Pages


Minggu, 01 Juni 2014

“ RUKON SEUMBAHYANG PADUM GEUBAGI “     Oleh  : Sulaiman. A. Gani
===========================
Alhamdulillah, lon pujoe Rabbi
Yang maha suci, Azawajalla
Yang peuna peutan, yang bri raseuki
Bandum buet Rabbi, yang laen sit  tan

Seulawuet saleum, ohlhuehnyan lagi
Pang ule Nabi, Rasul Mustafa
Yang bri Syafaat, bak  ule titi
Liwa Ul-Hamdi, Payoeng maulana

Samboet saleum lon, Sulaiman gani
Yang susoen rawi, panton lam rika
Hajat lon tanyoeng, jawaban neubri
Padum geubagi, rukon seumbahyang

Lhe blah peukara, padum geubagi
Sifuet Bak Rambbi, peutaklok keunan
Meupue  pue rukon, bak tiep tiep bagi
Ngoen sifuet Rabbi , meupue  geupeunan

Meunyan keuh soal, jawaban neubri
Neutuloeng bagi , bak tiep tiep jeumba
Meunyoe tan muphoem, cara neubagi
Ngoen Sifuet rabbi, jitamoeng keunan

Sideh dalam Blog, jawaban lon bri
Keudeh Hai Akhi, neutuloeng mita
Disinan  leungkap, kalhueh lon  bagi
Ngoen sifuet Rabbi, bandum disinan

Neutamoeng lam blog, Sulaiman Gani
Alamat lon bri,  meunoe ban nama

Meu  Insya Allah, ngoen tuloeng Rabbi
Kalhueh lon bagi, meunuroet  jeumba
Meumada ohnoe, haba lon rawi
Dalam blog neuci, keudeh pareksa
( Tgk  Diyueb Bruek, 16/06/2013 )
Jawaban :
Alhamdulillah , ngoen Tuloeng Rabbi
Jawaban lon bri, mangat sempurna
Rukon seumbahyang, lon nuek peuturi
Supaya meuri,  lhee blah perkara

Yoh goeh lon peugah, padum geubagi
Yoeh lon peuri, Sifuet  Rabbana
Pue pue  Jitakloek, lam tiep tiep bagi
Supaya meuri, bek meusoem punca

Rukon Seumbahyang, ulon peuturi
Lhe blah hai akhi, neuci bileung sa
Pereutama niet,  di dalam hati
Peukeukal diri,  seumah Rabbana

Rukon keudua,  tadoeng berdiri
Syarat meudali , yang  na kuasa
Rukon  yang keulhe,  Geukhuen takeubi
Peukong lam hati,  niet meusahaja

Baca fatihah rukon yang keupeut,,
Ta baca beujeut,  Tajuwit  beuna
Lafai ngoen  huruf , beu pah  makhreuj
Panyang ngon paneuk,  bek sagai lupa,

Rukon keu limong Ruku' hai rakan
Badan ngon pinggang,  saree keupala,
dak  jeut beu rata , tulang beulakang
Bek sembarangan , ban bungkok raga

Keunam  I'tidal , teugak kembali
Tanyoe  berdiri,  lage seumula
Didalam kitab geu kheun transisi
Yoeh goh he akhi,  sujud bak tika,

Keu tujoh Sujud,  hai rakan sahbat
Ta tikeui beu jab , tika mushalla
Anggota sujud bek na , meujungkat
Ta peutroeh beukrab , bandum u tika

Duduk antara , rukon keu lapan
Nyan perseulangan , sujud keu dua
Taduek tasyaheud , yang keu sembilan
Beu pah hai taulan,  beu samporeuna

Teuma keu siploeh,  tabaca Tahyeut
Ta baca beujeut,  makhreuj seumpurna
Tasyaheud akhe , lage yang ta beut,
Beu pah i'tikeut,  bek salah kira,,

Baca Seulaweut,  rukon keu siblah
Ta lafai beupah , untuk saidina
Ta ucap Seleum , yang keu Dua blah
Teurtib keu Lhee blah,  habeh perkara,

“ Geubagi 
=========
Nyan Rukon lhe blah, meulhee geubagi
Deungoe hai Akhi, seun seun sibanja
Peureuta Maphoen, Geupeunan Kalbi
Meunyan buet Hati, taniet le gata

Sinan Rukon  Niet, di dalam Kalbi
Laen hai akhi, disinan hana
Disinan Ilmu, Sifuet di Rabbi
Bandum neutukri, pue qasad Hamba

Di dalam hate, yang tersembunyi
Allah neutukri, taniet le gata
Meukon Ilmu, Sifuet di Rabbi
Pane  neutukri, cukop rasia

Meunyang keu dua, geupeunan Kauli
Lidah hai akhi, punya keurija
Limoeng boeh Rukon, Tamoeng lam  Kauli
Geubangsa bagi, bak tiep tiep jeumba

Peureuta maphoen, Rukon  Takeubi
Dua hai Akhi, Fatihah Gata
Keu lhe tabaca, Bak taduek tahyuet
Teuma yang keu peut, Seulawuet Gata

