEUMITA

PALEH INOENG JITEUMAYOENG OH WOE LAKOE
PALEH LAKOE SIPAT KUWAH PILEH ASOE
PALEH RAKYAT JIMEU UPAT JEUB JEUB SAGOE
PALEH RAJA JIPEUCAYA BEURANG KAS

PAJAN SIT MASA BOEH TIMOEN TAPLAH
MEUKOEN WATE GRAH OH UROE TUTOENG
PAJAN SIT MASA TANYOE MEUNUNTUET
YOEH MASA UBEUT NA URUENG TULOENG

BUKOEN THAT SAYANG EUNGKOET KHAN KAPAH
KA ALOEH ALAH DALAM IE RACOEN
PAJAN SIT MASA TANYOE MEUNUNTUET
YOEH MASA UBEUT NA URUENG TULOENG

PUE TRA KREH KROEH DI LAMPOEH TEUBE
BEURIJOEK BALE PAJOEH BOEH PEUTEK
KOEN RUMAN GATA MEUKAWEN NGOEN KE
RUMAN PAP ASE LAM UROE TAREK

BAK MEURIA DALAM PAYA
TACOEK DADA PUTA KEU TALOE
DUM RUMAN GATA HANA LOEN HAWA
SIPLOEH RUPIA  LIMOENG TROE

JAK LOEN TIMANG KUSYANG KASYANG
PANEUK PAYANG ON GEURUTOE
BEU MEUTUAH BUNGOENG KEUMANG
BEUKAPEUTIMANG BAN DUA KAMOE

JAK LOEN SAYANG PUTIEK LABU
BAK PIH LEUHU  BOEH MEUSEURUELA
BEU ALLAH BRI PAYANG UMU
BEUJEUT KEU TUNGKU ANEUK DI GATA

BEUNA TAPATEH  WAREH LE GATA
BEUSAPUE HABA PIKIRAN BULAT
NGOEN POMARITAH LANGKAH BEUSAMA
MANGAT SEUJAHTRA GEUTANYOE RAKYAT

KA JIMEUDOA MEUYOE NA SAKET
KA JIMEURATEIB MEUNYOE NA GEUMPA
SEUMBAHYANG WAJEB UROE JEUMEUAT
SEUMBAHYANG SUNAT BAK UROE RAYA

MEUHANA GEUMPA SEUMBAHYANG TANLE
JI ADE PADE TIKA MUSALLA
IJA SILEUKOEN JITIEK U SANDENG
SEULAMA KAYEN HANALE GEUMPA

SABOEH SAGOE MEUKAT PAYEH
LADOEM WAREH MEUKAT APAM
SABOEH SAGOE MEUKAT TUMPOE
LADOEM ADOE MEUKAT PISANG

NYAN KEUH SEUBAB HAI SAUDARA
JEUT MEUGISA MEUWOE ULANG
OH LOEN INGAT NYAN KEU NANGGROE
LOEN KEUNEUK WOE BEULANJA TAN

TAKOEH BULOEH RANCOENG KEU TUMBAK
SAMAK TIMOEH BAK TIMOEH MATA
ROET NOE GEUPREH ROET DEH GEUJAK
KA MEURUMPOEK SABE TUHA

ALAH HAI DEK PAYOENG JANTOENG PISANG KLUENG
LOEN CRE DI MIDUEN  LOEN TINGAI JURE
LOEN AROENG PADANG JEUMEURANG UTUEN
HAN LOEN PEURUEMUEN RIMUENG NGOEN CAGE

ALAH HAI ADEK CANTEK BUNGOENG ROEM
HABA LOEN SUSOEN HANSOE PATEH
KEUBIET MUSTAHE GANJE BAK HUKOEM
RAKAN NGOEN KAWOEM TEUNTE PEUJAEH

JIPHOE U LANGET LOEN BUSU MEUHAT
WALAUPUN BAK HAT LAM AWAN MIGA
JILOEP LAM TANOEH ULOEN KUEH MEUHAT
JI EK U DARAT ULOEN THEUN SUDA

JIGROEB U LAOT LOEN JEU NGOEN PUKAT
OH KA LOEN DAPAT LOEN POEH BEU PHANA
TUBOEH KUCANG CANG  DARAH KU HISAP
PUWOE ALAMAT KEUNOE KEU RAJA

MEUKEUSUD HANTROEK  SAMPOEH BOEH PUNGGOENG
ALET IE HIDOENG  TIJOEH IE MATA
HATE JIH SAKET MEUTIET TIET LAM LHOENG
SANG SANG PEUREULOENG NYAWOENG KEULUWA

MEUDANG THOE REU OH LOEN PIYOEH SIAT
JAROE KEURAWAT KUWUET KEULEUPAH
SIRA MEU DOA NIBAK HADHARAT
SAMPOE NGOEN TAMAT ULOEN SEULEU AH

KAROEH MEUPAKHOEK  JAMPOEK KEUDIDI
JIMEULOET NURI NGOEN CICEM PALA
JIMEULOET SIWAH NGOEN MIRAH PATI
HANALE MEURI PEUSAM NGOEN KALA

HAI RIMUENG ANGKOET  SIMATE GEUCANG
HAI BUYA KURAN  KAFE BEULAGA
PUBUET SAJAN KE  MALE BACUT TAN
KAWEH DISINAN HAI TA EUT BUTA

ITIKUET BEUJROEH IMAN BEU KUAT
BEK SAMPOE SISAT  TABLOEH LAM UROENG
JAMPANG OH TAWOE NANGGROE AKHIRAT
AMAI IBADAT NYAN KEUH YANG TULOENG

GEU UJI IMAN SIDROE SROE INSAN
GEUBRI COBAAN MEUBAGOE RUPA
SEUBAH DONYA NYOE  TEUMPAT SINGGAHAN
SOE YANG KOENG IMAN  MEUHAT BAHGIA

ANEUK MUSANG EH SIDEH MEUJUMPHOE
LAM TRIENG MEUDUROE TEUNGUET  LAGOENA
MEUNEUJEUT INTAT  ULOEN NEU PUWOE
 LAEN BEURANGSOE KUPUE NEUKIRA

GEULANTOE LOEN BA JEUMPA MANGAT BE
SANGOI BAK ULE MEUDANG DANG MALA
SAMBOET RAKAN DROE BEK SAMPE LAYEE
YANG GATA LAKE NYOEPAT KA LOEN BA

DALAM GLE PUCOEK BEURIJUEK BALE
JIDOENG COENG KAYE  JIMEUSEURAPA
INGAT RAKAN E TUHAN TIEP WATE
SINAN TALAKE  PUE PUE YANG HAWA

ANEUK KEUCUBOENG DICOENG BAK ARA
ANEUK MEURUWA  DIBINEH PASI
ADAK LOEN PEUGAH PAYANG LAGOENA
HANA MEUGUNA ULOEN JAK KHEUN KRI

DEUNGOEN SIBANGSAT ARAT MEUDAWA
DIPEUHU MATA PEUGAH BEURANG KRI
SEUBAB BUET TUHAN  KATAN JITHE NA
MUNGKE RABBANA HANA JITURI

PUCAK SEULAWAH  MEUGAH LAM AWAN
BUKET BLANG KULAM MEUTANGA TANGGA
PUE TAMEUHAJAT  GATA HAI RAKAN
KEUNOE TROEK DATANG  MEUPUE KAREUNA

SINYAK KEUMAWE PANTE GEULUMPANG
KAWE JITAMBANG  KA PUTOEH MATA
MEUYOE CEUMBURU TANDA GEUSAYANG
 CINTA MEULABANG TANDA SEUTIA.

MEUHIJOE HIJOE ON NALEUNG LAKOE
BAK CABEUNG GEUTOE JIDOENG MEUREUBOEK
NIBAK SIMALAM ULOEN MEULUEMPOE
WATE PIH SAMPOE  POEH DUA KATROEK

JEH ANEUK TIYOENG DICOENG BAK PANJOE
ANEUK LUTOENG MOE COENG KAYE RAYA
E YA ILAHI NEUBRI KEU KAMOE
NIBAK MALAMNYOE BEUTROEK BAN PINTA

PUTEIH MEUCAYA CUACA UROE
PEUNGUEH LAM NANGGROE  TANGIENG SEULALA
GATA PAT GAMPOENG BAK LOEN TAKHEUN PROE
HANTOEM  HAI ADOE  LOEN KALOEN RUPA

LEUPAH THAT SAYANG  KEUMANG COET UROE
HANLE SOE PAKOE JEUMPA KA MALA
SUSAH NGOEN SEUNANG  MEUGANTOE GANTOE
BAK TUHAN SIDROE  BANDUM MEU PUNCA

NABI NEUWASIET NIBAK GEUTANYOE,
HAN NEUBRI MOE MOE BAK URUENG MATE
RAYA THAT DOSA MEUSOE YANG MOE MOE
IBARAT ANOE DI ATEUH PANTE

TADUEK TADOENG BEURANG KAPAT
ALLAH TA INGAT  BEURANGJAN SABE
HANJEUT TAKHEUN DEUNGOEN LIDAH
ALLAH ALLAH KHEUN NGOEN HATE

BEUNA TABEUT KITAB TAUHID
BEK LEUPAH MARIT JEUT KEU KAFE
BEUNA TABEUT KITAB TASAWOEH
BEKROEH TAPAJOEH BANGKE BANGKE

BEUNA TABEUT KITAB FIKAH
BEK ROEH TAPEUGAH HABA JAHE
BEUNA TABEUT KITAB MANTE`K
BEK HEK DAWA BUTA SABE

SALAMMUALAIKOEM, TUNGKU SINAROE
KATROEK KAMOE. LINTO MEUBA
SIDEH DI JEU OH MEUTEUKA KEUNOE
KEU BUNGOENG JAROE, SAPUE TAN MEUBA

 LOEN LAKE MEUAH, BANDUM SINAROE
JAROE DUA BLAH ATEUEH JEUMALA
JAROE LON SIPLOH LON BOT SIKUREUENG
GEULANTOE PEUDEUENG TAMPOK SUASA

JAROE SIKUREUENG LOEN BEU OT LAPAN
RANUB LAM PUAN BATEE SUASA
JAROE LON LAPAN LON BEU OT TUJOH
GEULANTOE BUNGKOH MEUREUPOK PUNCA

JAROE LON TUJOH LON BEU OT CIT NAM
GEULANTOE PINGAN CEUPE DALICA
JAROE LON CIT NAM LON BEU OT LIMONG
GEULANTOE BUNGONG DI PUNCA IJA

JAROE LON LIMONG LON BEU OT PEUET
GEULANTOE JIBOT PLOK MEUNYEUK ATA
JAROE LON PEUET LON BEU OT CIT LHEEE
GEULANTOE TEUBEEE LASON U MUDA

JAROE CIT LHEE LON BEU OT DUA BOH
GEULANTOE U GROH TALHAP NGON CUKA
JAROE LON DUA LON BEU OT HABEH
GEULANTOE U DADEH LAWOEK LAM SAKA

IJOE  IJOE , NALEUNG SAMBOE
IJOE  BIRU , NALEUNFG LAKOE
MEUJAK KEUNOE ,MEUBA LINTOE
ASOE KASOE, JUDO PUTROE

BUNGOENG JEUMPA ,TIMOEH DI LEUN
PATAH SABOEH DHEUN, SEULAMA GEUMPA
BEKLE NEUPEUTREK, KAMOE DOENG DILEUN
MEUTAKOET UJEUN, KA BASAH IJA

TA EK U GLE , TAJAK KOEH  KAYEE
PAYANG TAKOEH LHE, PANEUK KOEH DUA
BEKLE LAM UROE ,KAMOE NEU ADE
KA BASAH  BAJE, REU OH KEULUA

WALAIKOEM SALAM TUAN, YANG TEUKA
TAMOENG LAM KUTA, KEUNOE BEULEUPAH
KAMOE TEURIMOENG, NGOEN HATE SUKAS
MEUPEU MULIA, SANG MEUH KEUREUTAH

KAMOE NIET INTAN, LINTOE YANG NEUBA
DALEH BAN TEUKA, JEU-OH MEULEUPAH
PEUTAMOENG LAJU, BEKLE DI LUA
MALAM KA JMULA BEK BASI KUAH

IDANG KAMOE BOET, HANA MEULAPEH
LAM CUPE PUTEIH, SISEU LAM TIKA
MEUBU KAMOE BOEH, LAM PINGAN LIPEH
MEUAH HAI WAREH, KOEN KAMOE SAJA

GULE BOEH LABU, EUNGKOET BAK PISANG
MEU KEU SIE PANGGANG, MEUBEK NEUHAWA
NEU TUNGGENG GAPET,NEURHAH NGOEN JAROE
NEUMAKEUN BEUTROE, BU DEUNGOEN SIRA

EUNGKOET DI LAOT, MEUTADEUNGOE GAH
TULUNYOEK PATAH, BAK CULOEK SIRA
MEUNYAN KEUH YANG EK, KAMOE SEULEUAH
BEURAYEUK MEUAH, WAHE SAUDARA

TIKA KA MEULEUNG, NGOEN KASOE SUTRA
DALAM ISTANA ,DUMPUE KA KEUMAH
SIT KA KAMOE THE,JAME TROEK TEUKA
KAMOE SEUDIA RANUB LAM KARAH

JANTOENG PISANG KLAT, PUTIEK PISANG NU
NEUTAMOENG LAJU, JAME BAN TEUKA
MAKEUN E TUNGKU, MEUBU SIREUGAM
EUNGKOET SINOE TAN, JEU-OH THAT PASI

BEK THAT NEUTIMANG,MASEN NGOEN MASAM
KADANG HAI RAKAN, NA LEUPAH CAMPLI
.RUKON MAKANAN, HANA MEUTUBAN
 MAKLUM HAI RAKAN JEU OH NGOEN PASI

EUNGKOET DI LAOT, MEUKAWAN KAWAN
TUNGKU NEUMAKEUN, NGOEN SIRA CAMPLI
TABEU NGOEN MASEN, BEK TUNGKU PEUTRANG
MEU PHEIT NGOEN REUHANG,MASAM NGOEN BASI

KADANG SIT MASAM, LEUPAH BOEH MAKEN
KADANG SIT MASEN, NA LEUPAH SIRA
KADANG SIT MEUHOENG, NA LEUPAH RHEU
KADANG SIT TABEU, LAGI IE RAYA

SAYANG PISANG WAK,MASAK NIBAK MU
SAYANG PISANG NU, ASOE JIH BATAT
OHNOE LOEN PEUSEB, BEK PAYANG BUHU
MEU-AH HAI TUNGKU, MEUNYOE NA SILAP

KEUDE MEUREUDU TAMOENG U DALAM
ROETR SIMPANG MATANG, JAK SAMALANGA
KEU BUNGOENG JAROE, KEU ASOE TALAM
BAK KAMOE PIH TAN, RANUB SIGAPU

NABSU KEU BUNGOENG, RUNOENG TAMITA
BEK TAGEULAWA, CABEUNG JIH PATAH
NIBAK PEUREUDE, DILE MEUMITA
MENAN PRIBAHASA, UREUNG TUHA PEUGAH

WALAIKOEM SALAM TUAN, YANG TEUKA
TAMOENG LAM KUTA, KEUNOE BEULEUPAH
KAMOE TEURIMOENG, NGOEN HATE SUKA
MEUPEU MULIA, SANG MEUH KEUREUTAH

TREIP THAT KA MEUPREH,MEUNYOE BAROE TROEH
NYOE LEUPIE BUNGKOEH, HANA CEURANA
 NYOE RANUB UTEUN ,PINEU BOEH AWE
KAMOE BINEH GLE, JEU OH NGOEN BANDA

RANUB LAM SEUPEH,PINEU MEULASOEN
GAPU DALAM ON, KEURADAM HANA
NA MEUBOEH GAMBE, KA HANA BAKOENG
MEUH HAI AMPOEN, BANDUM SYEDARA

MEUGALAK LOEN THAT, LOEN KALOEN PUYOEH
JIPHOE THAT JEU OH, JILOEP LAM CINTRA
NYAN LINTO BARO, NEUBA DI JEU OH
PEUTAMOENG BEUTROEH, KEUNOE LAM KUTA

IDANG KAMOE BOET, HANA MEULAPEH
LAM CUPE PUTEIH, SISEU LAM TIKA
MEUBU KAMOE BOEH, LAM PINGAN LIPEH
MEUAH HAI WAREH, KOEN KAMOE SAJA

GULE BOEH LABU, EUNGKOET BAK PISANG
MEU KEU SIE PANGGANG, MEUBEK NEUHAWA
NEU TUNGGENG GAPET,NEURHAH NGOEN JAROE
NEUMAKEUN BEUTROE, BU DEUNGOEN SIRA

EUNGKOET DI LAOT, MEUTADEUNGOE GAH
TULUNYOEK PATAH, BAK CULOEK SIRA
MEUNYAN KEUH YANG EK, KAMOE SEULEUAH
BEURAYEUK MEUAH, WAHE SAUDARA

KAMOE NIET INTAN, LINTOE YANG NEUBA
DALEH BAN TEUKA, JEU-OH MEULEUPAH
PEUTAMOENG LAJU, BEKLE DI LUA
MALAM KA JMULA BEK BASI KUAH

TIKA KA MEULEUNG, NGOEN KASOE SUTRA
DALAM ISTANA ,DUMPUE KA KEUMAH
SIT KA KAMOE THE,JAME TROEK TEUKA
KAMOE SEUDIA RANUB LAM KARAH

JANTOENG PISANG KLAT, PUTIEK PISANG NU
NEUTAMOENG LAJU, JAME BAN TEUKA
MAKEUN E TUNGKU, MEUBU SIREUGAM
EUNGKOET SINOE TAN, JEU-OH THAT PASI

EUNGKOET DI LAOT, MEUKAWAN KAWAN
TUNGKU NEUMAKEUN, NGOEN SIRA CAMPLI
TABEU NGOEN MASEN, BEK TUNGKU PEUTRANG
MEU PHEIT NGOEN REUHANG,MASAM NGOEN BASI

CICIN EMAS, MATA BERLIAN
 PAKAI DI TANGAN SI MANIS JARI
 DIPESAN JANGAN, DIKIRIM PUN JANGAN
BERSAMA-SAMA, MENAHAN DIRI

-KALAU PEDANG, MELUKAI TUBUH
 MASIH ADA HARAPAN , SEMBUH
 KALAU TUTUR, MELUKAI HATI
KEMANA OBAT, HENDAK DICARI

IE SITEUGOEK  . BU SABOEH SUEB
ATRANYAN BEUJEUT , KEU DARAH GAPAH
KEU UREUNG PO HAK, BEUTROEK MEUKEUSUD
NEUBRI LE MAKBUT, FAHLA MEULIMPAH  
  
 CICIN EMAS, MATA BERLIAN
 PAKAI DI TANGAN SI MANIS JARI
 DIPESAN JANGAN, DIKIRIM PUN JANGAN
BERSAMA-SAMA, MENAHAN DIRI

KALAU PEDANG, MELUKAI TUBUH
MASIH ADA HARAPAN , SEMBUH
KALAU TUTUR, MELUKAI HATI
KEMANA OBAT, HENDAK DICARI

MANGAT-MANGAT, LEUKAT MEU IKU
LEUBEH MANGAT BU,BREUH PADE AKA
MEUNYOE HANA DOA  PO MA NGOEN ABU
BARAT NGOEN TIMU HANA BAHAGIA

BUKAN LE SAYANG, LOEN KALOEN PANYOET
MATE SIGOE PHOET, LAM ANGEN BADEI
SEUMBAHYANG BEUNYAHIN,IBADAT ,BEU JEUMOET
ADAK TROEK MAOET, KANA PUE TABA

MEUNYOE NA MUDAH TAJAK U HAJI
BAK KUBU NABI, BEUTROEK  TA TEUKA
UTANG TAPEUGLAH, SEUDEUKAH BEU TABRI
SIT NA KEUH KEUHKRI, ALLAH KARONYA
              
KRU SEUMANGAT , ALHAMDULILLAH
JAROE DUA BLAH DI ATEUH BUBOEN
KEUNEUK BRI RANUB, BUNGKOEH TAN TEUHAH
PINEUNG TAN SOE PLAH, HANA SOE LASOEN

ADAK NA UREUNG INOENG, MANTOENG GEULISAH
TEU INGAT KISAH , BULEUN DUA BLAH WATE AKHE THOEN
BAK TUNGKU YANG MUNGKEN IE SABOEH BUK KREUNG
TAPI BAK KAMOE UDEUNG , KA LAOT RAYA
.
SALAM A`LAIKOEM, TANGLOENG MEU BHAK BHAK
JAROE ULOEN GRAK ,TIMANG BAK ULEE
JAROE LOEN LAYANG, TIMANG BAK TALAK
SIT PATOET THAT HAK, MEU-AH LOEN LAKE

MEUKRU SEUMANGAT, RAHMAT MEUHAYAK
KALAM LOEN PEUJAK, BAH SINGKAT DILE
NARIET PEU INTAT, KASEB DUA KRAK
SALAH NGOEN RUSAK, MEU-AH LOEN LAKE

MEUBLET BLET BINTANG, DI LANGET HIJOE
CAHYA MEUHAMBOE, BULEUN PURNAMA
LOEN BRI HOREUMAT KEU DARA BAROE
NGOEN TUNGKU LINTOE, MUDA BAHLIA

MEUBLET BINTANG DI LANGET HIJO
CAYA MEUHAMBOE BULEUEN PURNAMA
LON BRI HORMAT KE DARA BARO
NGON TEUNGKU LINTO MUDA BELIA

SEULAMAT BAHAGIA LINTO NGON JUDO
DALAM PEURAHO DONYA KEDUA
BILA JUEMEURANG LAOT NYANG HIJO
NEUBI TUHA E RAHMAT SEUJAHTERA

BEULAGEE ADEK DEUNGOEN CUT ABANG
BAN NABI ADAM NGOEN SITI HAWA
BEULAGEE ALI DEUNGOEN FATIMAH
SABE LAM GAIRAH CINTA MEUNYINTA

UMPAMA MUHAMMAD DENGOEN KHATIJAH
RAHMAT MEULIMPAH LE RABBANA
BEUJEUT KEU TEGKU DUA BOEH  PAYOENG
TEMPAT MEULINDONG UJEUN JI TEUKA

BEUJEUT KEU TENGKU KEU PANYOET TANGLOENG
NGON PEUTRANG GAMPOENG WATEE GEURANA
UMPAMA JAMBOE SAMAT TEUNGOEH BLANG
TEUMPAT MEUNUMPANG DALAM UROE KHA

TEMPAT MEUREULUI BROH NGON TUNONG
TEUMPAT TEUMANYONG TUHA NGON MUDA
E TENGKU LINTO U LON PEU INGAT
LON AMANAT BAK LINTO MUDA

GATA GEUKANDONG POMA SUSAH THAT
BEUNA TA INGAT POMA OH TUHA
BEK BAN NA INOENG, SIBUNGOENG REUHAT
TANLE TEU INGAT KEU JASA PO MA

BEK LINTO MEUTUAH OH KANA JUDO
KEU POMA HAI LINTO TUWO DIGATA
PEULOM MEUTEMEE YANG PUTEH LICEN
MEU ENGKOT MASEN HAN LE TA KIRA

ETNAN KEUEH BACUT HABA PEU INGAT
LAEN AMANAT BACUT AGAMA
BAK WATEEE SUBOH BEUDOH LE LAJU
BAK MON TA PEUTOE, JUNUB LE SIGRA

NGON DARA BAROE  BEUNA TA PEUGOE
BEK MEUPALOE SUCI TAN GATA
TEUMA OH LHEUH NYAN TUENG IE WUDHUK
SEMBAHYANG KHUSUK PUJOE RABBANA

ALLAHUMMA SALLI’ALA MUHAMMAD
BEUSEULAMAT BEUSEJAHTERA
BEU MEUANEUK BEU MEUCUCOE
LAGEE NIBO DALAM PAYA

PAT RANUB NYANG HANA MIRAH
PAT PEUNERAH NYANG HANA BAJOE
PAT KEUH NARIT NYANG HANA SALAH
MEUNYOE HAN AWAI NA BAK DUDOE

KRUU SEUMANGAT HAI LINTO
KRUU SEUMANGAT HAI LINTO
KRUU SEUMANGAT HAI LINTO
BEUDOH TALANGKAH BAK JUDO GATA

UDEP LAM DONYA, BEU TEUGAH DAN MEU IMAN
BEU LAGE  NABI ADAM NGOEN SITI HAWA
BEUGOET BEUJROEH, LAGE YUSUF NGOEN ZALIKHA
BEUKAYA BEUKHALIM, LAGE NABI IBRAHIM NGOEN SITI  SARA

BEUGAGAH,BEUCEUBEUH,BEUBEURANI,
LAGE SAIDINA ALI    NGOEN FATIMAH ZUHRA
BEUMEUSAHOE, BEUMEUSAPAT,
LAGE NABI MUHAMMAH NGOEN KHATIJAH AL KUBRA

IE KRUENG PEUSANGAN, MIRAH NGOEN CIKOE
IE KRUENG GEUREUTOE, JEUREUNEH PUTEIH
HAJAT U LOEN COET, SIBUNGOENG PANJOE
KA TABOEH TALOE KA TATHEUN AMPEH

KANA SOE PAGEU ,PO BUNGOENG PANJOE
KAWAT MEUDUROE PAGEU MEULAPEH
DILE LOEN SIBU SABE TIEP UROE
OH WATE DUDOE KAGOEB BOEH AMPEH

TEUNGOEH LOEN SAMBOENG RUNOENG  NGOEN TALOE
TEUNGOEH LOEN HIROE, LOEN SIBU GASEH
KAGOEB BOEH TANDA SIBUNGOENG PANJOE
BAK PIE LOEN NYOE GASEN NGOEN JAYEH  ALL

ALLAH YA TUHAN MEUPAKOEN MEUNOE
NASIB ULOEN NYOE CUKOEP THAT PEUDEH
ULOEN IKEULAS, SEURAH NIBAK PO
 BEK ROEH LOEN POEH DROE E PO NEUGASEH

NA KAMOE BA IJA REUHIK,RANUB SIPRIEK,
 PINEUNG TUPE TIEK, SOE LASOEN HANA
BEK NEUKALOEN  KEU ASOE BUNGKOEH DEUNGOEN YUM
TAPI  NYAN YANG NA MUDAH,DAN MEUNUROET ADAT

PHET NGON REUHANG, TABEU NGON MASAM
ATRANYA N LAZEM, BAK MANUSIA
PEU TUNGGENG, GAPET, PEU BASAH JAROE
NEUPAJOEH BEUTROE BU DEUNGON SIRA

YANG KREUH – KREUH TUNGKU PULANG KEU PO UMOEH
YANG LEU MOEH – LEUMOEH, PULANG KEU JAME TEUKA
DENGAN UCAPAN, BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.
.
IE KRUENG WAYLA, CUKOEP THAT LEUKAT
EUNGKOET JILUMPAT,JISANGKA TUBA
TEUTOEP NGOEN RINCOENG,JEUT TA PEU UBAT
KEUBIET SAKET THAT, MEUSINGKLET HABA

ASSALAMU’ALAIKUM SYEDARA BISAN
SEUREUTA SAJAN WAREH YANG TEUKA
TUHA ADAT KA DEUNGON HUKOM
KETUA KAOM MUSLIM SEJAHTERA
           
PIMPINAN PEMUDA KEU TIANG NAGGROE
HUKOM BEUMEUHOE SAGAI BEK LUPA
PIMPINAN POMA PEUTIMANG LAKOE
ADAT LAM NANGGROE BEUGT TAJAGA

JAROE LON SIPLOH KEUWAREH BANDUM
PALEUET TEULINTEUENG KEU UREUENG TEUKA
KAREUNA SALEUM NABI KHEUN SEUOT BEURATA
YANG WAJEB THAT – THAT SEUOT BEURATA

 IJOE  IJOE , NALEUNG SAMBOE
IJOE  BIRU , NALEUNFG LAKOE
MEUJAK KEUNOE ,MEUBA LINTOE
ASOE KASOE, JUDO PUTROE

BUNGOENG JEUMPA ,TIMOEH DI LEUN
PATAH SABOEH DHEUN, SEULAMA GEUMPA
BEKLE NEUPEUTREK, KAMOE DOENG DILEUN
MEUTAKOET UJEUN, KA BASAH IJA

TA EK U GLE , TAJAK KOEH  KAYEE
PAYANG TAKOEH LHE, PANEUK KOEH DUA
BEKLE LAM UROE ,KAMOE NEU ADE
KA BASAH  BAJE, REU OH KEULUA

BUNGOENG JEUMPA KEUMANG MEUTABU
BUNGOENG MEULU KEUMANG MEUBANJA
KA MEURUMPOEK NYANG SABEE MEUTU
LAGEE CUT BUNGSU NGOEN MALEM DIWA

ITAM – ITAM ANEUEK BAYAM
TABRI SIREUGAM LOEN KEUNEUK TABU
BEUTHAT TA EU RUMAN LOEN  HITAM
TADOEM  SIMALAM  NGAT  TA EU LAKU

DICOENG PINEUENG EUMPUNG BEURAGOE
DICOENG PANJOE EUMPUNG CEM PALA
MEUNYO EK TABOEH TALOE JAROE
BAH LE TAPUBLOE TATOENG HAREUGA

TAJAK U LAMPOEH TAPOET BOEH TIMON
TEUPEU TEUMOEN NGOEN SAKA PUTEH
BEK TABOEH –BOEH RAKAN TEUH DILE
JAMPANG TALAKE RANUB SIGAPU

TAMOENG U LAMPOEH TAPOET BOEH TIMON
TAPEUTEUMOEN NGOEN SAKA PUTEH
TAK COK ULON BEUJEUET KEU TEUNOEM
MANGAT JEUT KEUNGOEN WATEE TA EH

BEK HAI TEUNGKU NEUCREU KAYEE
BAK MEUSEULE  LEUK DI KUTRU
BEK TABOEH –BOEH RAKAN DILEE
JAMPANG TALAKEE RANUB SIGAPU

ALLAH  HAI DO – DODA  IDANG
RANGKANG DIBLANG TAMEH BANGKA
BEURIJANG RAYEUK PUTROE SEDANG
JAK BANTU PRANG BELA BANGSA

 ALLAH HAI DO -  DODA IDANG
CICEM SUBANG JIPHOE MEUGISA
WATE  RAJEUK BUNGOENG KEUMANG
KAYEE DISIMPANG PEUGOET KEU BAHTERA

JAK KUTIMANG BUNGOENG MEURAK
KAYEE SIBAK DILEUEN ISTANA
BEURIJANG RAYEUK PUTEH MEUPRAK
 LAJU TAJAK BELA AGAMA

JAK KUTIMANG BUNGOENG LANGSAT
BE JIH MANGAT BUNGOENG LANGA
BEURIJANG RAYEYK PUTEH LUMAT
BAK JEUET TAMAT KEUMEUDOE BATRA

ALAH HAI DO – DODA IDI
ANOE PASI RIYEUK TIMPA
BEURIJANG RAYEUK CUT PUTIH DI
GANTOE ABI  MAT NEURACA

ALLAH HAI DO – DODA IDANG
BUNGOENG MANCANG RHOET MEUKEUBA
BEURIJANG RAYEUK BUNGOENG KEUMANG
JAK  PEUTIMANG ,  ADAT BANGSA

JAK KUTIMANG BUNGOENG SUKOEN
BAK SITALON BOEH HANTOM NA
BEURIJANG RAYEUK PUTEH SABUN
BEU – EEK TAPEUTRON BAHTERA RAJA

BUKOEN SAYANG LOEN EU SIMPLAH
LAM GEU KEUBAH SOE NGUI HANA
BUKAN SAYANG LOEN EU SANG MAH
DALAM SOSAH INGAT KEU BANTA

BUKAN SAYANG LOEN EU PEUTOE
PEUMOH ASOE MEUIH PERMATA
BUKAN SAYANG LOEN EU PUTROE
DA WOK  JIMOE RO IE MATA

DI ACEH NA ALAM PEUDEUENG
CAP SIKUREUENG LAM JAROE RAJA
PHOEN DI ACEH SAMPOE U PAHANG
TANSOE TEUNTANG ISKANDAR MUDA

BANGSA PORTUGIS  ANGKATAN MEUGAH
ABEH GEUPINAH DI SUMATRA
U MELAKA KEUDEH DIPIYOEH
KEUNAN PIH TROEH  SEUTOT TEUMA

ISKANDAR SANI DUEK GEULANTOE
LAKOE PUTROE TAJUL MULIA
KUTA MELAKA TEUMA GEU EUNGKHOE
PORTUGIS JIWOE  KEUDEH U GOA

DO DODA IDANG
RANGKANG DIBLANG TAMEH BANGKA
BEURIJANG RAYEUK BANTA SEUDANG
BEU EEK TAPRANG NANGGROE DUMNA

ALLAH HAI DO DO DA IDI
ANOE PASI RIYEUK TIMPA
BEURIJANG  RAYEUK BANTA SAIDI
ULEE ILI PRANG TAPUGA

DO  DO DA IDI
BIJEH SAWI DALAM KACA
BEUNA UMU BANTA CUTLI
GANTOE DOLI MAT NEGARA
JAK LOEN TIMANG PUTIK RAMBOET
BEUNGOEH SEUPOET LOEN SEUMANOE
BEURIJANG RAYEUK BINTANG KUTUB
EK TA LEUGOT DUMNA NANGGROE

JAK LOEN TIMANG BUNGOENG PADEE
PUTEH MUPE – PE  DALAM UROE
BEUPANYANG UMU BEUJROEH PI – EE
EK TUENG  ATE  ASOE NANGGROE

JAK LOEN TIMANG PUTIK TUPHAH
MEUH MEUTAH  TAH, ASOE PEUTOE
BEURIJANG RAYEUK BANTA MEUTUAH
BEU EK TA KRAIH DUMNA NANGGROE

JAK LOEN TIMANG PUTIK MANCANG
BANTA SEUDANG RUPA SAMLAKOE
BEURIJANG  RAYEUK  B‘OH HATENANG
BEUDISAYANG LE  KAUM  DROE

ADAT BAK POTEU MEUREUHOEM
HUKOEM BAK SYIAH KUALA
KANUN BAK PUTROE PHANG
RESAM BAK BENTARA

PUE KEUTAK KEUTOEK BAK TAMPOENG NEUROK
BUROENG KEUTOEEK TOK  SINAN DITAPA
MEUKRIET NGOEN SAREUK MEUSU NGOEN JAMPOEK
NYOE BARO  TROEK LAWAN MEUSENDA

DI BLANG ASAN GAJAH MEUROEN – ROEN
DI BLANG SUKOEN GAJAH GEUPEULHEUH
MEUNYOE NA MEUHEUT TAMEUPANTOEN
BAK GATA PHOEN KAMOE SEUNEULHEUH

MANOEK PUTEH BULE  JIH SABON
JITOEH BOEH PHOEN BAK SANDENG JEUNGKI
SINYAK MEU PANTOEN  U LON MEUPANTOEN
DI DALAM PANTOEN TAMEUTURI

LEUK DI DAYA JARENG DI GURAH
SINYAK COEP KIPAIH NGOEN SUTERA CINA
JANJI KA ABEEH SUMPAH KA LEUPAH
MEUSOE YANG UBAH MEULUNGKOEB DONYA

IE  DALAM KRUENG MEUBUROEN – BUROEN
IE DALAM MOEN MEUBURA - BURA
HATEE LAMPRUET LOEN HAN EK LOEN TEUGON
HANJEUT LOEN KALOEN  SINYAK JAK DUA

LIMOENG – LIMOENG SINYAK COET BUNGONG
DISADUE REUNOENG BAK CABEUENG LANGA
ROETNOE GLUM BINTANG RETDEH GLUM BUNGONG
YANG TOEH MEUKEUNOENG KAMOE NA DUA

RANGKANG DI BLANG BINTEH JIH BLEUET
TAMEH TEUPHEUET PEULEUPEUEK JOEK DARA
MEUNYOE  KA TATEM TAN PILEH PAREUET
BEURANGRI PI JEUET  GATA ADOE – A

KUALA BUGAK AROEN MEURITI
KUALA IDI ASAN MEUBANJA
TADOEK MEUTUMPOEK TADOENG MEURITI
PILEH BEURANRI KAMOE ADOE  A

SINYAK PAJOEH BU NGOEN GULE BOEH PIK
PEUNYUNG MEUTIKTIK SUBANG MEUCINTRA
SABOEH LOEN TATANG SABOEH LOEN TINJIK
LOEN COEK BEK MEULIEK GATA BAN DUA

RANUP KUNENG ON DI SIMPANG ULIM
LOEN POET SICEUDIENG KEU UBAT MATA
ALEH MELINGGANG MATA MEUNGGILIENG
NYANG MEUGLUM BAK MIENG KA  GOEB BA TANDA

TAJAK U PASI TAKAWE BAKOEH
BAKOEH JITOEH BOEH SAJAN CEMPALA
NYANG MEUGLUM BAK MIENG HANNA LOEN TEU – OH
LAM DUA SABOH BEURANGRI PIH SA

KULAM DI LEUEN  IE JEUREUNEH
TIMOEH DI BINEH GEULIMA SAKA
DILOEN KUKHEIM  DI GATA BEUNGEH
SALAH PEU JEUNEH TAPEU KROET MUKA