Keu limoeng saleum, beu tungku turi
Tamoeng lam Kauli, limoeng boh kana
Disinan Sama’k, sifuet di Rabbi
Allah hai Akhi, Geudeungoe Gata

Pue yang baca, lam rukon kauli
Deungoe di Rabbi, yang lidah baca
Meukon ngoen sama’k, sfuet di Rabbi
Ka takhuen tuli, Allah  ta’ala

Teuman yang keu lhe, geupeunan Fikli
Sinan Areuti, Tuboeh  keurija
Tujoeh boeh rukon, Tamoeng lam Fikli
Deungoen lon khuen, neuci bilueng sa

Yang keuphoen Tadoeng, Badan beuteupat
Ta hadap Kiblat, timang ngoen dada
Keudua Ruku’k, keu lhe I’tidal
Meuwoe bak Asai, Tadoeng yoeh mula

Keupuet Sujud, Perbuatan Badan
Limoeng hai Rakan, Taduk  antara
Taduek lam tayuet, teuma yang keunam
Tujoeh hai rakan, teureutib beuna

Di dalam Fikli, sifuet di Tuhan
Meusifuet Basar, Allah  taa’la
Lam supoet  Buta , Tadoeng seumbahyang
Allah neupandang, neukalon gata

Meukon ngoen Basar, Sifuet di Tuhan
Handueh neupandang, lam supoet Buta
Handueh Neukalon, gata seumbahyang
Maka keu Tuhan, Ta tuduh  Buta

Ban lhe blah rukon, dalam seumbahyang
Kalhueh lon peutrang, ka sampureuna
Saboeh lam kalbi, meuniet disinan
 Limoeng hai rakan, lam Kauli  nama

Tujoeh lam Fikli, jitamoeng keunan
Jumlah hai rakan, meulhe blah kana
Meulhe boeh Sifuet, nyan milek Tuhan
Jitamoeng keunan, neuci bilueng sa

Yang keuphoen, Ilmu sifuet di Tuhan
Allah neutuban, meunit di gata
Keudua Samak , Sifuet di Tuhan
Allah neutuban, yang lidah baca

Yang keu lhe, Basar Sifuet di Tuhan
Allah neutuban, Neukalon Gata
Lam supoet Buta, lam teungoeh malam
Allah neupadang, dueh  neu eu gata
 
Meuka keuh habeh, lon bri jawaban
Rukon Seumbahyang, Geubagi bangsa
Ngoen Sifuet Allah, jitamoeng keunan
Meunyoe salahan, peubeutoi sigra
( Tgk Diyueb Bruek, 16/06/2013 )


Jumat, 31 Januari 2014

“Rasia Lumpoe Urueng Mumang “

   Dari  :Sulaiman.A.Gani
=====================================
Alhamdulillah , Allah loen pujoe
Yang  Po  Alamnyoe, langet ngoen donya
Yang bri Raseki, Bandum Geutanyoe
Di dalam bumoe, lat  batat dumna

Seulawuet  saleum, ohlhuehnyan  dudoe
Rasul  geutanyoe, khatam Ambiya
Yang bri  syafaat, Bandum geutanyoe
Oh uroe  dudoe, blang padang  masya

Assalammu’alaikom, Rahmat meukatoe
Uloen peusigoe, Bandum loen sapa
Tuha  ngoen Muda, Agam  ngoen binoe
Saleum bak loennyoe, yang karang  rika

Keu cek Medya, pih hana  tuwoe
Uloen peusigoe, ngoen syeh min cakra
Bandum  kru TV, tugas  malamnyoe
Saleum bak kamoe, Bandum Permirsa

Neubri Tuhanku, hajat beusampoe
Rasia lumpoe, hajat loen buka
Nibak lon eh eh, bak saboeh uroe
Leumah lampoe, saboeh rasia

Aleh  pue takbi,  Rasia lumpoe
Allah peusampoe, geujoek keu hamba
Loen  lumpoe Aceh, karab seureuloe
Sabe keudroe droe, jeut prang saudara

Kareuna sumpah, Biat saboeh roe
Jinoe ka tuwoe, kale beulanja
Dak  aneuk yatim, hanle soe pakoe
Hanle soe hiroe, darah syuhada

Adak  TNA , pih meunan bagoe
Hana soe le  pakoe, jibri keurija
Janda ngoen pateng,  pih tan soe pakoe
Jinoe ka laloe, atoe duek raja

Miseu DPR , bacut lon muproe
Ka laloe keudroe, mita beulanja
Dana Aspirasi, peuduek juet sagoe
Yang peuteng keudroe, tamoeng beulaja
 
Sampoe juet pake, sabe keudroe droe
Seurambi tiep uroe , neucuba baca
Gugat meugugat, peugah beutoi droe
Tanle soe pakoe, rakyat jeulata

Yoeh masa lam gle, mantoeng duek ngoen troe
Mantoeng geutanyoe, sapue bahasa
Jinoe ka aman, ka maseng keudroe
Sumpah saboeh roe, bandum ka lupa

Bak  pemerintah , hanjeut  peutoe droe
Meupakoen jinoe, lake duek raja
Kajuet Bupati, Rata juet sagoe
Han pue tamuproe, di  DPRA

Tapi   di Rakyat, Mantoeng kab  jaroe
Padahai  keudroe, ka  taduek  Raja
Ka  tamat gayam. Awuek Bak jaroe
Mantoeng lam duek troe, Rakyat  jeulata

Padahai  jamuen, Biat  saboeh  roe
Sumpah geutanyoe, koen meunan cara
Dalam Meuseujid , meulhoek lhoek  jaroe
Qur’an bak jaroe, Sumpah  tabaca

Bandum keu rakyat, peujuang nanggroe
Koen  maseng keudroe, Tamita  kaya
Koen keu jabatan, Mita  kaya  droe
Keu Rakyat Nanggroe, beu  ek seujahtra

Jinoe  meubalek, ka bandum  keudroe
Sumpah saboeh  roe, teu  ingat  hana
Biat  ngoen sumpah ,  jinoe ka  tuwoe,
Tapreh  Nibak po, geupeutroen bala

Yang peugoet  tape, juet beurangkasoe
Yang peugoet Ragoe, susah  tamita
Neubri Ya Allah, bek troek ban lumpoe
Aceh lhe sagoe, neubri seujahtra

Pilkada kalhueh, Gubernur ka meusoe
Aceh lhe sagoe, meuhoe taneuk ba
Hoe taneuk intah, nanggroe seuramoe
Bak Allah sidroe, tamohon doa

Neubri  Tuhanku, hajat beusampoe
Nanggroe  seuramoe, neubri bahgia
Neubri beu aman, bek sampe kasyoe
Bek troek  ban lumpoe, e ya Rabbana.
(Banda Aceh,  15  Nopember  2013 )

“ HABA U LUA NANGGROE, SIKAT IGOE TALOE TIMA “

Oleh : SULAIMAN,A.GANI.
============================================
Alhamdulillah, Rahmat meukatoe
Allah loen pujoe, Sidroe yang Esa
Yang peujuet langet, seureuta Bumoe
Peujuet geutanyoe, lat batat dumna

Seulawuet saleum, ohlhuehnyan dudoe
Nabi geutanyoe, Rasul Ambiya
Nabi Khataman, Troek uroe dudoe
Laen tan sidroe, ohlhueh Mustafa

Samboet saleum lon, Rakan sinaroe
Agam ngoen binoe, Tuha ngoen Muda
Hajat uloen bri, Saboeh hareutoe
Neucoek neupuwoe, pasoe lam dada

Neugrak teukeudi, le Tuhan sidroe
Di loen baroe, Koran loen baca
Baca opini, Mangat han bagoe
Beurita jipasoe, Meukeunoeng raya

Jiboeh ngoen judul, cocoek han bagoe
‘Sikat Igoe Taloe Tima’
Soe na meuhuet, Baca keudroe
Dimiyueb nyoe, lon copy ka

Teu ingat diloen, yoeh saboeh roe
Yoeh geutanyoe, dalam rimba
Ingat sumpah, biat geutanyoe
Sang koen meunoe, Dum tarasa

Yoeh kompanye, janji tanyoe
Pakon jinoe, ka meutuka
Dile meudeh, Tahareutoe
Pakon jinoe, laen haba

Janji meudeh, peugoet meunoe
Pakoen geutanyoe, Meuduseuta
Kupue lam darah, ta meulangoe
Keu bangsa droe, tatem lupa

Gadoeh meupake, sabe keudroe droe
Koen keu nanggroe, ta usaha
Koen keu Rakyat, tahareutoe
Tapi keudroe, Mita kaya

Bak Pemerintah, bek peutoe droe
Sumpah tanyoe, Bek talupa
Jinoe pakoen. Pue ka tuwoe
Bandum keudroe, lake raja

Alah ka keuh hoem, ban hukoem droe
Bahle loennyoe, dalam papa
Asai janji, Biat loennyoe
Loen mat keudroe, bek meutuka

Urueng laen, teuseurah droe
Uroe dudoe, na neuraca
Mizan Tuhan, Peuseuleusoe
Maseng keudroe, sigoeh rasa

‘Sikat Igoe Taloe Tima’
Rabu, 8 Januari 2014 11:08 WIB
=============================
KONFLIK Aceh yang awalnya bersifat vertikal (dengan Pemerintah Pusat), belakangan tampak berubah menjadi konflik horizontal (sesama orang Aceh). Selain saling ‘gertak’ antarsesama mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), seperti antara kader Partai Aceh (PA) dengan Partai Nasional Aceh (PNA), belakangan ini tampak telah terjadi perang urat saraf di antara bekas petinggi GAM. Mantan elite GAM saling tuding dan mengungkit peran mereka pada masa lampau.