DICOENG BAK ARA EUMPUENG CICEM
KEUDEEH JIMEUEN DICOENG SEULANGA
MEUKREIH ON KAYEE LOEN TEUPEUE CICEM
TEUSEUNGEH TAKHEM LOEN TEUPEUE BASA

CICEM PALA CUT  JIDOENG ATEUH JOEK
CICEM MEURUBOEK  ATEUH SEULANGA
SIBULEUEN SABEE HANTOEM LOEN THOEK THOEK
NYUE LEH PUE KATROEH LAWAN MEUSENDA

MANGAT – MANGAT  PISANG TEUPEUNGAT
TEUNGOEH LOEN MAT MAT KA RHOET LAM ABEE
BERANGKADUM LEE NEUBRI MANGAT
HATEE TEURINGAT KEUBULEUEN  DILEE

JAK KUTATAK  JAK KUDANGDI
IE MON HAYATI  IE KRUENG KALKAUSAR
SOE  POET KEULON  BUNGONG KUDANGDI
UPAH JI  KUBRI  UBEE NA HAWA

PUTIK KAYEE LE  BUNGOENG HAN JIMAT
ALAMAT  KILAT  UJEUEN KEUNOENGSA
NEUTOEB  MATE LOEN E MALAIKAT
BEK ROEH LOEN PUEBOET  MAKSIET DI DONYA

BULEUEN PEUET BLAH PEUNGUEH MEU PRANG PRANG
SINYAK PEH CANANG SU JIH MEUTAGA
RINDU MESYEN CINTA LOEN HAN BAN
SALEH  PAJAN TROEH BAN HAJAT PINTA

IE DI LAOT PUTEH MEU PRAK PRAK
CEURUPA PIRAK DALAM CEURANA
RUPA  LOEN BROEK HANA MEUSIGAK
PANE TAGALAK  RUPA LOEN HANA

TAJAK U GLEE TAJAK KOEH DAROEH
PILIH YANG JROEH  KEU TALOE TIMA
RUPA NGOEN SIGAK HANA LOEN SATOEH
PEURANGUE YANG JROEH DI LOEN KUMITA

MEUNYOE MEUHEUT TAPAJOEH UDEUENG
TALINGKEU  KRUENG JARENG TAPUBA SUA
HARTA LOEN TAN  BANGSA PIH KUREUENG
LOEN TAKOET MEUJANGKEUENG BAK SEEDARA

TARAMAH BOEH DRIEN  TEUMOEN BULUKAT
UREUENG MEUPUKAT DI LAOT RAYA
HARTA NGOEN BANGSA HANA LOEN INGAT
SUARA MANGAT  DI LOEN KUMITA

UREUENG KEUMEUKOEH DI BALANG BLADEH
SINYAK TOET PAYEH  DI KEUDE JANGKA
LOEN KHEUEN MEUPUE  TAJAWEUEB MEUDEH
ABEEH HAN ABEEH DI LOEN NGOEN GATA

MEUNA MEUHEUT TAPAJOEH SAWOEH
TADOENG DI JUE OH PUBHOE GEULAWA
MEUNA MEUHUET KEU UREUENG JEU OH
BEUGOET TA SEUPOEH BEKJAN DIBUNGKA

ASEH – ASEH DI TEUPIN BATEE
MEUJAMU BE NGOEN RANUB   UTEUEN
PURA – PURA TAGASEH KEU KEE
LAKSANA BOEH KAYEE BAK UJUNG CABEUENG

 LEUK DIKUTRU  ATEUH GEURUPHEUENG
SIWAH LINTEUENG  JI  SAMA SAMA
MEUKA LOEN GASEH SIDROE  DROE UREUENG
UTAK LAM TULUENG  LOEN BAGI DUA

PULA  LADA BAK  TANOEH SINGET
GEUPULA KUNYET BAK TANOEH RATA
LOEN PULA CUKO  KA TIMOEH KUNYET
NARIT MEU UNYET SEUNGKOE LAM DADA

SIKIN LIPAT GEURAWOET AWEE
SABE SABEE  NADUM GEUJANGKA
MEUNYAOE  LOEN KHEUEN  PEU NEUWUEH HATEE
KOEN LOEN PAKEE  HABA MEUSENDA

MANOEK PUTEH  BULEE JIH SABOEN
JITOEH BOEH PHOEN BAK SADENG PARA
LOEN KEUEN KULU TAPEUGAH SUKOEN
BAK TUENG HATE LOEN BIJAK THAT GATA

JEUMPA BIRU  MEUBEE MEUHAYAK
BUNGOENG MEURAK DI DALAM KUTA
MEUNYOE   JEUET ABANG KEU  BURAK
JAMPANG LOEN JAK – JAKSAWUEK  DINDA

RANGKANG DI BLANG PEUDAB  ON AWEE
RANGKANG DI GLEE PEUDAB  ON SALA
DIGATA NAHOE PEUSENANG HATEE
DILOEN BAHLE LOEN PEUTHEUEN HAWA

AWE SABOEH GLOENG  LENGKOENG KA PEUNOEH
TATIEK U RUMAH  KEU JARENG RUSA
HAJAT  TEUH  KATROEK NABSU KA PEUNOEH
ULOEN TATEIEK BOEH BAK  BAN GALAK GATA

ANEUK TULOE PHOE  BEK TAPEH  AWEUEH
ANEUK GUDA LHEUEH BEK TAPOEH  LAWA
UDEB HAN SOE NGIENG MATEE HAN SOE WEUEH
MEUNYOE TA PEULHEUEH  LAM JAROE GATA

TAJAK U BLANG TA POT ON CEUROT
PILEH NYANG GOET  GOET YANG MANTOENG MUDA
WATE LOEN INGAT  GUNA YANG GOET  GOET
JEUT JEUT  SIMPANG  ROET LOEN ROE  IE MATA

UREUENG KEUMAWEE SIMPANG  IE TABEUE
UREUENG MEURULEUE DI ALUE  NIREH
PEURANGUE ULOEN KA ABANG TUEPUE
UTANG NEUBAYUE MCUT BANG LOEN GASEH 

RAMBOET DI LEUEN NA SABOEH KARANG
RAMBOET DI BLANG  NASABOEH TANGKEE
LAM JAROEGOEB   KA LHEUH LOEN LEUKANG
LOEN PEUTIMANG  TROEH NGON MATEE

TAPOET KACANG TABOEH LAM RAGA
TAPOET ON ATA TABOEH LAM GUNI
KA EH BEUTEUNGEUET DI KAH HAI MATA
BEK ROEH LOEN DAWA  ABANG MEUCAKRI

TAJAK U BLANG TAJAK POET CAMPLI
PASOE LAM GUNI  TABA U LANGSA
NAYUEM SANG LOEN  JEUB IE MOEN HAYATI
LEUPIE THAT HATEE NGOEN LOEN NGIENG GATA

TAKOEH  ON PISANG TABALOET PAYEH
RANUB SEULASEH DI DALAM BALANG
NIBAK MALAM NYOE TEUNGEUT THAT LOEN EH
KA MEUWOE GASEH LOEN NGOEN CUT BANG

 TIKA MEUSUSOEN  BINEH JIH SINGKLET
BANTAI MEUKASAB DI ATEUH KEUTA
GATA DI GAMPOENG LOEN KEUBAH BAK BEUET
DI LOEN ADOE CUT  LEPAIH KU BUNGKA

ANEUK KEUDIDI DALAM BEURAWANG
EUMPUNG CEM SUBANG DIDALAM PAYA
GASEH KA MEUKOEH BEK LEE NEULEKANG
LOEN SEUTOET CUT BANG HOE HOE NYANG NEUBA

MEUDANG ARA TIMOEH  DALAM GLEE
BAK MEURANTEE TIMOEH LAM PAYA
LOEN TINGKUE  HAN EK LOEN GUBOE  ALANG
NANGGROE TEUNGOEH PRANG BEK TAJAK GATA

BAK BEUREMBANG TIMOEH DI PANTEE
BOEH BEULEMBEE  KA  IE RAYA BA
HA LOEN TAKOET KEU ANEUK BEUDEE
BAH LE LOEN MATE  SIKUBU DUA

PURAHOE CUT  BUNGKA U BARAT
PUTOIH TALOE KLAT KUALA IDI
DILOEN HANROEH LEE JALAN HAREUKAT
GAKI MEUIKAT LEE BINTANG PARI

MANGAT – MANGAT RANUB SEULASEH
LOEEN COK SISEUPEH PASOE CEURANA
GASEH KEU CUT BANG MEUTINDEH LAPEEH
SIBANTAI TA EH LAM SABOEH TIKA

BUNGOENG JEUMPA LEUKANG BAK TANGKEE
RHOET LAM BATEE  MAWAR ATA
PINTOE  HAREUKAT DILOEN HANA LEE
BAH LE LOEN MATE LAM LEUMUENG GATA

BAK GELIMA DI LEUEN ISTANA
AROEN DIBUNGKA U TANOE H ANOE
TA EEK U RUMOEH TA GULOENG  TIKA
DILOEN KU BUNGKA GATA BEK TAMOE

NALEUENG DI LEUEN GOEHLOEM REUBAH
ON BU KULAIH GOEHLOEM  LAYEE
ABANG NEUTROEN MEUCOEK LANGKAH
PAT NEUKEUBAH BUNGOENG MANGAT BEE

BINGOENG  IE MAWOE PUTEH MERAH
RHOET SI ULAH DALAM  ABEE
ANTARA RINYEUEN DEUNGOEN DEYAH
SINAN LOEN KEUBAH BUNGOENG MANGAT BEE

BUNGOENG  RUM  BUNGOENG RIHAN
BUNGOENG  PEUKAN DALAM BATEE
ABANG GEUJAK HAN EK LOEN SAGANG
LOEN BEUET KURUAN PEUSEUNANG HATEE

CICEM PALA DIPHOE MEU APET APET
CICEM SIGINDET DIGISA CINTRA
MEUNA UMU BEK SAKEET MAKET
BULEUEN MEURAPEET TROEH LOEN GISA

PEURAHOE RAYA BUNGKA U  RIGEUET
PATAH TIANG PEUT DI LAOT RAYA
CUT BANG KANEUREUEN LOEN THAM HAN LOEN JEUET
LOEN LEUENG  NGOEN PALEUT LOEN LAKE DOA

PEURAHOE RAYA BUNGKA U  KEUDAH
IJA MIRAH ALAM BU PANJI
DI LOEN KUTROEN  KUCOEK LANGKAH
HARAP BAK ALLAH BEK PANYANG GAKI

BUKAN SAYANG LOEN EU SIMPLAH
BAK GEU KEUBAH DUROEH MATA
ABANG NEUTROEN NEUCOEK LANGKAH
U LOEN NEU KEUBAH  LAM LA  BEULALA

URUENG MEUPUKAT KUALA IDI
DIBINEH PASI LAM PU MEUGISA
MEUNYOE NA UMU MANTOENG TUHAN BRI
BAK BULEUEN  HAJI KATROIH LONGISA

BUKON SAYANG LOEN KALOEN CAMPLI
MIRAH MEUPI – PI SOE POT PIH HANA
ABANG DI RANTOE KA  SISEUN HAJI
ABEH GLEUENG GAKI JIDUEK LAM GALA

KEUTAPANG RAMPHAK KUALA  IDI
DI BINEH PASI AROEN MEUBANJA
TINGGAI  GLEUNG JAROE PUBLOE GLEUNG GAKI
KEURUNCOENG SEURAPHI LAEN LOEN MITA

JAK LOEN KHEUEN SEU LON CA E BOEH KERUET
RUMOEH SINYAK CUT DI GAMPOENG JAWA
LOEN DOEK HAN TEUTAP LOEN EH HAN TEUNGEUT
DIMAGUEN LAM PRUET NGOEN LEUPAH GATA

PEURAHOE RAYA BUNGKA U RIGLEUET
TIANG JIH PEUET MEUDANG ARA
PEUDOENG SEMBAHYANG PEUTETAP NEUBEUET
TALEUENG  LEUENG  PALEUET TALAKEE DOA

CICEM PALA  DUA SIKAWAN
BAKOEH MEU UPA LAM ANOE PASI
BAH THAT BEUNEUJAK ROET  LAM AWAN
LOEN JAK SAJAN SINTUE BAK GAKI

PUTIK TIMOEN PHANG KARANG TIMOEN PHET
SINYAK POEH PIJET BAK BAK RUJA TIKA
PAKOEN TALARANG  PUE NA MEUSAKEET
BAH SITHOEN SIBLET TAMEU NGIENG MATA

BULEUEN DI LANGET KA SINGET  U GLEE
ASAN DI PANTE  REULUI  RAYA
DI ABANG NAPAT PEUSEUNANG  HATE
DILOEN BAHLE LOEN PEUTHEUEN HAWA

RENDOEK DI GLEE UJUEN MEU PRE – PRE
LAM SAPAI  BAJEE LIMPEUEN NGOEN KALA
TASAMPOEH REU  OH NGOEN SAPAI BAJE KEE
MANGAT  TACUM BE JAMPANG TA HAWA

PUTEH – PUTEH BUNGOENG JAMEE
BUNGOENG TEUBEE MEUBANJA – BANJA
LOEN  EH UROE  TEUJAWE – JAWE
HAN PULEH NGON BEE UREUENG JIH HANA

CICEM PALA  DIDOENG DICOENG KEUTAPANG
CICEM SUBANG ATEUEH SEULANGA
LOEN GULAM HAN EK LOEN TINGKUE  ALANG
NANGGROE TEUNGOH PRANG HANJEUET BA GATA

BAK SITALON TIMOEH DI PANTEE
BAK MERANTEE TIMOEH LAM RIMBA
HANA LOEN TAKOET KEU ANEUK BUDEE
BAHLEE BAK MATEE SIUROEK DUA

SINYAK PAJOEH BU NGOEN ASAM BOEH PIK
ANAM MEUTIK – TIK  SUBANG MEUCINTRA
DILOEN KU MEUJAK DIGATA TA KLIEK
MEUTINGKUE TIJIK DILOEN NGOEN GATA

BAK SEULANGA DI LEUEN RUMOEH
BAK JEURABOEH  DI DALAM PAYA
ULOEN NEUKEUBAH  NAFSU KAPEUNOEH
U LOEN NEUKEUBAH GASEH GOEH MEURA

CICEM NURI DICOENG BAK PANJOE
TOTOK BEURAGOE DICOENG LANGA
LANGKAH KA LOENGGRAK WATEE KA SAMPOE
IDIN HAI ADOE BEK LE MEUDAWA

PERAHOE RAYA BUNGKA  U BARAT
PUTOEH TA TALOE KLAT KUALA DAYA
CUTBANG BUNGKA HAN EK LE LOEN MAT
DOA SEULAMAT BAK LOEN KEUH YANG NA

LOEN KEUNDAK MARIT KALAM SIPATAH
SALAH TATEUGAH PEUWOE BAK BEUNA
BEUNA TA IKOET KAROET  TATEUGAH
PAT YANG SALAH TAPEUDOENG DAWA

GATA NGOEN LOEN BEK ROEH MUPAKEE
LOEN BOEH MISE LAWAN MEUSEUNDA
WAOEN LU BATU WABAKDU BAET
AWAI LOEN MARIT DUDOE LON SAPA

BIET  SIDUMNAN WAYOEH HEE ADOE
JEUH – JEUH NANGGROE HABEH LOEN TEUKA
JEUB – JEUB MEUNASAH JEUB – JEUB MEUSEUJID
JEUB – JEUB TABIB JEUB  JEUB ULAMA

NYOE PAT NA RANUB  DUA LHE ON
BEURATA BANDUM CUT NGOEN RAJA
TABEU RANUB BAKOENG BAK MASIN
BAK LOEN HAI POLEM NYANG HINA DINA

HINA BAK DONYA HANA PEUKAYAN
HINA BAK TUHAN ELEUME  HANA
HINA BAK WAREH MEUH PIRAK LOEN TAN
HINA BAK RAKAN BUET JAROE  HANA

WATE  LOEN INGAT BUKOEN WEUEH HATE
HANA PUE LON BRI HAI NYAK KEUGATA
ADAK MEUNA LOEN MAT   NANGGROE
LON BRI JINOE SABOEH KUALA

ULOEN BRI GLEE BAK TACEUMATOEK
LOEN BRI  SEUNEUBOEK BAK TAPEUTUA
ULOEN KEUMEUBRI RICOENG MEUPUCOEK
LOEN TAKOET TA TUMPOEK DALAM GALA

ULOEN KEUMEUBRI UMOENG DI BLANG
ABEEH MEUSUGANG NGOEN SYEDARA
ULOEN KEUMEUBRI  KEUBEUE DI GLE
ABEH MATE RIMUENG SEUBA

DIPASI NA TIMOEH TAROEM
ARA SEUTOEM TIMOEH LAM  ANOE
AWAI SALEUM  DUDOE  ALAIKOM
WAHE KAWOEM TAPHAM KEUDROE

BUKOEN SAYANG CINTERA MUKA
BEUKAH DUA KEUNOENG BAJUE
HANA KEUNOENG SINYAK SEUMAPA
KA MEUTUKA GOET TA EM DROE

BAK ANEUK GUDA TABOEH KEUKANG
BAK DARUT CANGGANG TABOEH TAJOE
TENGKU SYEH GATA KUREUENG THAT  IMAN
GEUBOEH REUSAM DALAM NANNGGOE

WALA TIHATI RATUN NAFSUN IMAN
NABI GEUTANYOE  MEUNAN MEUSABDA
SOE  MEUSUCI SETEUNGOEH IMAN
BANDUM UREUENG NYAN JEUT BINASA

TEUNGOEH NA TABEUET QURAAN SI ON
TADAWA LOEN SINJA – SINJA
TEUGOEH  NA TABEUET KITAB SI OLAH
JEUB – JEUB MEUNASAH TALAKE PEUTUA

DIGOEB NA GEUBEUET OH KITAB TUFAH
HANA GEU PEUGAH LAGE GATA
GATA HAI NYAK TABIAT MANOEK
WATEE NABOEH KEUTEUK PIH RAYA

DIGOB  HAI NYAK TABIAT PEUYIE
BOE HMEURIBEE SOE  THE HANA
BIJEH SAWI DI DALAM ANOE
MEUPIYOH KAMOE  TA BEUDOEH GATA

KRU SEUMANGAT HAI NYAK MEU UBOEN
NYUE BAROE P[HOEN LOEN SEUOT GATA
AWAI TADUEK DUDOE TASALEUEM
TANDA UREUENG HABA MEUGUROE

GATA HAI NYAK KAYA BAROE
BAK TAMEUTOE HANA TAKIRA
TEUGOE  TAMEUKAT BAK KEUDEE SOEH
NYUM ADUE JROEH LAM GEUDOENG RAJA

MEUNYOE  UREUNG KAYA MEUBUDOE
LABA RUGOE TAN GOEB SANGKA
MEUNYOE UREUENG KAYA MEUBOINAH
TA EU HAN LEUMAH GOEB TUPAT  HANA