Dokter Husaini Hasan mengklaim diri sebagai Sekretaris Negara, Menteri Penerangan dan Menteri Pendidikan sekaligus. Sebaliknya, dia menuding Malik Mahmud tidak dikenal dalam struktrur GAM bentukan Hasan Tiro. Mendengar tudingan miring itu, Malik Mahmud pun angkat bicara. Dia mengklaim diri sebagai Minister of State (Menteri Negara) Aceh, Perdana Menteri (PM) dan terakhir sebagai Wali Nanggroe. Lalu terjadilah perang antar ‘menteri’. Anehnya, mereka menyebut diri sebagai menteri, tapi aksi mereka tak terlihat seperti seorang menteri.

Menceramati perang urat saraf antar mantan pejuang kemerdekaan Aceh itu, mengingatkan kita pada perilaku orang kampung yang selalu bicara tinggi hingga ke luar negeri tapi penampilannya kampungan. Sebuah pepatah Aceh berbunyi: Haba luwa nanggroe, taloe keu-ieng ngom (bicara luar negeri, tali pinggangnya terbuat dari daun pandan). Padanan pepatah itu adalah: Haba luwa nanggroe, sikat igoe taloe tima (omongan luar negeri, untuk menyikat gigi pakai tali timba). Pepatah ini ditujukan kepada orang yang besar omongan, tapi tidak punya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan untuk mewujudkan omongannya.

Tidak merasa malu
Beberapa bekas ‘menteri’ Aceh berbicara tentang kedudukan mereka dalam organisasi kemerdekaan bentukan Dr Muhammad Hasan Tiro. Tanpa merasa malu, mereka menyebut diri sebagai menteri, padahal kontribusi mereka dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh nyaris tidak ada. Berbeda sekali dibanding para menteri Indonesia dan menteri negara-negara lain termasuk Dr Ramos Horta, mantan menteri luar negeri Timor Leste, yang meraih Nobel Perdamaian pada 1996.

Menteri adalah wakil presiden, wakil perdana menteri atau wakil raja untuk urusan tertentu. Menteri adalah sebuah jabatan tinggi yang sangat strategis dan berwibawa karena kewenangannya yang sangat besar sebagai pembuat kebijakan untuk bidang tertentu dalam pembangunan sebuah negara. Lihatlah bagaimana sentralnya Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi sebagai pembuat kebijakan urusan negeri Indonesia hingga semua gubernur dan bupati tunduk pada arahannya.

Begitu juga menteri-menteri yang lain seperti Menteri Luar Negeri Marti Netalegawa yang menjadi representasi Indonesia dalam menjalin hubungan dengan luar negeri, bahkan baru-baru ini menjadi representasi RI dalam berdebat dengan Australia yang menyadap telepon Presiden RI. Demikian pula menteri-menteri negara lain di dunia yang menjadi representasi negaranya dalam bidang-bidang tertentu, seperti Hillary Clinton yang menjadi wakil dari Presiden Obama untuk urusan luar negeri dan seterusnya.

Nah, bandingkan dengan mereka yang baru-baru ini mengklaim diri sebagai menteri melalui media massa di Aceh. Adakah peran dan kewenangan mereka jelas dalam memakmurkan rakyatnya selama puluhan tahun mereka menjadi menteri? Atau, mereka semua hanya besar omongan dan hendak menghipnotis rakyat akan sebuah hayalan yang tak mungkin terealisir? Inilah dua pertanyaan yang perlu dijawab sehingga rakyat dapat menerima gelar menteri yang ditabalkan pada mereka.

Dr Tgk Muhammad Hasan di Tiro mendeklarasikan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 untuk mewujudkan kewibawaan, kemakmuran dan kesejahteraan Aceh. Menurutnya, merdeka adalah solusi untuk mensejahterakan Aceh sebagaimana masa kesultanan tempo dulu. Hasan Tiro sendiri menobatkan diri sebagai wali atas negara yang dia cita-citakan. Tapi, sayang, Hasan Tiro tidak sempat melihat hasil yang sesuai cita-citanya, dan dia tidak pernah menghuni istana wali.

Usai wafat Hasan Tiro, beberapa pengikutnya sepertinya berlomba-lomba dalam mengejar jabatan-jabatan kecil yang ada dalam bingkai NKRI. Ada yang gontok-gontokan untuk menjadi gubernur, bupati, anggota DPRK, DPRA, DPR-RI, DPD dan sebagainya. Mereka cenderung memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan diri sendiri dan terkesan mulai melupakan aspek kemakmuran, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Aceh.

Tidak hanya itu, nyawa puluan ribu rakyat Aceh yang meregang di ujung senapan, ledakan bom, disiksa hingga pemerkosaan dara-dara Aceh di masa ‘perang’ (1976-2005) nyaris luput dari perhatian. Anak-anak yatim, janda korban ‘perang’ dan perempuan korban perkosaan era konflik tampak dibiarkan hidup dalam linangan air mata berkepanjangan.

Sebaliknya, sebagian bekas orang-orang yang dulunya melakukan propaganda kemerdekaan, kini hidup senang dengan mobil mewah, rumah megah, dan bergelimang harta. Sebagian mereka bahkan rutin naik turun pesawat tujuan Jakarta, menginap di hotel bintang lima, bahkan keliling ke luar negeri. Janji sejahtera yang dulu didendangkan, kini berlalu bak angin yang berhembus kencang dalam sekejap.

Para korban konflik Aceh hampir putus asa dalam menanti pembuktian terhadap semua janji manis yang pernah didendangkan sejak era konflik hingga panggung Pemilu Legislatif dan Pemilukada dalam bingkai NKRI. Beberapa instrumen penting seperti Komisi Bersama Penyelesaian Klaim, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan HAM tidak lagi menjadi perhatian bekas ‘menteri’ Aceh. Itulah sebabnya, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melakukan gugatan class action kepada Gubernur Aceh, Presiden RI, Malik Mahmud dan Martti Ahtisaari (Direktur CMI) ke PN Banda Aceh beberapa waktu lalu. (Serambi, 1/10/2013).

Perlu bukti nyata
Para mantan ‘menteri’ Aceh perlu memberikan bukti nyata dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam bentuk kongkrit, tidak hanya sebatas retorika, angan-angan dan tidak sebatas memperjuangkan simbol-simbol kosong seperti bendera dan Lembaga Wali Nanggroe (LWN). Bendera dan LWN itu tidak memberi dampak sejahtera bagi rakyat. Khusus LWN karena struktur lembaganya sangat gemuk diperkirakan akan menguras uang rakyat dalam jumlah ratusan miliar rupiah yang seharusnya dapat diperuntukkan sebagai dana konpensasi bagi jaminan hidup janda korban konflik dan beasiswa pendidikan anak yatim konflik hingga tamat kuliah.

Bendera dan Lembaga WN itu tidak membuat rakyat kenyang dan pintar, dan tentu bukan kebutuhan rakyat. Khusus di wilayah Barat Selatan dan Tengah Aceh dua item yang diperjuangkan oleh bekas “menteri” itu bahkan ditolak. Berbeda dengan Husaini Hasan yang tidak lagi punya pengaruh dalam perjalanan sejarah Aceh, Malik Mahmud kemudian mengukuhkan dirinya sendiri sebagai Wali Nanggroe di hadapan anggota DPRA di Banda Aceh, pada 16 Desember 2013 lalu.

Seharusnya setelah resmi menjadi wali, Malik menyusun program kerja yang terencana dan terukur, yang mampu memakmurkan dan mengangkat martabat Aceh di mata bangsa-bangsa lain di dunia dalam waktu lima tahun, misalnya. Bukankah ia punya pengalaman sebagai Minister of State, PM dan kini menjadi Wali Nanggroe? Namun aneh, setelah pengukuhan, ia seperti tidak punya agenda kerja. Maka, tersajilah pemandangan “sang Wali” yang selalu ‘mengekor’ kemana Gubernur pergi. Sungguh sebuah fatamorgana, jabatan besar tapi job desk tak jelas. Duh!

Safaruddin, SH, Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)
Email: nyaktafar@yahoo.com

Jumat, 06 Desember 2013

“HIKAYAT CALITRA TICEM HUD-HUD NABI SULAIMAN ngon BERAGOE PUTROE BULUKEH”


=================================================
Lon pujoe Allah,  bak awai mula,
Lon keumeuk rika,  bacut khabaran.
Rahmat neusipreuk,  akan baginda,
Khatam ambiya , Pang ule Alam

Ulon troh keunoe,  wahe saudara
Lon layang rika , seubab meuhutang.
Bunoe aneuk miet,  payah lon bina,
Ulon peu ija,  jibeut Quru an.

Sigra tatamoeng,  dalam acara,
Hikayat calitra,  ticem sulaiman.
Lon lakee meu’ah,  hantom biasa,
Pat  salah rika , teugah beurijang.

Deungoe Lon seboet,  bacut calitra,
Cicem jroeh rupa,  nyang po Sulaiman.
Nyan cicem HUD-HUD,  gesebut nama,
Cit troh that mata,  nebri le Tuhan.

Meng ie lam tanoh,  jitu 'oh mita,
Peukara  Negara,  bandum jituban.
NABI SULAIMAN,  menan biasa,
Cicem nyan geuba,  ho-ho berjalan.

Nibak siuroe , menoe calitra,
Nabi neubungka,  ngoen rakyat sajan.
Ateeh hamparan , Tuhan karonya,
Didalam hawa,  laju berjalan.

J iba lé angén , me-én lam hawa,
Jampang neubungka,  biasa menan.
Meungka nemeung troen,  bak duson banda.
Pioh sikada nibak,  tempat nyan.

'Oh ban melayang,  hamparan Raja,
Jimarit sigra,  sidom disinan.
Diraja sidom,  jidoeng bicara,
Lagee geunyata , dalam Quru an

Wahe dum sidom, jak tamoeng sigra,,
Lam eumpung gata.  maséng atoran.
Jeh Nabi Allah,  singgah bak data,
Ngoen balatantra,  ramé mekawan.