GATA LOEN MISEU  APA   GAM UROE
PEUBEUNA DROE  PEUBROEK GOB LINGKA
TANDA UREUENG HANA  IMAN
TAN GEUTUBAN  RUGOE LABA

TAKOEH BULOEH RAWOET KEU BANSI
TAKOEH BILI RAWOET KEU RAGA
KAWOEN GATA ABEH LOEN TURI
PHOEN BAK ABI SAMPOE  BAK KUYA

KAWOEM GATA PO SAROEK SANGI
IJO BIBI RAYA NGOEN MATA
 NGOEN ON PIJUENG NA UBEE TUTOEP
TIKOIH MEUGROEB – GROEB DISANGKA PARA

DUMNAN  LOEN KHEUN BEK SAKEET HATE
MANGAT TAPIKEE SALAH NGOEN BEUNA
UMPEUEN PEULANOEK BOEH RANGKELEH
BAK KAMUE  HABEEH  JINOE BAK GATA

ALAIKOEM SALAM ADUEN PUTEH DI
SALEUM GATA BRI MAMEH LOEN RASA
SIJUK BAN IE LAM PUCOK ON
LEUPIE BAN IE BON DI ANTARA

PAKOEN ADUEN CUT HANA TAPIKEE
NARIT NYANG JAHEE HAN ME KEULUA
MAUNYOE GATA ANEUEKK UREUENG GOET
NARIT NYANG JEUHEUT HAN TAKEULUA

SOE  KEULUA NARIT NYANG SEUNGKOE
MEUWOE KEUDROE AKHEE MASA
LOEN PEUINGAT BAK GATA  ADOE
BEK TATEEK DUROE BAK JALAN RAYA

LOEM LOEN PEUGAH WAHEE ADOE
NABI GEUTANYOE NEUMEU SABDA
 LISA UKA AS ALU LAKA
BABAH GATA RIMUENG GATA

ANEUK GUDA CUT GEUBOEH KEUKANG
ANEUK GUDA PLANG GEUPOEH LAWA
TEUNGKU SYEH GATA LEUPAIH GASANG
HANA GEUTIMANG RUGOE LABA

TAKOEH  ON COK TAPUNYOE  PUNYOE
TEKOEH ON PEUNOE  PASOE  LAM RAGA
TEUNGKU SYEH GATA TAPEUNGOE – PEUNGOE
NARIT NYANG RUGOE GEUKEULUA

NYUE LON TANYOENG BAK GATA TOULAN
PADUM BOEH JALAN  GATA SEUMAPA
NYANG TA SAPA SOE  TASAPA KEUSOE
CUBA HAREUTOE  PO NYAK LEE GATA

PADUM BISMILLAH TABA SAJAN
PADUM PEUREUMAN DILEE TAMULA
MEUTAN DALI NGOEN PEUREUMAN
LOEN PATEH HAN GATA SEUMAPA

BAK RANGKILEH KAYEE SEUMILU
BAK ARA GEUNUE DIMIENG KUALA
JIKALEE LEUPAIH NATIT SIGIITU
MEUAH HAI TEUNGKU HANNA LOEN SAJA

WAHEE ADOE  CUT PO  ADUE BINTANG
LOEN BALAIH SALEUM HAI NYAK KEUGATA
SALEUM GATA HANA ,MEUKEUNOENG
AWAI TATAMOENG DUDUE TASAPA

PAKOEN ADUE CUT TABALEEK LAGEE
PEUMALEE GUREE DIKEU RAKYAT BA
NYANG GOET ADUE CUT TAPIYOEH DILEE
TANYOENG BAK GUREE TEUREUTIB BANJA

WAHEE ADUE CUT PO BUNGONG KEUMBEE
YUE TEUBIET GUREE TAPIYOEH GATA
BUNGOENG JEUMPA KEUMANG JI BUJU
BUNGOENG MEULU KEUMANG MEUBANJA

MANGAT MEURUMPOEK NYANG SABEE MEUTU
TAMSEE DIYU DEUNGOEN DIWA
SUROT ADOE CUT KEUDEEH BEUJARAK
YOEH GOEH JISURAK UEUENG DILUA

KEUSOE  GEUTAKOET KEUSOE GEUMALEE
BANDUM CIT SAMPEE NYAN DOENG DILUA
KAMUE KOEN RIMUENG GATA KEN KAMENG
GATA KOEN MEUNENG KAMUE KOEN KADRA

MEUNYOE GEUTAKOET PAKOEN SIT GEUJAK
HABEEH DISURAK LE UREUENG DILUA
WAHEE TENGKU SYEH YANG DUEK BAK SAGOE
NEUBEUDOEH KEUNOE  U DALAM TIKA

DIMIYUB NA PANYOET TANOEH
DIRUMOEH NA PANYOET TEUMAGA
ANEUK MIET MUDA AKAI GOEH PEUNOEH
HANA DITUOH REUSAM  NGOEN KADA

NYANG PATOET DIKEU BEUDOEH U LIKOET
SALEH TEUMAKOET DIKALOEN TUHA
PAKOEN MOEN TUHA TABOEH BU PALANG
PAKOEN TABOEH KANG BAK ANEUK GUDA

TANDA TEUNGKU SYEH GOEHLOEM GOET USUENG
TA NEUK UJOE MEUH  DEUNGOEN TEUMAGA
TAN NEUCUBA YOEH GOEHLOEM USEUENG
LEUBEH  NGOEN KUREUENG JEUET NEUTUKA

BUET KALANGSOENG HANJEUET SUROET LEE
TAMSEE PADEE BIJEH MEUTUKA
NEUMEUBOEH SIGEUPAI KAROEH SIMEULU
TAMSE IE MADU KAROEH LAM CUKA

WAHEE TEUNGKUSYEH ADUEN PANGULEE
BEK LE MALEE KEUNOE NEUTUKA
KEUSUE NEUTAKOET KEUSOE NEUMALEE
BANDUM CIT SAMPAE NYANG DOENG DILUA

KEUSOE GEUTAKOET KEUSOE GEUMALEE
KAMUE KOEN RIMBE  GATA KOEN KEURA
SALEH TENGKU SYEH NYANG JEUET TEUMAKOET
GEUKALOEN GAROET  TALOE  ROET RAYA

LAGEE KAMENG TAKOET KEU  IE
LAGEE GEULUNTIE TAKOET BOEH NAGA
TULOE BEUNGA KEUNOENG BALOET
 RHOET  MEUSANGKOET UCOENG GEULIMA

CUBA TEUNGKU SYEH TALAGUE LAOT
MEUNYOE HAN MAWOET MEUTEUMEUENG NAMA
EMPEUEN PEULANDOEK BAK RANGKILEH
BAK KEMOE  KABEH JINOE BAK GATA

BLANG PAYA CUT TIMOEH DAREUH
DI LAMPOEH SOEH TIMOEH DRANG JAWA
UBIT YANG KA  RAYA YANG GOEH
SABOEH – SABOEH POLEM BILEUNG SA

PUNCAK SEULAWAH REUMANG LHEE SAGOE
SINYAK PEUGANDOE  NYAN TULO BEUNGA
BEUDE BAK BAHOE  PEUDEUENG BAK JAROE
BEUKOENG HAI ADOE TAJAGA KUTA

BAK  ATEUNG TINGOEH SINYAK SEUMEUSEK
BAK BINEH PAREK TIMOEH DRANG JAWA
NIBAK  MALAM NYOE PRANG KA TAPEUEK
YANG TAREK TAREK TEUBIET U LUA

LEUSOEH  LEUSOEH REUBOENG TRIENG BULOEH
YANG LEUBEH LEUSOEH REUBOENG TRIENG BEUNGGA
WAHE   E  NYAK SYEH TA ANGGOEK BAK ROEH
LOEN SALAH SALOEH  RAGAM NGOEN BANJA

JEUMPA PUTEH DI PEUKAN PIDIE
KAPAI LHEE SULIE NANGGROE EROPA
LOEN PABAN BAH  LANGKAH KA  U  IE
HANJEUET LOEN PEUSIE BUET MALE THAT MATA

KUALA TANJOENG AROEN MAURITI
DI SIGLI NA RUMOEH BEULANDA
BAK MALAM NYOE MENYOE HAN MEUKRI
BEUSOE BEURANI ULOEN WEIT DUA

TA  EK U GLE TAKOEH MANEK RO
TARAH KEUJALOE JAMPANG TABUNGKA
MANYAK LOEN KOEN HANTOEM NA TALOE
SALEH TEUKABOE NGOEN TROEK NGOEN GATA

DI ACEH NA ALAM PEUDEUENG
CAP SIKUREUENG LAM JAROE RAJA
TEUNGKU SYEH ULOEN UREUENG GEUBILEUENG
HANA SOE SINTEUENG UBEE NYANG KAKA

TA  EEK U GLEE TAJAK KOEH  IGEUEH
TAPILEH YANG KREUH TACU KEUSUDA
TEUNGKU SYEH ULOEN BEUHOE NGOEN CEUBEUH
SIKULA KALEUH   SIDEH DI JAWA

TA  EK U GLEE TAKOEH MANEK RO
PULA KEUTAWOE RANUB NGOEN LADA
BEK TAMEUWAYANG SANE KROENG BARO
U LAOT IJO TROEH DIGEULAWA

TUKOH TRIENG TAPAGEUE LAOO
TAKOH SIATOT TANAGEUE KUTA
NATREUK DUM DARA TAMEU PEUTAKO
YANG SIHAH JANGGOT JIGROB U LUA

ULEUE BEUDAREK MUDEEK TALOE KRUENG
BEUNEUENG DI RUKOENG PEUNUTA   DUA
NGOEN GAJAH BEK TAMEU PLUENG – PLUENG
NGOEN RIMUENG BEK TAMEUSEUNDA

TA EK U GLEE TAJAK KOEH  KAYEE
PANYANG KOEH LHEE  PANEUK KOEH DUA
MEU NYAN ULOEN KHEUN PEU JEUET KEU MALE
LOEN  KHEUN KEU RIMME PEUBEUNGEH GATA

WAHE E NYAK SYEH ULOEN KA LANGSOENG
ULOEN KA TEUDOENG DI GAKI KUTA
DI ULOEN HANTOEM DIGATA KAYEM
WAHE  E  DALEM LOEN ACOEK CUBA

PEURAHOE PUKAT DITEUBEIT BEUNGOEH
KA KAMEH KAMOEH DITAMPOE DAYOENG
AKAI TEUNGKU SYEH ABEH LOEN TU OH
DAK MISEU RUMOEH  HANA LE TAMPOENG

PEULAYUE KAPAI LAOT  MADINAH
ANGEN MEUTAMAH  UJEUEN  DITIMPA
WAHE  E NYAK SYEH BEUTAYEUK MEUAH
GATA LOEN PINAH  U LUA TIKA

BAK ASAN TIMOEH DILEUEN PEUKAN
TAKOEH SIKHAN TARAH KEUPEUTOE
HANA LAWAN TAMITA LAWAN
NGOEN NA LAWAN TADUEK LAM SAGOE

HOKA TEUNGKU UREUENG PO SAGUOE
NEUTAMOENG KEUNOE JAK MAT NEURACA
NEURACA NEUMAT BEK MIYUB MANYANG
BEUGOET TIMANG NGOEN ADE BEURATA

KEUTAPANG RUHE  RUNGKHE TEUMUBANG
DITEUNGOEH PADANG MEUTAROEH TAYA
TALOE NGOEN MEUNANG KALHEUH GOEB PANDANG
DIKEUE HADAPAN RAKYAT MEULAKSA

ANEUK GEUTUE THO GADOENG PUETOEH BAK
BEURANGHOE  DIJAK HAN DIBOEH KADA
TATOEP NGOEN RINCOENG MATA HAN MEUKLAP
ANEUK MANOEK GOET MEULOET DIBANDA

PINGAN ALUIH MANGKOENG KACUMEH
SUROET U BINEH LOEN GULOENG TIKA
TIKA LOEN GULOENG BEK ROEH MEUSEUPET
MEUNYAN LEUPEUE  GOET BEUDOEH JAK GISA

TAKOEH BAK CU  KEUSAROENG RINCOENG
TAKOEH GEUREUNDOENG PEUGOET GEULAWA
NGOEN SOE TAWOE NYAK SYEH U GAMPOENG
PEUGAH TALOE LOEN KAMEUNANG GATA

ADAK GEUTANYOENG LEE UREUENG NANGGROE
PEUGAH MEUNANG DROE PO NYAK DIGATA
ADAK GEUSIDEK LE  ULE  BALANG
PEULEUMAH MEUNANG PO  NYAK DI GATA

TAKOEH GEURUNDOENG TAPULA  LAWAH
MEUBEK TACAH  CAH  ANEUK DRANG JAWA
MEUNYOE HANA BUET MEUNA MEUBABAH
SUPYA  CEUDAH GEUKHEUN  KEU GATA

BINTANG DI LANGET MEUTABU  TABU
MANYAM DICOENG U MEUCULA  CULA
TEUNGKU SYEH GATA HANA LE  LAKU
RAPAI  I KARU  BUNOE YOEH SINJA

BULEUEN LIMOENG BLAH GOET THAT TIMANG
CAYA MEUPRANG PRANG BULEUEN KA TUHA
MEUHANJEUT TAPEH LAGEE SU CANANG
PANE  EK TIMANG KAMOE NGOEN GATA

ULOEN PEU INGAT BAK GATA ADOE
BEK TATEIK DUROE BAK JALAN RAYA
HAN KEUNOENG TAJAK KEUNOENG BAK  TAWOE
PEUNYAKET  TABLOE  UTANG TAPEUNA

TA EK U GLEE  TAKOEH BEURIGAT
BEUKOENG TAMUMAT  BAK CABEUNG DUA
UNTUK SINYAK NYOE HANPEU PENINGAT
SAKET NGOEN MANGAT KABEH DIRASA

TAJAK U PASI TALABOEH PUKAT
U LON BAK LAMAT GATA BAK KAJA
DILOEN HAI ADOE ULOEN PEUINGAT
SAKET NGOEN MANGAT NA DROE TEUH RASA

RUMOEH RAYA  GEURANTEE ALEU
GEU IKAT PAGEU NGOEN JOEK PEUNUTA
TEUNGKU SYEH ULOEN BEUNA TATEUPEU
MASEN NGOEN TABEU KABEH DIRASA

GUNOENG MANYANG KAREUENG MEUHAYAK
ANEUK PUYOEH  JAK DILINGKA – LINGKA
SIKIN YANG TAJAM GEUYUE TEUMEUTAK
BABAH YANG RANCAK GEUYUE MEUDAKWA

DI BLANG SIKUCI  GEUTAJOEK  BAWANG
SEUNEUBOEK KEUMAHANG GEUPULA LADA
RUMOEH NYANG BAROE HANTOEM GEUTUMPANG
NARIT NYANG REUBANG HANTOEM GEUDAKWA

DI KEUDE LAMNYOENG GEUTOEP SEULAYANG
TALOE MEREUNTANG U KUDE PATA
DIEK MEULINGIEK DI TREUN MEULINGANG
SYEH HUSEN LANCANG BEK TAMEUSEUNDA

BUNGOENG JEUMPA SITANGKHE LHE
SABOEH YANG KEUME DUA YANG MALA
TACOEK BAK REUTOEH TABOEH BAK RIBE
HANTOEM LON TEUME  RANCAK DUM GATA

SIDUM NAN UTOEH PAKRI TAJEUET  JAK
SIDUM NA  RANCAK  PAKRI TAJEUET BA
PULOET KAMOE BOH TA NGIENG NGIENG MANTOENG
PAKRI TAJEUT DOENG PO SYEH DI GATA

DI GLE SIKURAH  KAREUENG MEU APET
EUMPUENG SIGEUNDET COENG KAYEE RAYA
IE HANTOEM THOE  MINYEUK U  UDEP
NARIT YANG SAKET  GATA KEU LUA

BUKOEN SAYANG BUNGOENG RIWAT
ABEH ULAT KAP  KALAYE  RATA
GATA NGOEN ULON BEUJEUT KEU SAHBAT
JAK WOE LON INTAT  U RUNOH TANGGA

DALAM CINTRA  MEUREUBOEH MANOE
BAK BEURAMOE DI DALAM PAYA
JIKALE LEUPAH NARIT ULOEN NYOE
MEUAH HAI ADOE HANA LOEN SAJA

ALAIKOEM SALAM WAHEE ADOE CUT
IE PASEUNG SUROET  DEUNGOE LOEN RIKA
MASA DITEUBIT DITEUNGOEH LAOT
NGOEN WATE DI SUROET U PUSAT DONYA

BAK KAMOE PIH NA NYOE MASAALAH
TACUBA PEUGLAEH POSYEH LEE GATA
MEUHANJEUT TAPEUGLAH NYOE MASALAH
JAKWOE BEUBAGAH BEK KEUNOENG NUGA

NASIDROE UREUENG TALEUK PEUREMOEH
GEUTALEUK SABOEH SEU OT BAN DUA
TALEUK YANG TUHA YANG MUDA SEU OT
SUPO  NIKAH RHOET  PO SYEH DI GATA

LAM KITAB NILA NA RUMOEH NIKAH
LAM KITAB TUFAH NA GEUPEUNYATA
TALEUK YANG TUHA MUDA YANG SEU OT
NIKAH AWAI RHOET YANG TOEH BAK GATA

MIRAH – MIRAH SIBUNGOENG MANCANG
UJOENG IJA PLANG  ALAM SIKUNA
LOEM LOEN TANYOENG BAK GATA RAKAN
TANOEH RAMPASAN WAJEB ZAKEUT  NA

TAKOEH IBOEH PEUGOET KEUREUNGKAN
TAKOEH BAK ASAN PEUGOET JEUREUKHA
MEU WAJEB ZAKEUT TANOEH RAMPASAN
WAJEB ISEULAM KAPHEE SIDUM NA

DILANGET NA BINTANG MEUTAMOEN
TALOE BINEH MOEN BATEE MEU ATO
MEUHOEKA TEUNGKU YANG DUEK LAM TAMOEN
BEUDOEH JAK PEUNGOEN  RAKAN KA TALOE

BAK TANOE  PUTEH  DI KUBANG GAJAH
BAK TANOEH MIRAH DI KUBANG RUSA
MUNYOE KA TALOE WAJEB FATIHAH
MEUNAN PEUNEUGAH UREUENG DILUWA

DIGOEP PIH NA TALOE MALOE
HAN GEUBA E LAGEE GATA
NGOENMEUNANG TAKHEM NGON TALO MALEE
JAK MITA GUREE LAEN DI GATA

BUKOEN HIREUN LOEN DEUNGOE  KISAH
PANYANG GOET LEUBAH LOEN  GEUKIRA
DIGOEB PIH NA TALOE MALOE
TAN GEU BA E DIKEU RAKYAT BA