Tatamoeng reujang,  bek jan troeh bahya,
Jigidoeng gata,  teuntra Sulaiman.
Tanna jitupue,  tan ji-eu gata,
Bukoen jisaja,  pakri tapaham,

Bangsa geutanyoe,  ka meunoe rupa,
haloeh anggota , pueneujeut Tuhan.
Sidom jimarit , keubit lagoena,
Dengoe suara,  ubak Sulaiman .

Nabi teuseuheh,  rumeh ie muka
Deungoe suara , sidom lam padang.
Dalam Quru an , Firman Rabbana,
Fatabassana,  teuma Lahika.

Teuma geupi'oh,  ka troen kutika.
Watee ka 'Asa,  keumeung seumbahyang.
Rakyat pih ka grah,  lepah that dahga.
Nabi yue teuka,  cicem bak reujang

Keumeung tanyoeng ie,  lagi ka 'Asa,
Seu ot le sira,  ulee lam kawan
Hud-hud ka jipoe,  han mehoe jangka
Kedeh lam rimba,  loen ngieng melayang.

Nabi tesengeh,  beungeh jiteka,
Nekheun neuseksa,  'oh troeh jiriwang,
Sabab jilari,  Ion sie 'oh gisà,
Meng hana jiba,  haba benaran.

Teuma keu hud-hud,  mesebut haba,
Udalam hawa,  jipoe melayang.
Nibak jipoe-jipoe,  sidroe lam hawa.
Meuteumeung sigra,  beragoe sinan

Ticem beragoe , jinoe meuhaba,,
Pane ban gata , meng soe geuboh nan.
Ulon nyoe hud-hud,  geuseubut nama,
Nyang poe Ion teuma,  Nabi Sulaiman.

Teuma beuragoe,  keudroe calitra,
Beuragoe teuma,  uloen geupeunan.
Nyang poe ulon nyoe , cit Putroe muda.
BELUKEH nama,  lagi rupawan.

Luwah keurajeun,  mideun astana,
Gobnyan keuh Raja,  luwah jajahan,
Teuma beuragoe , meunoe meuhaba.
Bak hud-hud teuma,  ka jiyue padan.

Saré tameu-én , lam angén hawa,
Tajak syeedara,  gampoeng lon tuan
Tajak meung siat,  tatupat banda
Nanggroe nyoe kaya,  makmu makanan.

Takaloen keudroe,  beutoe ngon mata,
Tadeungo haba,  hana that simban
Takaloen gampoeng,  duson ngon kuta
Mideen astana,  ngon Putroe sajan.

Meunan beuragoe,  bako meuhaba,
Di Hud-hud teuma,  jikheun pakriban.
Pakriban Ion jak,  jarak lagoena
Kadang jiteuka,  beungeh Sulaiman

Seubab di uloen,  muphoem sikada
Meung ie lon mita,  watee seumbahyang.
Ie  dalam tanoeh , lon tu 'oh mita.
Loen peugah tanda,  jikueh Iee syeetan.

Beragoe peugah , bek susah gata,
Han mubahya , watee tariwang.
'Oh watee tawoe,  tapuwoe haba,
Peugah calitra,  nyang ka tapandang.

‘Oh ban tapeugah,  seujarah bungka,
Ureung poe gata,  jiteuka senang.
Beuragoe ceudah , bak peugah haba,
Dihud-hud hawa,  keumeung jak pandang.

Ka jadeh pakat,  berangkat sigra
Laju bandua , jinoe teureubang.
Laju jisama,  hana pue kira.
Tuju bandua,  kedeh u Yaman.

Bandua saban , teureubang lanja,
Didalam hawa,  meulayang layang.
'Oh ban sare troeh,  piyoeh Ie sigira,
Ubak astana,  Putroe rupawan.

Bandum jikaloen,  han toem na nyangka,
Gampoeng ngoen kuta,  bandum jipandang.
Nyan Nanggroe Saba’k,  meusigak rupa,
Raja pih muda,  luwah jajahan.

'Oh habeh muphoem,  bandum peukara,
Jilakee gisa , dihud-hud reujang.
'Oh ban troeh jiwoe, bak jipoe bungka,
Bak Nabi sigra,  jipeutoe reujang. 

Lagee lam ayat,  nyoe pat neubaca
Tentang peukara,  hud hud Sulaiman
Nabi Sulaiman , yoeh nyan meuhaba,
Lam lhe  peukara,  keu kah ganjaran.

Sabab ka kaplueng,  meuteumeung seksa,
Teuma kedua , Ioen sie Ioen panggang.
Teuma nyang keu lhee,  bak tentée haba.
Pakri berita,  hoe  ka teureubang.

Hud-hud jiseot,  leumboet suara,
Lagee nyang ka na , dalam Keuruan.
Hud-hud jimarit,  tebiet ie mata,
Meu'ah sigala,  keu  uloen tuan.