BAK TANOEH THOE TIMOEH BAK BIRAH
BAK TANOEH BASAH TIMOEH BAK CAPA
UREUENG TALOE GEUBEUET FATIHAH
KAHIREUEN LEUPAH UREUENG DI LUA

LOEN PEUGAH TRANG BAK GATA ADOE
BAK MALAM NYOE BUEGOE TAMEUJAGA
MAKSUD HAN TROEK GATA KA MALEE
JAK COT GUREE NYANG SABEE PADRA

BUKAN SAYANG SINYAK SYEH TALOE
DI MOE DI BAE DALAM TIKA
GOEBNYAN  TALOE GEUPEUGAH MEUNANG
TAN GEUTANYOENG BAK UREUENG DILUA

MANOEK PUTEH BULEE JIB SABOEN
JITOEH BOH PHON BAK SANENG PARA
NARIT TADEUNGOE SIRONG MIROENG
KOEN AWAI BAK LON AWAI BAK GATA

TALOE LEUMO HANNA PEUE LOEN CHEIN
TALOE SYEH BEN GEUROE IE MATA
PAKOEN ADUE CUT HANA TA MALEE
AYEB GUREE BAK SAGOE TIKA

WAHEE TEUNGKU SYEH YANG DUEK BAK SAGUE
BEUDOEH JAK PEUWOE MURID KA CIDRA
BEK LEE TA PEUDUEK DI DALAM SEUENG
DISURAK UREUENG YANG DOENG DILUA

KAREUNA SEUMANGAT KA ABEH PATAH
TAMSEE, GAJAH KA KEUNOENG SUDA
TAMSEE, KAMENG LEUMAH RIMUENG
HAN JEUET LEE PLUENG MEUPALEUET PHA

BUNOE YOEH SINJA KA LOEN PEU INGAT
BEK LEUPAIH NARIT KEU KAMOE TUHA
UJUB TEU MEUAH RIA TEU KABOE
SINAN YANG LE UREUENG BINASA

WAHEE DEK NYAK CUT ADUE PANG ULEE
BEK MALEE GUREE BEUDOEH JAK GISA
UROE NYOE TALOE SINGOEH MEUNANG
ADAT MEU TUNANG MEUNAN BIASA

WAHEE DEK NYAK CUT PO ADOE SAMPEE
JAK MITA GUREE LAEN DIGATA
MAT JEUET TAMOENG LAM U GELANGGANG
PEU SABEE TIMANG TADUEK LAM BANJA

LOEM LOEN PEUGAH ADOE MEUTUAH
HANNA LE MUGAH GUREE GATA
BEUTHAT BEURANCAK GAH KA LIPEEH
BEUTHAT BEU AREH NAN KA CUPA

BUKOEN SAYANG LOEN KALOEN JAMBOE
SEBLAIH ON BAROE SIBLAIH ON TUHA
BUKAN SAYANG SINYAK SYEH TALOE
GEU PEUMOE BA E DIKEU RAKYAT BHA

TATOET NALEUENG TUTOENG RANGKILEEH
BOET KA ABEH UROE KA JULA
SALAM ALAIKOM TEUNGKU DISINOE
KAMOE MEUJAK WOE  IZIN BEURAYA

GEULITAN APUI ULEE JIH BEUSOE
DIJAK JIWOE KUTA RAJA
ALAIKOEM SLAM MUDA SAMLAKOE
TUWOE LOEM BUNOE LOEN  BRI SEUNAPA

NALEUENG GEUNUE SEUNGAM BANGOE
NALEUENG LAKOE REUBOENG MEUCULA
ULOEN DUEK  AWAI TASAPA DUDOE
PANE KEUH NAGGROE REUSAM DIGATA

BISMILLAH LOEN TAMONG LAM SEUENG
SIUROE BULUEN LOEN COEK KUTIKA
SI UROE BULEUEN SAMPEE LHEE PLOEH
SALEH HAN LEE ROEH LOEN COEK KUTIKA

TAPEULOET MANOEK DIYUB JAMBO NYOE
BIRENG BAK KAMOE JALAK BAK GATA
MEUTUAH BIRENG DITOEP MEUPACAK
MEUTUAH JALAK JITOEB LAM MATA

BUKAN SAYANG SINYAK SYEH TALOE
DIMOE BA E DALAM TIKA
GOEB NYAN TALOE GEUSANGKA MEUNANG
TAN GEUTANYOENG BAK UREUENG DI LUA

MASIN SIRA KEUEUENG BAN CAMPLI
NEKMAT TUHAN BRI KAYEM TARASA
BAK KAMOE MAMEH BAK GATA MASAM
BAK LOEN MEULISAN BAK GATA CUKA

DIPULOE  WEH NA CICEM SARANG
DIMEU EUMPUNG  LAM GUHA BATEE
ADAK TALOE LOEN PAKRI LOEN PABAN
KAROEH LOEN LAWAN PEUSEUNANG DILE

DIPOET ANGEN DI DALAM LAOT
KAPAI JIBAPOET SAOH JIH BUNGKA
SAOH LHEE GUKEE MALAMNYOE TEULOT
BUET ANGEN RIBOET DI TIMU TEUKA

MANYANG – MANYANG BAJU DIBEUAH
PUCOEK JIH PATAH ANGEN TIMPA
KYE NYANG MANYANG MALAM NYOE REUBAH
SINYAK SYEH MEUGAH MALAM NYOE TALO

AMIN – AMIN  AMIN FATIHAH
MALAM NYOE SAH TALOE GATA
BEUTHAT  BEUTALOE GATA BEK MALEE
PEUGAH BAK GUREE MAK GEUJATUENG BILA

PUPOEK LUMO DICOET SIGO  GO
LEUMOE PIH TALOE UJEUEN PIH TEUKA
TALOE LEUMOE HANA THAT LOEN CHIN
TALOE SYEH USEN LOEN ROE  IE MATA

PUPOK LUMO DI TANOH ANOE
SINYAK MAT TALOE DIGROB – GROB LINGKA
TALO LEUMO SINYAK PIH DIWOE
DIKUWEUENG TALOE DIRO IE MATA

MANOEK PUTEH BULEE JIH SABOEN
JITOEH BOH PHOEN BAK SANENG PARA
NARIT TADEUNGO MEUSIROENG MIROENG
KOEN AWAI BAK LOEN AWAI BAK GATA

KAYA MEUH HAN MEUSAMPEE
KAYA PADEE ME SAMPEUNA
KAYA NAN HAN MEU SAMPEE
KAYA PI E NYANG SAMPEUNA

DI ACEH NA ALAM PEUDEUENG
CAP SIKUREUENG LAM JAROE RAJA
MENYOE NA LEUPAIH KEUDEEH U ACEH
PEU YANG LEBEIH ANGKATAN RAJA

ANGKATAN RAJA HAN EK TAPIKE
GEU ATOE BEDEE BAN SISEUN LINGKA
DI DALAM KUTA BEUDE MEUTATAH
DI LAM PANAH LILA TEUMAGA

MEUNA TATAMOENG TROEK U DALAM
BALE MEURAKAM PADUM SEUN BANJA
GADOEH AKAI HANA MEUPHOEM
POE TEU MEUREUHOEM YANG PO KEURIJA

BINEH KRUENG DAROY PEUGOET GUNONGAN
PINTO KHOEB TEUMAN SANTEUET THAT BANJA
DALAM GUNUNGAN MEUTATAK – TATAK
TEUMPAT PEIEH BEUDAK TEMPAT MEU UPA

BAK SINTEUE OK BATE PEULINGGAM
BAK SADEU BADAN BATEE MEUTURAB
DALAM GUNUNGAN SALEN PAKAIAN
KRUENG DAROY  TEUMPAT MANOE MEU UUPA

NANGGROE ACEH REUBANG LHEE SAGOE
MASENG KEUDROE NA PANGLIMA
DUA PLOEH NAM NA TEUKU TEU OH
TEUNGOEH LHEE PLOEH SETIA ULAMA

DUA PLOEH DUA PANGLIMA POLEM
YANG PEU EEK PEUTREUEN PO TEU RAJA
UJUNG SI DAHOEB SINGKEE KEULUANG
UJUNG SENDAYANG SINGET U DAYA

DI LHOEK SUDU KAREUENG MEUDULANG
RANTOE SI ALANG JARAK LAGOE NA
KUALA WOYLA MEUSAHOE BIDOEK BROEK
PEURAH MEU ANTOK SITHOEN  THOEN DUA

ACEH NGOEN PIDIE KA  ABEH MABOEK
DOEK TEUSEUPOEK LAM KEUDE IJA
UREUENG BLANG ANOE THAT MEULAGEE
GUJAK WE NG TEUBEE JUEB JEUB  BANDA

DI UREUENG ARE THAT JROEH LAKU
BUKA KEUDE BU JEUB JEUB  BANDA
DI PIDIE NA TEUKU PAKEH
YANG GEU SAREH LE PO TEU RAYA

NANGGROE PIDIE RAME THAT ASOE
MASENG KEU DROE ULEBALANG NA
MUKIM LIMOENG TEUKU CUMBOEK
NANGGROE MEUPAKHOEK NGOEN BEN KEUMALA

MUKIM SEKUREUENG TEUKU KEUMANGAN
MUKIM LAPAN SAMINDAR
ROET BAROEH TIDIEK ROET TUNOENG KEUMANG
SAMAT TEUNGOEH NYAN BABAH KUALA

ARA MAMEH NGOEN JEURAT MANYANG
ATEUNG PIH SEUNANG LANJA UPATA
GAMPOENG BEUREU EEH SICUENE ADAN
NANGGROE KEUMIAN MEUCOK – COK IJA

DI IE LEUBEUE TEUKU BEN SUBANG
DI GAMPOENG ASAN MALI CUT RAJA
DI RIWAT NA PANGLMA MEUGOE
DIPULOE PANJOE NA KEUJROEN MUDA

DI NAGGROE NJONG MERIAM TURKI
DI TRUENG CAPLI LILA TEUMAGA
ROET TIMU NJONG NA RUMOH SAWANG
TAMEH JIH MEUDANG BUBOENG JIH BATA

 DI GAKI RINYEUEN BATEE MEU ATOE
BAK BABAH PINTOE CEUREUMEN MUKA
DI RUMOEH INOENG KASAB MEUHAMBOE
KALHEUH MEU ATOE SIAP SEUDIA

ROET BARAT NYAN BEURANDANG PADEE
GEU ATOE BEUDEE BAN SESEUN LINGKA
ROET BAROEH NYAN BALEE GEUDUEK – DUEK
GEUTOET NGUE BRUEK BICAH SUASA

BAK BABAH ROET TEUDOENG BUPALEIH
TAMEH LEUBEH BUBOENG JIH BATA
DIKUTA RENTANG TIMOEH GEULEUNGKU
DILUENG PUTU TIMOH DRANG JAWA

ADAK NA GASEH TEUKU DIPUTU
GEUPULANG BOEH RU NYANG GEUCOEK DI MUSA
GEUPEU EEK SALEUEM BAK TEUKU DIKRUENG
HAN GEUBRI TUENG BOEH RU PEUET PUNCA

MEUNA TATUPEUE HABA PRANG PUTU
SABAB BOEHRU NYANG GEUCOEK DI MUSA
GEUPRANG BEUNGOEH GEUTOENG TAMEE
GEUPRANG LEUHO GEUTOEENG KUTA

MALAM GEUPRANG UROE GEUJANGAK
GEUCOK CUT MANYAK DI DALAM KUTA
MUDA PUTU ATEE TAN SEUNANG
GEUJAK TOOT ADAN GEUNIET KEUBILA

DI PANTEE RAJA RUMOEH LHEE LAPEH
GEULABOE BINTEEH NGOEN GAPU BEULANDA
BAK BABAH ROET GEU CULEK SEPOET
TIONG MEULOT NGON CICEM PALA

DI PAUDOEK GEUTHEUN JARENG
GEUJANDRING U SAMALANGA
DIPEUDUEK KEUNOENG PEUNOEK
DI HOK – HOK U PANTE RAJA

PEUE SAWEUEB PRANG NAGGROE PASI
SABAB CUT BENTI GEUPEUNA BAHAYA
TEUKU MAIN ULEE ILI
DIBINEH PASI DIMIENG KUALA

TEUKU MAIN UREUENG MEUTUAH
BAK URAM LIDAH ITAM SUKLA
UMU LHEE UROE TEUKA IE PASEUENG
MAYET TEUGAGEUENG LAM TUNJANG BANGKA

TEUKU LAKMANA UREUENG MEU UNTOENG
GEUPULA JAGONG LAM TUNJANG BANGKA
MEU BEK TAGUNDAH BLANG ABEH RHOEH
BARO JIMEU BOEH LAWANG NGOEN PALA

DI LOENG TEUGA NA CUT PO KUJEUEK
JAK MEU ASEK TALOE LOEENG KUTA
TEUPIN RAYA REUMANG LHEE SAGOE
DALAM BAN PEUTOE LUA DUM KUTA

ADAK KOEN GEUTAKOET TEUKU CUT GANTOE
GEUNAB UROE DITUKA  IJA
PEUNYEUROENG LHEE NGON DAYAH TANOEH
SAMA TEUNGOEH NA RUMOEH DAPHA

ROET TIMU NYAN TIMOEH BEURINGEN
TEUMPAT MEUNEU EN ANEUK MIET MUDA
DI GEUCHIK RAMAN GEU PADAN – PADAN
SINYAK PEUKAN YANG PEUNGAH HABA

U TUNOENG NYAN NA PULO LABU
MEUSEUMOENG IKU NGOEN TEUPIN RAYA
TEUPIN RAYA NGOEN LUENG PUTU
MEUSEUMOENG IKU SAMPOE U MUSA

TEUPIN RAYA BANDA DIYUEB TRIENG
ALUE NGOEN LANGIEN BANDA LAM CAPA
GAMPOENG LAM NGIENG TALOE BINEH GLEE
MEUTHEE KUBLE TANGOE U MUSA

GAMPOENG MUSA TIMOEH TROENG PANCOENG
NANGGROE MEUSEUMOENG NGOEN UTEUEN BANGKA
MEUNABSU KAYA TADOENG U LANGIENG
 MEUNAN GASIEN TADOENG U MUSA

TANEU CEUMATOEK TADOENG U PARU
TAMEUNG  SEUMIBU U LAMPOH PALA
DI LAMPOEH PALA MEUSOE BRI GAJI
PEUSAPAT CATI HAJI LAM ARA

TAMOENG U LAMPOEH  MATA BEULISEK
BEK RHOET LAM PARIT NGOEB OH DADA
LINGKA LAMPOEH GEUPULA GEURUNDOENG
TRIENG MEUPAYUNG BAN SISEUN LINGKA

ROET TIMU LAMPOEH GEULUMPANG SIBAK
ROE T UREUENG JAK U LANCANG SIRA
GAMPOENG MUSA SITALOE NGOEN PARU
MEUTEUMUNG IKU NGON PANTEE RAJA

GAMPOENG PUERADO EURUT TABOET
MEU SEUMOENG TOEENG KLOET GOEN ULEE PANGWA
PEUDUEK NGON PANGWA NA TATU PAT
KEUDROEN PEURAMBAT NYANG PO MULA

MASA DIPRANG LEE MEUREUDU
GEU TULOENG LEE TEUKU PO LAKMANA
TEUKU LAKMANA UREUENG YAKIN
TEUSEULEM MUKIM DUA PLOEH DUA

MEU PAJOEH RAMBOET PUL PISANG KLAT
MEU PAJOEH LANGSAT PANTE GEULIMA
MEU PAJOEH U  DOENG DI  JIEM – JIEM
MEUPAJOEH BOEH DRIEN U SAMALANGA

DI PEUDOEK NA SUTRA TEURHIENG
DI TRIENG GADENG NA SUTRA KEUMBA
TAWOE BAK CULOET PINTOE MEU GANCEING
TAWOE BAK CUR LEM  PINTOE TEU BUKA

LHEE MUKIM  IBOEH NANGGROE MEU SUGANG
BENTARA BLANG YANG PO AREUTA
MUKIM  IBOIH NGON GAMPOENG MANGKI
NANGGROE GEUBRI KEU RATNA WANGSA

LHEE MUKIM  IBOIH PRANG CIT KAYEM
KEU DEH TEUSEULIM DUA PLOH DUA
MUKIM IBOIH MEULINTEUENG KEMUMANGAN
SABEE MEUSUGANG NGON BENTARA

NANGGROE TITEUE NGOEN TROENG PEUDEUENG
SABEE MEUSUNENG NGON KEUMALA
DICOET MUROENG ASAN MEURANJOE
NANGGROE TIRO SABOEH PEUTUA

TA MEUBUET  WOE U PANTEE KULU
TA MEUBEUET BUHU DAYAH MUNARA’
TEUNGKU DI BUKEET SEUNAHEET DI MEUKO
TEUNGKU DIRABO PEUSAHOE PUNCA

U TIMU NYAN KEUJROEN TURUSEB
NANGGROE MEUSEUDEB BAK BINEH RIMBA
NANGROE CUMBOEK NGOEN TEUREUBUE
NANGGROE GEUBAHUE  LE  ARIA

TEUKU CUMBOEK THAT PAHLAWAN
SABEE GEUMUPRANG NGOEN SAMA INDRA
DI MEUTARUEM BEUNEUNG TENGEUBEUE
GAMPOENG AN DINUE  NA ULAT SUTRA

YOH MANTONG TEUGA CUT PO DI ANDEUE
MEU SADEUE – SADEUE GEURAWEE SUTRA
RANUB KUNENG ON DE TEUPIN JANTHOE
PENEUENG KLAT ASOE DIPASI LAMNGA

UTEUEN CIDONGOEN GAMPOENG RINTI
KEUDEIH MEURITI GERMUROEH LANJA
GAMPOENG GEURUROEH NGON GAMPOENG COET
KEUDEH MEUSIJOT U ARON LANJA

GLUMPANG MINYEUK DEUNGOEN ARON
KEUDEH GEUTROEN BAK LAKMANA
MUKIM LAPAN NANGGROE GEUTUNGKEH
BENTARA PO PUTEH YANG PO UTAMA

TALOE BAK LUMO  ATRA GEUH ABEEH
TEUMA PO PUTEH PEUGALA BAWA
BAWA DISAMA CAP PIH  ABEEH
TEUMA PO PUTEH HAN GEUTOENG LE RAJA

SAMA INDRA GEUBOEH NAN DUDOE
PU PUTIH RUGOE HAN NA LEE BAWA
DUK TEUSEUPOEK  GEUKAP KAP JAROE
SEBAB NANGGROE KAGUB SAMA

MUKIM SIKUREUENG ULEE BALANG NAM
BENTARA KEUMANGAN NYANG KEUPALA
BENTARA KEUMANGAN PANGULEE PEUNAROE
GEUNASEH PUTROE DI GAMPOENG JAWA