Ka roeh telangsong , diloen lam hawa,
Hana Ioen sangka , ka laen midan
Ka laen nanggroe,  Putroe ka Raja
Beulukeh nama , keubit rupawan

Rupa that ceudah,  indah cuaca
Astana raya,  hireun loen pandang
Di nanggroe saba’k,  lagak that kuta
Rakyat jeulata,  makmu makanan,

Putroe rupawan,  tunangan goeh na
Mesyehu nama , siluron alam
Rakyat lam nanggroe,  pujoe beurahla
Mata uroe teuma,  ka jimeu Tuhan

Sinan keuh bacut , ka jeut metuka
Tentang agama,  jisetoet syeetan
Menan dihud-hud,  seuboet calitra
Neumarit teuma,  Nabi Sulaiman

Kadang beurakah,  kapeugah haba,
Jinoe kaci ba , surat lon tuan.
U nanggroe Saba’k,  kajak ba sigra,
Kajoek bak Raja,  surat kireman

'Oh kajoek surat,  si at kasaba
Ka kaloen cara,  pakri jipadan.
Pakri jipakat , keu surat teka,
Kadoeng coeng bara,  dengoe habaran.

'Oh ka Iheuh muphoem,  bandum sigala,,
Baro ka gisa , keunoe kariwang .
Hud-hud beurangkat,  leugat lee sigra
Surat ka jiba,  jipoe lam awan

Melayang-layang,  lam awan miga,
Bak Putroe muda,  hadap tujuan.
U bak Belukeh,  kédeh jihala,
Lam awan miga,  jitroen meulayang

Jitakat laju,  tuju astana.
Surat nyang jiba , jitiek le reujang
Teuma Belukeh,  teukeujoet raya,
Surat ka teuka,  ureung ba katan.

Ureung han meusoe, jinoe leh hoka,
Susah jiteuka , Belukeh yoeh nyan
Tan meri nanggroe , han mesoe Raja
Lagee nyoe cara,  hekeumat tajam.

Saleh peu untoeng , keu Ioen mubahya.
Menan teurasa , nibak pikiran
Saleh jeut keu prang , meuguncang donya.
Kadang agama,  jikeumeung tawan

Rasa teukeujoet,  ka rhoet ie muka
Surat geubaca , laju lee reujang
Lheeh baca surat,  geurapat sigra.
Dum Raja-Raja,  ngoen uléebalang.

Di Palistina,  na sidroe Raja
Geuseuboet nama,  Nabi Sulaiman
Sideh nanggroe syam,  sinan mekuta.
Surat ka teuka,  ubak loen tuan

Geukheun droe , Nabi lagi loem Raja
Geutanyoe dumna,  geuyue meu iman
Geuyue Eselam,  agam ngoen dara
Meuhan mubahya , nanggroe nyoe geuprang

Meunan lam surat,  meuseuboet haba
Pikee lee gâta,  hé ulee balang.
Cuba meupakat,  kee surat teeka,
Hé Raja Raja , piké bak reembang.

Bek teulah dudoe,  getanyoe dumna
Keu surat teeka,  beugoet tatimang.
Teuma meupakat,  leugat le sigra,
Peubulat haba,  laju lee reujang.

'Oh lheuh meupakat,  ka bulat haba
Kepala teuntra,  jimarit reujang.
Ampon tuauku,  ban meulu Cina
Surat yang teuka,  ka lheuh meutimang. 

Ka lheuh meupike,  ubee sikada,
Ka lheuh mekira,  laba dengoen tan.
Menyoe  bit geuprang,  talawan saja,
Ta atoe teuntra,  laju bue reujang

Kamoe nyoe bandum,  cit ureung teuga,
Cit lam biasa,  menyoe bak muprang.
Hana teumakot,  teu-ot han geunta,
Beuthat beuraya , Raja nanggroe nyan.

Taloe ngoen meunang,  tatimang lusa
Menyoe geuteuka,  keubit talawan
Seubab lam surat,  brat geumeuhaba
Teuntang agama , geukeumeung Buang

Agama endatu geyue peuhana
Ka troh bak masa tabuka pandang
Han jeut ta-im droe jinoe meukuta
Gadoh agama nyawong bah hilang

Dum nan bak kamoe , jinoe sikada
Bak poe meukuta,  jinoe neutimang
Putroe Belukeh,  'areh lagoena
Geumarit sigra , didalam kawan

Menyoe tamuprang,  ka trang mubahya
Menyoe sangkira,  goeb nyang menang
Soe-soe meupangkat,  ka meuhat hina
Cit menan cara , tanyoe taloe prang

Nanggroe pih jitueng,  ureung ji seksa
Nyang Raja-Raja , tamoeng tutopan
Han peu tapeugah,  leupah seungsara
Cukoep deurita,  meunyoe talawan

Lagee lam ayat,  nyoe pat neubaca
Kalam Rabbana,  Fireuman Tuhan
Taba peuseumah,  hibbah ke Raja
Sireutoeh unta,  deungon meuh intan