MUKIM SEKUREUENG SEBAB JEUET PRANG
BOET MAM LOTAN PEUDONG DAWA
DIILI RAKYAT MUKIM SIKUREUENG
SABAN NGOEN MALEUENG UJEUEN KEUNOENG SA

WAHEE ANGEN SI RAJA ANGEN
ANGEN DIMA’EN DI DALAM PASA
LA YEU KALON BOEH IJA MARIKEN
BEUDOH JAK MEUEN PO BARAT DAYA

UJUNG SERABUB SINGET KEULUANG
UJUNG SEUDAYANG SINGET U DAYA
KEUMUDOE LOEN JAKHOE LA JEUE KATIMANG
TATROEN BERIJANG PO BARAT DAYA

ANEUEH PANJOE KAYEE MEUPUCOEK
UJOENG SEURUSOEK MEUGAMPOEH DUA
RANUB LAM KARANG BUNGOENG LAM SAROEK
JULA LAGOE TROK PO BARAT DAYA

PASI PEUREULAK UJOENG PEUREULING
JIDOENG MEUJANDREING KUALA LANGSA
PEUE HAN TAPOT BEU MEUSELIDING
MANGAT LOEN SARING MARIKEN GASA

LAYUEU KABROEK TIANG BUBOEK KAP
KAMOE KATREB THAT LAM LAOT RAYA
LADUM U TIMU LADUM  U BARAT
TATROEN BEULEGAT PO BARAT DAYA

SITUEK TEU PLUK SELUDANG LALU
PUKAT BILEUE’H BU PASI PEUDAWA
BEK LEE TAEH LAM KELEUMBU
BEUDOEH BEURADU UROE KA JULA

KUALA UJOENG KEUNOENG BILEH BU
KUALA MEUREUDU KEUNOENG JEUNARA
UROE KUJULA LEUPAH WATEE  BU
TA TROEN E BUNGSU PO BARAT DAYA

JAROEM ALOEH  PEUNEUGOET JEUPANG
JAROEM  ALANG PEUNEUGOET CINA
MEUNA TAGASEH DEUNGOEN TA SAYANG
TATROEN BEURIJANG PO BARAT DAYA

WAHEE ANGEN TIMU JATOE
BEUDOEH HEE PUTROE UROE KA JULA
LAJEUE KA TEUHAH SAOH KAMEUBOET
BEUDOEH JAK INTAT KAMOE U DARAT

WAHEE ANGEN TIMU LAOT
UROE KA SEUPOT BEK LEE MEU SEUNDA
PEU LEUPAIH KAMOE BEK LEE MEUSANGKOET
PEUWOE U DARAT BAK MEUSEUNINYA

WAHEE ANGEN TIMU PADANG
PEURAHOE KATIMANG LAYEUE TEUBUKA
SAOH KA TEUBOT KEUMUDOE KATEUPAT
KAMOE TA INTAT U DARAT LANJA

DIPASI TIBANG NA SIBAK ARON
LEUMAH UJONG ON U PASI LAMNGA
LOEN JAK ROET SILANG LOEN WOE ROET GULOENG
LOEN JAK MEU AYON SIBLEET BAK GATA

ALAIKOM SALAM HAI CUT PO PAYOENG
ATEUEH ULEE LOEN SUARA GATA
DICUT PO NEU EK  DILON KUTROEN
MEU TALEEH PANTOEN GEUTANYOE ADOE  A

DIPASI LAMNGA SIBAK KEUTAPANG
CABEUENG MEUJULANG U LAOT RAYA
LOEN JAK ROET LIMPOEK LON WOE ROET SILANG
JAK MITA RAKAN KEUNOE NGOEN GATA

BUNGOENG MEULU PUTEH MEUPRE  PREE
BUNGOENG TEUBEE MEUCULA – CULA
ADAK JEUET GATA BUNGOENG MANGAT BEE
LOEN LHAT BAK ULEE BEURANGHOE LOEN BA

BUKOEN SAYANG MAMPLAM COT GOEH
ABEH LUROH ANGEN TIMPA
ADAK JEUET SINYAK KEU IJA BUNGKOEH
LOEN SAMPOEH REU OH NGOEN WATE LOEN HAWA

SIDEH  JEULINGKE SIBAK U GADENG
MEU JANDRENG  JANDRENG NGOEN AWAN MEGA
MEUNYOE  JEUET GATA KEU BUNGOENG SUNTEING
LOEN LHAT DI PUNYUENG KEU AYEUM  MATA

DICOENG BAK GACA ULAT MEUAYOEN
DICOENG BAK SUKON LEUK DIKUA
LOEN BOEH  BEUDAK SEUMANOE NGOEN SABOEN
TA  PEULHEUEH APOEN  GEU TANYOE DUA

IJA PAYANG  IJA PEULANGGI
IJA LUNGGI PUPOEK LAM GUGUB
PADUM  NA TREP  ULA  ILI
HANA SOE BRI IE SITEUGOEK

RANUB KUNENG ON DI MERDUATI
PINEUNG WANGI DI PASI LAMNGA
UREUENG GAMPOENG NYOE JROH THAT BUDI
HAN BRI MEUBRI NGOEN UREUENG TEUKA

MANOEK DARA JIDOENG MEURITI
BAK ULE JANGKI DI EK JITROEN
BEU RAYEUK MEUAH KEU KAMOE PASI
ABEEH THOE GUCI IE MON PIH MASIN

RANUB SEULASEH DI PEUKAN PIDIE
BAKOENG MEUPUNTIE DI LAMPOEH SAKA
URAM MEUPUTA UJOENG MEUPUTIE
NARIET MEUPANSIE  AWAI BAK GATA

PINEUENG WANGI MASAK DALAM KARANG
RANUB MEU BATANG KEU ASOE BATEE
TANIET BEUREUTEH LOEN JAMPU PISANG
NARIET MEU AYANG BEK SAKEET ATEE

UREUENG TOEK LILIN BAK EUMPUNG UNOE
ANEUK BEURAGOE DIPHOE MEU POET POET
BEURAYEUK MEUAH BAK CUT POE  SINOE
KAMOE MEUJAK WOE UROE KA SEUPOET

DI BLANG ASAN GAJAH MEUROAN  ROEN
DI BLANG SUKOEN GAJAH MEU GEUNTA
KAMOE BINEH GLEE KEUNOE KA MEUTROEN
LOEN JAK MEU AYOEN PEUSEUNANG MATA

PEURAHOE CUT BUNGKA U SABANG
DI PEUDIENG BAWANG DEUNGOEN SAKA
KAMOE HAI ADEEK UREUENG MEU DAGANG
SALEH HAN TIMANG KUPHOE NGOEN GATA

LEUK DIKUTRU DICOENG BAK SUKOEN
BUNGOENG SITAHOEN KEUMANG MEUBANJA
RANUB LAM BATEE PINEUENG MEULASOEN
NYANG DOENG BAK AYOEN KASABE PADRA

DI LAMGUGOEB SABOEH  KUEK SULET
DI MEU  LEET – LEET NGOEN LEUK BANGGUNA
PEURAB HAI CUT BANG BAK LE MEU LEB LEB
MEUNYOE HAN NEUJEIB NEURAH MEU MUKA

IE DALAM KRUENG MENBUROEN  BUROEN
IE DALAM MOEN MEU BURA  BURA
HATE DALAMPRUET  HAN  EK LOEN TEUGOE N
HAN JEUET LOEN KALOEN SINYAK DOENG DUA

JAK LOEN TAK  TAK  TAJAK KUDANGDI
BUNGOENG LAM TANGKEE SIKARANG DUA
SOE TEMPOET KEU LOEN BUNGOENG KEUDANGDI
UPAH JIH LOEN BRI UBE  NA HAWA

JEUMPA  BIRU DI GAMPOENG TIBANG
BE MEUDRAM  DRAM BAN SISEUN LINGKA
TAJAK ROET TUNGKOEB BEUTROEH U TIBANG
BUNGOENG LAM KARANG GOEH LOM SOE TANDA

LIMOENG  LIMOENG SINYAK COET BUNGOENG
DI SADEUE RENOENG  BAK CABEUENG LANGA
ROET DEH GLUEM BINTANG ROET NOE GLUM BUNGOENG
NYANG TOEH MEUKEUNOENG KAMOE NA DUA

MIRAH  MIRAH BUNGOENG JAMBE
LUROEH MEUKEUBEE ANGEN PEUDODA
NAFSU LOEN NA  HAN LOEN JEUET LAKEE
LOEN TAKOE T MALE RHOET SUARA

SINYAK PAJOE H BU NGOEN GULE BOEH PIK
PEUNYUENG MEUTIEK – TIEK SUBANG MEUMATA
SABOEH LOEN TATANG SABOEH LOEN TIJIK
LOEN COEK BEK MEULIK GATA BANDUA

SUTRA PUTEH GEUCOEB KEUPIAH
SUTRA MIRAH GEUPEUKROENG IJA
BAK LOEN HAI ABNG HANA MEUBANTAH
KEUDEEH BAK AYAH NEUPEUTROEH HABA

MANOEK PUTEH BULEE JIH SABOEN
JITOEH BOEH PHOEN BAK SADENG PARA
KAMOE HAI ABANG BUNGOENG LAM KEUBOEN
MEUCOET NGOEN REUNOENG BEK NEUGEULAWA

PISANG SEREE RAJA SITALI
PISANG KEUDIDI MASAK DALAM  ON
SIDROE DI GLE SIDROE DI PASI
NYOE PAT MEUTURI BAK TALOE AYOEN

PEURAHO RAYA BUNGKA U BUMBAI
PEUDIENG ASOE PINEUENG NGOEN LADA
BARO LOEN TEUPEU BUNGOENG TAPUBLOE
JADEH HAI ADOE  LOEN INTAT TANDA

PEURAHOE RAYA BUNGKA U SIGLI
DI BA CAPLI DI PUWOE SIRA
ROEH THAT LANGKAH CUT BANG NEU  ILI
BUNGOENG MELATI NEUPOET BEK MALA

DICOENG ARA EUMPUENG MEUREUBOEK
ATEUH CABEUENG JOEK EUMPUENG CEMPAALA
BAN DUA BLAH KA SAPEUE ANGGOEK
SALEH PAJAN TROEK  BAN HAJAT PINTA

LOEN JAK ROET LAMNYOENG LOEN WOE ROT RUMPET
ANEUK  SIGEUNDET DILINGKA CINTRA
MEUNA UMU BEK SAKET MAKET
BULEUEN MEUAPET TROEH LOEM LOEN GISA

RANUB KUNENG ON DITEUPIN BA  ET
PINEUENG MEUKULET DI PEUKAN BADA
PEUHAH KEU IJA  NGAT LOEN TIEK RINGGET
TAPLOEH KEULANDET NGAT  LOEN BOEH RUPIAH

PEURAHOE RAYA  TEUKA DI CALANG
SARAT PEUNEUDIENG NILAM NGOEN PALA
CUT BANG NEUGISA BEK TREIP NEURIWANG
BUNGOENG LAM KARANG BEK NEUBRI MALA

MANGAT MANGAT MAMPLAM DI BEU AH
LOEN SIE SI ULAH LOEN KEUMEUNG RASA
JANJI KA ABEH SUMPAH KA LEUPAIH
MEUSOE NYANG UBAH MEULUNGKOEB DONYA

BEU THAT ANEUK RAJA DI ROEM
BEURTHAT KAUM KUREH BANGSA
MEUNYOE TAN PENG DALAM JAROE
SEUPOET LAM NANGGROE PEUNGEUH LAM RIMBA

SALAM ALAIKOM TEUNGKU DISINOE
NYOE LEUPEU KAMOE KA TROEH MEUTEUKA
MUGREIB LOEN SIDEH INSYA LOEN KEUNOE
MEUJAK MEURUNOE KEUNOE BAK GATA

ALAIKOM SALAM JAMEE BARO TROEH
NEUDUEK NEUPIYOEH BEU SANTEUET BANJA
NEUJAK U MOEN NEURAH NGOEN GAKI
KEUDEEH NEU TITI  U DALAM TIKA

SALAM’ALAIKOM HEE ASOE NANGGROE
NYOE LEUPEUE KAMOE PEUNEUSAN GATA
HANJEUET LOEN ILAH  LANGKAH KA U IE
HAN ROEH LEE PEUSIE  MEULUNGKOEP DONYA

ALAIKOM SALAM POLEM CUT ABANG
JANJI NEUH RIJANG JULA NEUTEUKA
MEU BROEK NGOEN TEUBE LAYEE NGOEN PISANG
LOEN PREH CUT ABANG  JULA NEUTEUKA

SALAM ‘ALAIKOEM TEUENGKU BOEH ATEE
MEU`AH NEUBRILE  KEU KAMOE DUMNA
RANUB UTUEN PINEUENG BOEH AWEE
KAMOE BINEH GLE MEUKUE BAK  IJA

ALAIKOEM SALAM JAME MEUTUAH
BEK NEUPLOEH BUNGKOEH TAREIK CEURANA
RANUEB KAMOE BRI HANA MEUSUSOE N
GAPU  ATEUH  ON KEURANDAM  HANA

SALAM ALAIKOEM HAI NYAK PUTEH DI
RANUB SINYAK BRI KALHEUH MEURASA
MEULIA JAMEE RANUB LAM PUAN
MULIA RAKAN MAMEH SUARA

ALAIKOEM SALAM WAHEE E SAMPEE
BUPALEH BATEE MUKIM TUENG GATA
PEUDUEK CEURANA TANIT RAPA – I
BEUDOEH MEUNARI KALIFAH NYANG NEUBA

ASSAWILAH ABDUL KADEE
GEUDOEH LAM GLEE SINAN GEUTAPA
SITHOEN SIBLEET LEUMAH BU PAMIJI
MUDAH RESKI KEU URENG DUMNA

BISMILLAH LOEN TAMOENG LAM SEUENG
SIUROE BULEUEN LOEN COEK KUTIKA
RAPA  I BEK ROEH BEUSOE MEUKUWEING
BEUREUKAT DOA SIBALUM MEU JRA

WAHEE BEUSOE SEGALA BEUSOE
BEUSOE SEUREULO BASOE MANILA
BEK LUKA KULET BEK KEUNOENG ASOE
BEUREUKAT GUREE BADUM  UALIA

WAHE BEUSOE SEUMALOE EK GUDA
NGOEN KEU ENGKHOE MELIPAT DUA
BEK LUKA  KULET BEK KEUNOENG ASOE
BEUREUKAT DOA SIBALUM MEU JRA

PEH RAPA  I BEK PIYOEH – PIYOEH
LOEN TOEB DABOEH MEUCULA  CULA
BALOEH BAK KACANG KULET RIMEE
BEK KABRI MALE LOEN JAK KEUREUJA

IJA SUTRA GEUBLOE NGON MEUH
BEUNEUNG ANEUH GEUBLOE NGON PADEE
TAJAK BEUTROEK TANGIENG BEUDEH
BEK RUGOE MEUH SAKET NGOEN HATE

SALO HAI  LE SALO HAILEE
SABOEH MOEN DUA BACE
ROET TIMU NA KRUEB NGOEN SEUPAT
ROET BARAT MEUSAPAT BACE

TAJAK U BLANG TAJAK KOEH BAROEM
PILEEH YANG SEUNGKOEM LAYA KEU TIKA
MEUNGKA JEUT TABRI JEUET KEUH LOEN SOEM
MANGAT  TABRI LOM SINGOEH NGOEN LUSA

TAEK U GLEE TA KOEH RANGKINOE
PUWOE KEU KAMOE KEU PHA JEUREUKHA
MEUNGKA JEUET TAJAK BAN REUSAM NANGGROE
GEUNAP UROE NEU ROEK TEUBUKA

BEUKAH – BEUKAH BAK PUCOEK LAWAH
UREUENG PASOE KLAH  UJOENG SI GENDA
HAN JEUET KUJAK DIKEE RUMOEH KAH
ASEE KEU JUAH  DIKAP NIBAK PHA

TA EK U GLEE TAJAK KOEH BIRAH
URAM TAPEU EH  BAK UROET RAYA
BEK TAGUNDAH ASEE LOEN JUAH
NGOEN PARANG MEUKLAH TATAK BAK MUKA

PEURAHOE RAYA BUNGKA ASAHAN
PEUDEUENG DURIAN JAMPU SEUMATA
ADAK  TAN JALOE  TA JHOE  NGOEN SAMPAN
HAN LEUMAH BADAN   KEUMOENG  MATA

MIRAH PATI JIDOENG ATEUEH DOE
JI  KEUNAK SAMA LE SIWAH TEUKA
MEUNGGOEH LOEM  CREE ULEE NGOEN TAKUE
KU SEUTOET DUEM PEU JANJI NGOEN GATA

TA  EK U GLE  JAK KOEH SEUMANTOEK
PEUREUBAH PUCOEK BLAH DEEH ALUE
RUPA LOEN GOET  PAKAYAN LOEN BROEK
BAH LE LOEN JAK DUEK TEUMPAT NYANG SEUNGUE

TA EK U GLEE  JAK TARAH SAMPAN
TABA LOEN SAJAN MEUSOE PILEH LHA
UDEB BEU SARE  MATEE BEU SAJAN
BEUSIKREK GAPHAN SABOEH  KEUREUNDA

CUT KEUPULA  CUT
KEUPULA CUT DIBINEH JUROENG
JIPOET ANGEN BACUT – BACUT
MEUHIREUT BEE BAN SABOEH GAMPOENG

MIRAH PATI  DIPHOE NA SABOEH
KAJITOEH BOEH DALAM NALEUENG
BUKOEN SAYANG SINYAK GEUPOEH’
BELA LOEN SATOEH NGOEN UJOENG PEUDEUENG

MIRAH PATI NA DUA BOEH
KAJITOEH BOEH  BAK ULEE SANDENG
BUKOEN SAYANG SINYAK YANG GEUPOEH
LOEN COK BALAH NGOEN UJOENG LEUMBEING

BUKAN SAYANG LOEN KALOEN PISANG
TEUNGOEH MEUDULANG KA MATEE PUCOEK
BUKAN SAYANG LOEN KALOEN CUTBANG
TEUNGOEH LOEN PANDANG MATEE UREUENG SOEK

BUKAN SAYANG LOEN KALOEN LABU
TEUNGOH GEUSIBU KA MATEE PUCOEK
BUKOEN SAYANG LOEN KALOEN TEUNGKU
TEUNGOEH LOEN BRI BU TALEUK KAGEUJOEK

TEUPOENG LEUKAT KEU TIMPHAN BALOEN
SINYAK JITRON REUNYEUEN MEUGISA
PINEUENG SIT CUMEH NGOEN RANUB SI ON
TABRI KEU ULOEN  LOEN MEUCI RASA

PEU JIMEUSU THAT MEUTHOEK THOEK
UREUENG GEUTOEB CHOEK SIGOE  GOE DUA
PINEUENG NGOEN RANUB BEK NEUMEUHAROEK
KA  AWAI GOEB COEK YUM  SIMBARA

ANEUK TIONG PEULOET NGOEN NURI
TAROEH ULOEN BRI KEU  NURI DARA
PINEUNG NGOEN RANUB DILE TAMEU BRI
JINOE MEU UNGKI  LAEN BICARA

IJA PLANG HAN EK  GEUBOEH YUM
HAN  EK SOE TUDUM  IJA SUTRA
HAREUGA RANUB AWAI KA MEUDUM
SOE EK  PEUDUEK YUEM RANUB  JIRASA

RUMOEH RAYA  CEUDAH PEUNEUGOET
LOEN BAK GOET MEUNYUM NA HAWA
DI LOEN HAN GALAK KEU RUPA TEUH GOET
MOEN BINEH ROET KAYEM GOEB CUCA

TUMPOEK TEUNGOEH JUROENG THAT TEUPAT
BAK BINEH JEURAT TIMOEH BAK BUGA
 NANGGROE HAN MEUNE GAMPONG HAN MEUPAT
PANE  NEUHARAP KAMOE BIEK HINA

PEULANDOEK  BANCE ROEH LAM PEUTAH
DALAM BABAH ANEUK BEURADEN
LOEN SANGKA DILE  JANJI HAN UBAH
JINOE KA LEUMAH NYANG LEUBEH CANDEN

PEUDOENG SUWE TEUNGOEH NA  ANGEN
DIYUEB BEURINGEN LAYANG GEUPEULHEUH
BAK PIHAK HAROEK  HATE LOEN  INGEN
LOEN KEUMEUNG MEUEN NYAWOENG BAH LHEUEH

MEUDANG  ARA REUBAH MEUGULEE
DALAM LUENGKIEK GLE TIMOEH SEMEUTA
HATE DI DALAM HAN  EK LOEN THEUN LE
BAH LE  BEUMATE LAM LEUMUENG  GATA

UREUENG MEURUSA DALAM LUENGKIEK  GLE
DUROE AWEE KEUNOENG BAK  IJA
PEUTUROET NABSU LOEN PUPUEH  HATE
‘OH KA MATEE ABEEH KEUNIRA

MINYEUK ATA BEE THAT MEUGAH
TABLOE SI AMAH  PASOE PIALA
MEUNGNYOE  KEUBIET LAGE TAPEUGAH
TAJEUET PEULEUMAH TANDA SEUTIA

TAGUEN MINYEUK OK JAMPU NGOEN BOEH KRUET
MEUNAN GEUPUBUET DILE YANG  KAKA
LOEN DEUNGOE TAPEUGAH HATE LOEN KEUNYEUT
SALEH ‘OH JEUTT BUET HAN TAJEUET BAK GATA

BAK PUNCA  IJA KE UET BUNGOENG
KEUBIET MEUGANOENG PAYA  RANGKILEH
HAN LOEN TU’OH KHEUN WAHE CUT BUNGOENG
MEUNG TATEM TANOEM NYAWOENG BAB ABEEH

TATOET UNOE TEURIMOENG  LILEN
ANEUK CICEM SI JUDO DUA
BAK HATE LAEN BAK BABAH LAEN
DILOEN HAN LOEN TEM PATEH KHEUN GATA

TATOEB GASIEN KAYA PEULEUMAIH
KAPAI BEUREUGAH BUNGKA U DAYA
MEUNOE LOEN KHEUN MEUDEH TAPEUGAH
BAH LE LOEN MINAH BEK LE MEUDAWA

BINEH LAOT DIDOENG KEUDIDI
BINEH PASI KEUBEU MEUKUBANG
BEK NEUSANGKA LOEN MEU UBAH JANJI
LOEN MEUNGKALOE N KRI SEUTIA CUT BANG

AWAI BOEH BAJEK DUDOE BOEH PANAH
PANE LOEM LEUMAH SEUNALOEB  KANA
BAK PIHAK HAN EK LEE LOEN TIMBUE TAMAH
PANE LOEM LEUMAH GUNA  YANG KANA

UREUENG PEH KANOET GAMPOENG KEULIBEUET
UREUENG PEUGOET BLEUET BINEH MEUPUTA
NABSU LOEN PEUGAH TAPI HAN LOEN JEUET
LOEN PREH TEUSUREUET NARIT BAK GATA

LEUKAT ADANG GEUPOET DEUNGOEN GLEM
SINYAK DUEK TEUKHEM JIPUTA TALOE
MUKA TEURUMEH BABAH TEUH TEUKHEM
SANG RI ROEH TATEM MEUEN NGOEN KAMOE

SINYAK WOE DIKRUENG PINGGANG IJA KLENG
ANEUK PEUREULEING MATEE RHOET KEUDROE
DILOEN NA HAROEK  GATA HAN TATEM
NYANG KEUJEUT KAYEM DI LOEN LOEN SOEM DROE

REUDOEK DI GLE UJEUEN DI NANGGROE
PUCOEK PANJOE MEUKULAH KAMA
LOEN DUEK LOEN DOENG HATEE TEUGOE GOE
MALAM LOEN LUMPOE LOEN EH NGOEN GATA
           
SIA  SIA LOEN PULA KRUET
SABE  HAN JEUET KA  IE RAYA BA
SIA SIA LOEN TINGGAI NEUBEUET
NGOEN JEUET KEUBUET TATULAK BALA

UJEUEN DI GLEE REUDOK DI RIMBA
PUCOEK SEUMEUTA LEUKANG BAK TAMPOEK
LOEN PREH TEUKA HANA NEU TEUKA
LOEN PREH GATA SIMALAM SUNTOEK

JEURA MANEH JAMPU NGOEN AWEUEH
UREUENG MEUKAT BREUH TUKA NGOEN SIRA
UDEB TANSOE NGIENG MATEE TAN SOE WEUH
ANEUK GUDA LHEUEH TAN SOE POEH LAWA

YA TUHANKU RABBOEN KADEE
HOE KEU ASEE LOEN THAT HINA
YA TUHANKU NEUBRI BEU MATEE
BEK UDEB LE ATEUH RUENG DONYA

PIASAN GOET UREUENG KEUMALOEN
ROEH LAM TAROEN  LEUK BANGGUNA
ADAK UDEB  PIH HANA SAKOEN
HAN LE SOE KALOEN SYEDARA HANA

ANEUK CEM PALA JIDOENG  BULOEH
LOEN KEUNEUNG CI BOEH TAROEN NGOEN CINTRA
PIHAK PAKAYAN HAN GOET BAK TUBOEH
TABEU PEUNAJOEH BAN SOE NEUHAWA

PUPOEK LEUMOE DI PANTE  ANOE
SINYAK MAT KEULIKE  ATEUH RUENG GUDA
LEUMOE PIH TALOE SINYAK PIH JIWOE
 OH TROEK U NANGGROE  JIMEUSEURAPA
           
LAM  ANOE JIDOENG KEUDIDI
DI BINEH PASI TIMOEH RANGKILEH
PEU  EK SURAT KEUDEH U IDI
PUWOE GLEUENG GAKI LEUSOENG KA PUTIH

BAK LANGA TIMOEH LAM JUROENG
ATEUH BAK MUROENG  LEUK JIKUWA
BALAH SURAT KEUDEH U GAMPOENG
NGOEN LHEUH KRUNCOENG TROH LOEN GISA

BUKOEN LEE SAYANG KARANG BAK PADEE
HANA MEURI LEE KAPUTOEH BAK MU
ADAK NA LAKOE DI LOEN PIH KA HANLEE
PAKRI LOEN  TUKRI  E YA TUHANKU

BUKOEN SAYANG DI JALAN SEU LELE
SINYAK KOEH PADEE DALAM BLANG MALU
NYAWOENG LAM BADAN SANG SANG KAREULE
OH WATE KA CREE UREUENG LOEN RINDU

BUKOEN LEE SAYANG KEUTAPANG DI GLE
KAYE MEURANTE  ATEUH GLE KULU
NEUKEUBAH LOEN TEUNGKU BOEH HATE
OH GATA MATE SOE LOEM LOEN EU

BAKAT DI LAOT  SOE BOET BOET SABE
UREUENG KEU MAWE LAM KRUENG COET BAK U
MEUNYOE  ABANG NGOEN ADEE KATRE
DI LOEN PIH BAH LE BEUMATE LAJU

BUKOEN SAYANG BINTANG ATEUH GLE
HANA LEUMAH LEE MATA UROE HU
DI LOEN HAI ABANG LEUKANG HANA CREE
BEU THAT HAN LE SINAN LAM KUBU

LEUMAH MEUBRENG BRENG HUMEU BLE BLE
CUACA TAN LE  OH PUTEH TIMU
GASEH KEU TEUNGKU SANG SANG HAN LE CRE
TEU INGAT SABE SEUTIAP WAKTU

BUNGOENG MEURAK RAMPHAK LAM TANGKE
CEUDAH BUKOEN LE  SIBUNGOENG MEULU
BADAN LOEN RUSAK PALAK LAM  HATE
WATE LOEN PIKE ABANG LAM KUBU

SINYAK CAH RIMBA PULA BAK PADE
SINYAK KOEH AWE ATEUH GLEE KULU
ALLAH  E TUHAN MALANG BUKOEN LE
GOEH LOEM PUEH HATEE NYANG ULOEN RINDU

BUKOEN LE SAYANG KARANG BOEH KANDEH
LUROEH KA HABEH M,EU TABU TABU
BUKAN LE SAYANG ABANG NEUGASEH
SINAN KA TEYUE EH DI DALAM KUBU

BUKAN LE SAYANG SI KACANG PUTEH
WATE LHEUH GEU PEH PEUGOET KEU TAHU
HATE LAM BADAN SANG SANG GEU IREH
HAN TEUNGEUT LOEN EEH MEURAYU  RAYU

BUKAN LE SAYANG ASAN BEULADEH
KAREUBAH TEU EH BUET  ANGEN TIMU
LOEN PEU EK HABA KE AHLI WAREH
ABANG LOEN MEUCEH KA HABEH UMU

BUKAN SAYANG BINTANG PEUREUSEH
LIKOET AWAN JEH PO BINTANG TIMU
TUBOEH SUANG BADAN LOEN PALEH
TEUNGOEH LOEN GASEH KA HABEH UMU

BUKOEN SAYANG BAK RANGKILEH
BOEH JIH  HABEH PEULANDOEK SEUBA
WAHE  E TEUNGKU YANG ULOEN GASEH
SOE NGOEN LOEM  EH NGOEN TANLE  GATA

HAN JEUT LOEN INGAT PEUNGAT BU PAYEH
KUAH KA HABEH ASOE MEU SEU U
WATE LOEN INGAT  HATE THAT SEUDEH
DAK JEUT BEU LOEN EH SAPAT LAM KUBU

BUKAN SAYANG LOEN EU SIPOET
DIBINEH LAOT MEUCULA  CULA
HANA SOE LE LOEN  HIDANG SUROET
BEUNGOEH NGOEN SEUPOT LAGE YANG KAKA

KAPAI TEUREUBANG LAM AWAN PUTEH
KAPAI PRANG INGGREH LAM LAOT HINDU
ALLAH  E ABANG BINTANG PEUREUSEH
JANJI UROE JEIH HANA TROEH NAPSU
           
DI SUNGAI YU RAMBOENG MEUSEUPEH
BANGKA TEU EH EH TELAGA MUKU
SOE PO  HATE YANG HAN PEUDEEH
DAK JEUET  BEUHABEH NGAT SAPAT KUBU

BUKAN SAYANG LOEN EU TIYOENG
DI PHOE  U GAMPOENG ROEH LAM CINTRA
LOEN SANGKA TEUNGKU KA MEU UNTOENG
GATA NGOEN ULON LAGE YANG  KA KA

SUROEH TUHAN ISRAFIL YUEP SANGKAI KALA
HABEH MATE BANUM SARE SAFAN SAFA
HABEH MATE BANDUM SARE MALAINKAN TUHAN
LANGET NGOEN BUMOE KOEN LE MEUNOE KANEU SIMPAN

TA EK U GLE TAKOEH PEUREU;LAK
TAKOEH SIBAK KAYEUE JATOE
WAHEE TEUNGKU HOE NEUMEUJAK
KAMEU SAK – SAK ULEUEN KAMOE

IJOO – IJO NALEUENG SAMBO
IJO BIRO NALEUENG LAKOE
LON JAK INTAT LINTO BARO
ASOE KASOE JUDOE PUTROE

DI DALAM KEUPOK PADEE LEUKAT
DIRAMBAT NA PADEE JATOE
WOHEE TEUNGKU NEUPREH SIAT
DANG MEUSAPAT RAKAN KAMOE

DI PANTE BLANG MINYEU TANOEH
DIPANTE TEUNGOEH MINYEUK ATA
BEK TEUNGKU DOENG NIBAK TANOEH
MEULANGKAH U RUMOEH DALAM TIKA

DI LAMBARO GEUPULA TEUBEE
DUI MULKIM LHEE GEUTAJOK LANGLA
U BAK TEUNGKU KAMOE LAKEE
OH NOE PIH ME KA MEUMADA

PUTEH – PUTEH BNGOENG LANGSAT
YANG PUTEH THAT BUNGONG GEUTOE
WAHEE TREUNGKU NEU EK SIAT
MEUNAN ADAT REUSAM KAMOE

BAK KEUTAPANG DI TEUNGOEH NANGGROE
KAYEE JATOE DI TEUNGOEH RIMBA
UREUENG PO PIHAK GEUYOE JAK KAMOE
OH TROEH  OHNOE KAMOE MEUMADA

BAK KEUMEUKOEH  DI TEUNGOEH LAMPOEH
BAK SAWAK BUNGKOEH JAMEE TEUKA
TREB THAT KAMOE PREH NYOE BARO TROEH
NEULANGKAH BEUTROEH U DALAM TIKA

DI MIYUB NA PANYOET TANOEH
DI RUMOEH PANYOT TEUMAGA
KAMOE JAK BUNOE ATEUH TANOEH
MEU EK U RUMOEH MEULINGA TIKA

IE DILAOT TABEUE MASIN
SUROET KAYEM TEUNGOEH SINJA
MEULIGAN TIKA TAN KAMOE CHIN
MEUGANTOE LAEN NGOEN LHEUH KEURIJA

CICEM PALA DICOENG MUROENG
ANEUK TIYOENG COENG KAYEE JATOE
NA GEUPEUSAN LEE UREUENG DI GAMPOENG
O’H LEUPAH JUROENG KAMOE GEUYUE WOE

GEURAMAH SANTAN GEUCOEK TAKEH
PISANG TEUPEH LAM MAKOENG DARA
BEK LE TEUNGKU MEUTULEH LAGEH
SALEH  SALEH MALAM KAJULA

BAK BERINGEN DI BINEH KULAM
TIMOEH DI URAM GEULIMA SAKA
BAH TREB BACUT TAMEU KALAM
DANG PREH RAKAN GOEH ABEUH TEUKA

ANEUK KEUDIDI JIPHO MEUMOET MOET
ANEUK EUNGKOT DALAM PAYA
BEK LEE TEUNGKU MEUSEU OT SAMBOET
MAKIN SEUPOET MALAM KAJULA

BOEH SEULIMEUNG KEU ASAM EUNGKOT
KEUMAMAH TEUKRUET GEULAWOEK SIRA
MEUTROEN DI GAMPOENG KAMEU PAWOET
JIKALE SEUPOET PIH MEURILA

PEURAHOE  RAYA BUNGKA U  ACEH
LAJUE DI  ALEH SAMPAN LIA
BEK LEE TEUNGKU MEUTULEH LAGEH
RAKAN NEUPREH KEUDEH LAM TIKA

PEURAHOE CUT DIPOEH LE BAKAT
PEURAB SIAT UMIENG KUALA
YOEH DI GAMPOENG KASEB PAKAT
MEUGOEH MEUSAPAT HAN JEUT DUEK BANJA

BAK MEURAKSA DI TEUNGOEH BULEUEN
PATAH SABOEH DHEUEN SEULAYEUE GEUMPA
BEK KEUH TREB LEE MEUDOENG DILEUEN
TEUKA UJEUEN BASAH  IJA

DIBINEH BLANG GEULUMPANG MEUPAYONG
DIBINEH JUROENG GEULIMA SAKA
BAH LEE MEUSUROET U BABAH JUROENG
MEUPEUHAH PAYOENG HAN BASAH IJA

PEUE MEU POENG POENG DALAM GAMPOENG
UREUENG TOEP TEUPOENG GEUWOET HALUA
BEK MEUSUROET U BABAH JUROENG
LOEN TAKOET BUSOENG KEUNOENG HAWA

DALAM KEUPOEK PADEE LEUKAT
DI RAMBAT NA PADEE  JATOE
RAKAN NEUPREH KA MEU SAPAT
MEULANGKAH LEUGAT KEUDEH U RUMOE

SIGEUDIET MIRAH GAKI
KEUDIDI DALAM ANOE
NEUJAK U MOEN NEURAH GAKI
NEU TITI U SEURAMOE

MIRAH PATI SIKAWAN TUJOEH
ANEUK PUYOEH PHO MEUGISA
RANUB TEUNGKU BRI KALHEUH MEUPAJOEH
NARIT YANG LOEN TROEH GOEHLOEM MEUBUKA

CINTRA MEUREUBOEK BAK SEULASA
CINMTRA CEMPALA GEULHAT DI BAROEH
HAN PEUE SALAH TEUNGKU MEUHABA
NEUCUBA BUKA HABA YANG NEUTROEH

MIRAH PATI DILISI AWAN
TALOE JIH  INTAN PEUDOE SUASA
NEUTEM TEUNGKU NEUMEU BISAN
PUTROE DISINAN RAJA BAK KAMOE

BAK GEURUNNDOENG DI TEUNGOEH BLANG
TAKOEH CABEUUENG KEUTAMEH WEU
PAKRI TEUNGKU TAMEU BISAN
PAJAN NEUKALOEN BUNGOENG LAM PAGEU

GUDA PLANG GUDA PELANGI
GUDA DINARI ATEUH ANGEN
ROTNOE KOEN KAROENG SIDEH KOEN WALI
SIDEEH MEUTURI BAK GEUJAK MEUEN

ALAIKOEM SALAM BISAN BARO TROEH
TAMOENG NEUPIOH KEUDEH LAM TIKA
RAMOE MEUCUT HATE MEULAPANG
MEUAH HAI BISAN KEU KAMOE DUMNA

TREP KA MEUPREH NYOE BARO TROEH
 LEUPEUE BUNGKOEHE HANA CURANA
RANUB UTEUN PINEUENG BOEH AWEE
KAMOE BINEH GLEE JEU OH NGOEN BANDA

RANUB LAM SEUPEH PINEUENG MEULASOEN
GAPU DALAM ON KEURANDAM HANA
NA MEUBOEH GAMBEE KA HANA BAKOENG
MEUAH  NGOEN AMPON BAK SYEEDARA

GALAK LOEN THAT LOEN KALOEN PUYOEH
JIPHOE JI’OH DI LOEB  LAM CINTRA
BISAN BANDUM KEUNOE KATROEH
NEUPLOEH BUNGKOEH NEUPEUGAH HABA

IDANG KAMOE BOET HANA MEULAPEH
LAM CIPE PUTEH SISEU BAK TIKA
BU KAMOE BOEH LAM PINGAN LIPEH
MEU’AH HAI WAREH KEURIKAI HANA

GULEE BOH LABU ENGKOT BOH PISANG
KEU SIE PANGGANG BEK NEU MEU HAWA
NEU TUNGGENG GEUPET NEU RHAH JAROE
MAKEUEN BEUTROE BU NGON SIRA

EUNGKOET DI LAOT TADEUNGOE  GAH
SEULUNYOEK PATAH BAK CULOEK SIRA
NYAN KEUH YANG EK KAMOE SEULEU AH
BEURAYEUK MEUAH BAK SYEDARA

BOEH SEUREUBA RASA
 PEUNAJOEH UREUENG DUSOEN
NYANG GOEH LAKEE RASA
NYANG KA LAKE AMPON

SALAM ‘ALAIKOEM LINTO SAMLAKOE
KAMOE MEUJAK WOE MALAM KAJULA
BEUPHET KULET BEUMANGAT ASOE
LAKOE BINOE BEU MEUBAHGIA

DICOENG GACA NA ANEUK PUYOEH
DICOENG BAK IBOEH ANEUK CEMPALA
BU NYANG GEUBRI KA LHEUEH NEUPAJOEH
IDANG NYANG GEUTROEH KA LHEUEH MEURASA

PUCOEK P[AKU MEU KAWET  KAWET
PUCOEK SEURAHET MEUSIMPLAH SIMPLAH
NGOEN UREUENG LINGKA BEK TAMEU SAKET
WTE MEUSINGKLET HANA SOE PEUGEULAH

MANOEK PUTEH DIKEUPOENG ABEE
DIMEU ADEE ATEU LEUPU
BEK TABOEH  BOEH RAKAN TEUH DILE
JAMPANG TALAKEE RANUB SIGAPU

MANOEK DARA LAM GEURUPOEH
BULEE ALOEH PANCA WAREUNA
MEUNYOE TA SAYANG KEU LINTOE BAN TROEH
BEUGOET TAPUPOEH BEK LEUPAH BUNGKA

DO  KU DODA IDANG
SEULAYANG BLANG  PUTOEH TALOE
MEUNYOE  PUTOEH JEUT LOEN SAMBAT
ASAL MEUPAT PUNCA TALOE

ALAH HAI DO  DODA IDANG
RANGKANG DI BLANG GURUEK BAJOE
DALAM MASA KEURAJEUEN JEPANG
IJA PINGANG RUYA  RAYOE

JAK LOEN TIMANG BUNGOENG PADEE
PUTIH MEUPLEE  PLEE DALAM UROE
YOEH GOHLOEM TROEH JEUPANG JAHE
IJA YOSEE SAMPOEH JAROE

JAK LOEN TIMANG BUNGOENG AWE
AYEUEM HATEE BUNGOENG KAYE
LAM KEURAJEUEN JEUPANG JAHE
RAKYAT MATE PAJOEH SAGEE

JAK LOEN TIMANG BUNGOENG MANCANG
RHOET MEUTHIMPHAN  DALAM UROE
MASA PEUGOET LAPANGAN  TERBANG
RAKYAT CEUKANG DALAM UROE

ALLAH HAI DO DODA IDANG
CICEM SUBANG PHOE MEUPOET POET
YOEH MASA KEURAJEUEN JEUPANG
BAK U DITEUBANG PAGEUE LAOT

JAK KUTIMANG BUNGOENG PADE
TANGKEE JAK LOEN PAWOEK
YOEH KEURAJEUEN JEUUPANG JAHE
JIKUET PADE DALAM KEUPOEK

JAK KUTIMANG BUNGOENG PADEE
KAYEE DIGLEE ANGEN TIMPA
YOEH KEURAJEUEN JEUPANG BACHEE
UREUENG MATEE GAPHAN TIKA

JAK KUDO DO  DODA IDANG
IE BEURAWANG PASEUENG SUROET
YOEH MASA KEURAJEUEN JEUPANG
BIJEH DI BLANG ABEH MEU ATOT

DO DODA IDANG
RANGKANG DI BLANG TAMEH BANGKA
SEULAYEUE PERINTAH JEUPANG
JEUT  LUENGKIEK BLANG DIGLOENG SUDA

ALLAH HAI DO DODA IDEH
KAYE NIREH DALAM BANGKA
LAWET  JEUPANG DI MAT UREH
UREUENG JI EH LIMBOET TIKA

DO DODA IDANG
BUNGOENG MANCANG RHOET BAK TANOEH
SEULEYEUE KEURAJEUEN JEUPANG
JUET SAGOE BLANG KA HABEH RHOEH

DO DODA IDANG
PADEE DI BLANG KA ABEEH RHOEH
KEUREUNA KREUH PEURINTAH JEUPANG
PADEE DI BLANG HANNA SOE KOEH

JAK TAMUPRANG HAI BOEH HATE
JIKALEE MATE  PIH TARILA
BUE  HAI PO KEUNOENG BEUDEE
CIT KA TROEH LEE JUDOE GATA

BU DIADARI SEDANG  SEDANG
DIBINEH PADANG DOENG MEURITI
KIPAS CINA MAT BAK JAROE
NGOEN POET LAKOE NYANG PRANG SABI

BU DIADARI KEUNAN SAMPOE
JAK TUENG LAKOE ASOE SYURUGA
JIMUENG ULEE SAMPOEH DARAH
HATE DASAH JUDO KANA

LAEN TEUDOENG SINAN JENJANG
DALAM SEUH PRANG JIWOE HANA
JIPREH REUBAH LINTOE BAROE
TUENG KEU JUDO LAJU JIWA

OH KA REUBAH MEU TAJOE  TAJOE
OK MEUHAMBOE BEE KKOEM  KOEM MA
SOE LEUMAH EU BIDADARI
BANDUM SUDI JAK PRANG BELANDA

LADOEM YAN TAN LEUMAH JIUE
JIKHEUM TEUNKU RUGOE MATA
ADAK HAI PO LEUMAH TA EU
BANDUM TATAJOE LAM CEURENGA

MEUTA DEUNGOE RI GOEB TEUGAH
NYANG NA TUAH JIPEUCAYA
SIT DIPATEH BAN PEUNEUGAH
SUROEH ALLAH HAN JIDAKWA

SOE NA NABSU NYAN KEUJUDO
JEULAMEE BAK LE DISINOE TA MITA
BUDIADARI SOE NA MENABSU
TANLE HAI TEUNGKU JILAMEE TABA

KEU JEUNAMEE KOEN MEUH  PIRAK
KOEN INTAN MEUKRAK BUKOEN SUASA
NYANG JEULAMEE CIT IBADAH
SUROEH ALLAH TAKEURUJA

TA IBADAT UROE MALAM
PEU NYANG NEUTHAM BEK KEURIJA
NYAN KEU HAI PO JEUNAMEE PUTROE
BAK PRANG SABI TAJAK LANJA

SOE NA HAJAT KEU PUTROE TI
JAK TA ILI CANG BLANDA
MEUHAN TAPATEH ALLAH NGOEN NABI
PANE GEUBRI BULUEENG KEU GATA

MEUTA PATEH ALLAH NGOEN NABI
CIT NA JANJI NEUBRI  SYURUGA
BEU TA INGAT WAHEE SAMPEE
HADIEH PANGULEE NABI KITA

BARANG KA SOE HAN PATEH NABI
JEUET KEU KAPHEE AKHEE MASA
SOE NYANG HANA NASIB BAHAGIA
HAN ROEH DI RABA DI JALAN NYANG NA

BARANG KADUM ROH TAMABA
JIMEUDAWA HANA REUNGANG
NYAN ALAMAT UREUENG CEULAKA
OH TAMABA JIPEU AYANG

MEUROEH OH THAT TATEM PEUKREUH
KEU SEUNEUHEUH GEUTANYOE DICANG
GOET KEUH HAI PO BEUTA IEM DROE
MEUHAN MEUPALOE AKHEE DATANG

TEUMA PANE JEUET KEUH TAIEM DROE
UROEE DUDOE TUHAN KEUKANG
OH TATEUPEUE  ELEUMEE POTALAH
BEUTAPEUGAH KEUDUM URANG

MEUHAN MEUNAN GATA SALAH
DUDOE LAM BABAH GEUBOEH KEUKANG
MEUNYOE MEUNAN HAI PO MEUTUAH
BAH LEE TAPEUGAH BAH BEUTHAT DI CANG

WAJEB TAPEUGAH PEUE YANG SUROEH
KAPHEE MUSOEH TUHAN NYUE PRANG
TAPRANG KAPHEE WAJEB MEUHAT
BEK HAI SABAT TEPEUE WAYANG 

PAHLAWAN TUJOEH HAN JIWOE  LE
JIPIKEE GUNA SABOEH ROE
ALAT PEUKAYAN LE  RAJA BRI
KEU ISTERI LAEN KEUDROE

MEUH NGOEN PIRAK INTAN MEUPUDI
LAEN RAJA BRI NGOEN BUNGOENG JAROE
NYAN KEUH SEUBAB JITEM MATEE
JIPIKEE GUNA SABOEH ROE

BAK SI UROE PRANG THAT SINGKEE
SAIDINA ALI GARANG HAN SOE
ABEEH GUNCANG DUMNA KAPHEE
KUBLA KABLEE DALAM  UROE

TAMSEE BUNGOENG KACANG KEDELE
DALAM TANGKEE LUROEH KEUDROE
UROE MALAM MUPRANG SABEE
REUBAH MEUGULEE SEUN SEUN SIDROE

BAN DUA PEUE SIGOE HAN LEE
SEUTIA MATEE GEUMASEH RUGOE
ABEEH PIKEE DUM ULEBALANG
PLUENG DIRIWANG U BAK RAJA DROE

UBAK RAJA DIKHEUN MEUNOE
AMPOEN KEUKANOE PO MEUKUTA
SABAB KAMOE JEUT MEURIWANG
HAN EEK MEUTENTANG ALI MURTHALA

ZULPHAKA PEUDEUENG MEUTUAH
UJOENG BEUKAH  DUA MATA
YANG SIBLAH JITEUBIET DARAH
YANG SIBLAH TREUK ASAP MEUBURA

MEUNAN  JIPEUGAH ULEBALANG
SEUOET RIJANG RAJA RAYA
MEUSIDROE ALI NYANG MURATALA
KAH MEULAKSA HAN EK KACANG

TUTOE PALEEH KEUNOE KABA
NGOEN KEE RAJA KAMEU WAYANG
KUBOE PANGKAT ATEUH KADA
KEU PANGLIMA ULEBALANG

HANSEP RINGGET KUBRI IJA
KU PEUGALA UMOENG DI BLANG
YANG  KOEN NARIT KAJAK PEUGAH
BAN INOENG BEUKAH MALEE HANA

MEUNYOE BAN EK KAPRANG MAKKAH
KA PEUGAH BEU KEUH RAJA
TAN MEUSOE SOE KUBRI NAMA
BEK ANEUKDA SEU ON IDANG

NYANG DUM  DIKEE KU USAHA
UBEE SEUMA TAN KASAYANG
ADAK WATEE UROE RAYA
KU PAUCARA SIE MAMEUGANG

SABOEH KACHOEK KUBRI DUA
KUSANGKA MAK KATEM MUPRANG
ANEUK PEUREUMOEH DUM DISEUBA
DIKEE HAN NA MEUSI PANGGANG

RAJA HENDAK MEUNAN KATA
RAJA BADA SEUOT RIJANG
JIBEUDOEH DOENG DIWA DADA
NGOEN AYAHDA DIMEUKALAM

AMPOEN TUAN KU PO MEUKUTA
LOEN ANEUKDA SIKREK KALAM
PAKOEN TACAROET DUM PEUTUA
DINAB MATA ULEE BALANG

DUMNAN DI GOEP DI MEUSEUTIA
DIGATA HANNA TAPADANG
KAREUNA TABRI SIKRAK IJA
TAN DIKIRA NYAWOENG HILANG

TIEP TIEP UREUENG TAPEUMEU REUKA
BEU TAKIRA DILEE BEU PANYANG
KOEN NYANG SALAH UBEE SEUMA
TEUPEU RAYA BEU UBEE BALANG

SIDROE GADOEH UREUENG TUHA
GOET SILAKSA LAEN HILANG
MEUKA ABEH DUM DIBUNGKA
PAT  TARAJA DALAM KUBANG

MEUTAN AKAI NGOEN BICARA
KEUPEU GUNA AROEH TUNGANG
UREUENG UTOEH TAN TAKIRA
RAYEUK KADA PANGKAT MANYANG

DUMAN DI SEU ON LEE ANEUK MUDA
TAN DIKIRA NYAWOENG MELAYANG
NA NEUPIKEE PO MEUKUTA
NARIT  GASA HANA REUMBANG

BAN NYANG TAKHEUN, BEK MEUTUKA
TAN TAKIRA,  IROET IRANG
PAT  NYANG TATAK,  BEUSINAN LUKA
PEUE TASANGKA,  KABANDUM  REUMBANG

BAK TATOEP,  BEUSINAN MEUPACAK
BAK TATAK,   BEUSINAN  LUKA
BAK TA IRANG, BEUSINAN MUBHAK BHAK
BAK TA SAWAK ,  SINAN SEUNINYA

BAK  TAPEUDOEK,  BEK LEE MEUMINAH
BAK TAKEUBAH,  BEK LEE MEURIBA
PEUE NYANG TAKHEUN,  BEK SOE BANTAH
PEUE TAPEUGAH , HANJEUET SOE DAWA

BAK TA TEUGOEN,  BEUMEULABANG
BAK TAPANCANG , BEK MEU RIBA
PAT TAPEUDUEK , BEK GOEP SUGANG
PEUE TAPANDAN , BEK GOEP DAWA

NA  NEU INSEUH,  PO MEUKUTA
PEU DAROHHAKA,  ULEE BALANG
BANDUM MALEE , SOEM  SOEM MUKA
NARIT NYANGKA, M RUGOE MEUTIHANG

ABEEH BEUNGEH , ANEUK MUDA
DUM SEUNJATA , ABEEH DIPULANG
MEUJAK DUDOE,  TEUKA BAH
SOE KEUH TEUMA , YANG TEM SAGANG

MUKA HABEH,  DUM DI BUNGKA
SI MASA , HAN LEE DI RIWANG
BEUTHAT TAJOEK,  DUM HAREUTA
KEU GATA , HAN LEE DI SAYANG

DROE TEUH PIH TAN,  GOEP PIH HANNA
TEUBIET  GATA , KEUDROE U BLANG
TATEM TINGGAI, BUNGOENG SEULANGA

LAM CEUMARA , PUTROE SEUDANG
MEUNAN JIKREUN,  RAJA BADA
DINAB MATA, ULEEBALANG
RAJA HENDAK , TEUDUEK TAHOE

IE BABAH THOE,  LIDAH CEUKANG
RAJA HENDAK,  TEUMA PIKEE
DI PULANG LEE,  DUM SI BARANG
PULANG NANGGROE , KEU RAJA BADA

DUM SEUMUWA,  ANGKATAN PERANG
 NYOIE LEUPEULANG  NANGGROE NGOEN PEUTAWA
LOEN KA TUHA , HAN EEK PEUTIMANG
NYANG  MEULIGOE,  NGOEN HAREUTA

PEUTIMANG LEE GATA, BANTA SEUDANG
BEK LEE LOEN DUEK NYANG KE RAJA
LOEN  KATUHA UMU KA PANYANG
ALEH SIT PAJAN SAMPOE KUTIKA

BAK IE RAYA, BEK TABOEH AMPHEH
BEK ATEUENG  TIREH, BEH TABOEH BUBE
BEK TAMEURAKAN, DEUNGOEN SIPALEH
ATRA  TEU ABEEH,  GEUTANYOE MALEE

 
SALEUM PEUNUTOEP

ALHAMDULILAH,  LOEN PUJOE TUHAN
YANG PEUJEUT ALAM  LANGET NGOEN DONYA
SEULAWEUT  SALEUM,  AKAN JANJONGAN
PANG ULE ALAM , SAIDIL  AMBIYA

DEUNGOEN TULOENG PO, KHALIKUL MANNAN
PEUSEUHAT BADAN,  PIKERAN  HAMBA
HINGGA SEULEUSOE,  PAKHOEK LOEN KARANG
HANA HALANGAN , YANG JEUT KEU CUPA

BEUREUKAT KEURAMAT,  GURE LOEN TUAN
TAMAT  KARANGAN ,  PAKHOEK LOEN RIKA
TEURIMOENG GASEH, KEU BANDUM RAKAN
YANG BRI BATUAN,  SOKOENG TEUNAGA

SIRIBE PAKHOEK, JUDUL LOEN BOEH NAN
ASOE DI DALAM, MEUBAGOE  RUPA
NA PAKHOEK ADAT, NGOEN KESENIAN
HAN KEUTINGGALAN, PAKHOEK AGAMA

JINOE  LOEN  PULANG , KEU BANDUM RAKAN
BEU GOET NEUTIMANG,  HALOEH NGOEN GASA
KADANG NA SALAH, PAKHOEK HAN SABAN
KADANG HAN TIMANG, MEUTUKA BANJA

KADANG HAN BEUTOI,  NA  IROET  IRANG
KADANG  NA  NAZAM , HAN SANTUET  BANJA
MEUAH LOEN LAKE,  MERIBEE KALAM
BUKOEN HAI RAKAN,  ULOEN SEUNGAJA

NEUMAKLUM KEUDROE, KA WAHAI RAKAN
U LOEN KEUMARANG,  ELEUME  HANA
ELEUME  LOEN TAN,  SIKULA PIH  HAN
TULEH  KARANGAN , BAROE LOEN CUBA

SULAIMAN GANI,  KOEN  BUDAYAWAN
GOEH PEUNGALAMAN , HANA BIASA
ULOEN GEUMADE, BAK SIDROE TUHAN
BEUJEUT KEU AMAI, KUNCI  SYURUGA

JUET KEU IBADAT,  HABA LOEN KARANG
NEUTUENG KEU AMAI,  E YA  RABBANA
BLANG  PADANG MASYA,  SIDEH NEUPULANG
SYURUGA LAPAN,  PINTOE NEUBUKA
       
SALEUM PEUNEUTOEP,  OHNOE  LOEN  KARANG
NEUBRI LAEN  JAN,  BEUSAMPUREUNA
MEUNYOE NA UMU , TUHAN  BRI  PANYANG
LAEN KARANGAN,  TASUSOEN HABA
JEULINGKE, 20 OKTOBER 2011
SULAIMAN.A.GANI

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar FB :