Ureung utosan , nyang supan haba
Tapiléh sigra , jinoe bak rijang
Siribee rakan,  agam ngoen dara
Dijak peunyata , keudeh nanggroe Syam

Ureung nyang cakap , meunhadab Raja
Hadiah jiba , ngoen meuh mehtuang
Masa nyan kaloen,  jeut gloeng keu tanda
Menyoe kon Raja,  hibbah geupulang 

Menyoe gepulang,  barang nyang taba
Ka sabet beena,  Rasul bak Tuhan
Ka nyoe nyan Nabi,  ta ungki bahya
Masa nyan sigra,  keudroe loen datang

Uloen jak keudroe,  paloe bek teuka
'Oh ka jigisa,  singoeh utosan
Menyoe ka geetueng,  bandum yang taba
Ka teuntée Raja,  koen Rasul Tuhan

Tajoek hadiah,  leupah geumbira
Cit adat Raja,  nyang meunan macam
Menyoe nyoe Nabi,  geke-ih lanja
Menyoe nyang Raja,  laju peureulan

Menyoe bit geutueng,  bulueng nyang taba
Hana Ioen teuka,  keudeh nanggroe Syam
Hana uloen jak , menyoe bak Raja
Ta ato teuntra , jadeh tamuprang

Jadeh talawan,  pajan nyang teuka
Menyoe nyoe Raja , geutanyoe meunang
Beu that mupangkat,  deurajat  raya
Beuthat lee teuntra,  jadeh talawan

Han peu tatakoet,  teu-ot bek geunta
Pesaka bak ja , mantoeng loen simpan
Beuthat barangsoe,  beuhoe ngoen tega
Menyoe nyang Raja , akan meutimphan

Meunan keuh macam,  ragam keu tanda
Beujroeh tajaga,  wahee utosan
Meunan Beulukeh, peuhabeh haba
Utosan sigra,  laju beurjalan

Beudoeh beurangkat. leugat lee sigra
Keudeh bak Raja , beurangkat u Syam
Ureung siribee, teuntée ka bungka
Pasang ngoen guda, uroe ngoen malam

Uroe ngoen malam,  sagai tan reuda
Jarak benua,  akan beurjalan
Ureung beurangkat,  ka teutap haba
Hud-hud coeng para,  jipoe lam awan

Bunoe jimeusoem,  jikaloen cara
Jideungoe haba,  sigala macam
Haba mupakat, keu surat teuka
Rapat dum Raja,  ngoen uleebalang 

Habeh jitukri , takwi ngoen cara
Teuntra rahsia,  ngoen cara muprang
Jiphoe that bagah,  leupah geumbira
Bak Nabi sigra,  laju ji datang

Habeh jipeugah, kisah calitra
Utosan kana,  jinoe bak jalan
Keu Nabi Allah,  Hadiah jiba
Sireutoeh unta , deungoen meuh intan

Nabi Sulaiman ,yoeh nyan meuhaba
Geu atoe sigra, sigala macam
Binatang laot,  eungkot ban nyang na
Ba mutiara, seureuta intan

Ngoen zabarjad, nyang brat hareuga
Yakoet pi bak na, deungoen belian
Teuma kawoem jen,  laen keureuja
Mèuh geuyue mita, bak jen ngoen syeetan

Bandum ka meh moeh, beudoeh jak mita
Pakri nyang sabda,  jipubuet reujang
Meuh  kameutamoen,  takaloen nyata
Bandum habeh na , sigala macam

Lheuh nyan lé bagah, perintah sigra
Jalan yue buka,  roet jak utosan
Yue turab ngoen meuh,  peungeuh meucahya
Lheung-lheung sibanja,  atoe ie intan

Meuh nyang meucak,  jitak ke bata
Atoe mubanja,  turab bak jalan
Geuturab jalan,  meusigak rupa
Tangieng cuaca,  biet-biet berlian

Sikureung persah , peuneugah 'ulama
Dua uroe na , adak ta jalan
Ngoen kilomete , meuteuntee jangka
Tujoeh ploeh tiga,  sidum nan panyang

Dum nan keuh jarak,  nibak astana
Keubit nyoe kaya,  Nabi Sulaiman
Binatang lam glee,  neupangge lanja
Rumueng ngoen singa,  gajah pih sajan

Eungkong ngoen rimbee,  cagée deungon kra
Binatang paya,  merua bubrang
Ticem lam uteun,  bandum ka teuka
Sigala nyang na , bangsa teureubang 

Geu atoe laju,  lucu ngoen gura
Meujeumba-jeumba,  méukawan-kawan
Dikawan pih , leupah raya
Kawan raja kra,  ka saboeh padang

Dikawan rimueng, teudoeng mubanja
Teuma disinga , meunan cit macam
Dikawan uleu,  ta-e dum raya
Teuma meurua,  ceurape musang

Hana ek habeh,  tatuléh rata
Binatang rimba,  lee that pue macam
Meunan keuh macam,  ragam dum cara
Binatang rimba,  yue preh utosan

Jipreh utosan,  binatang rimba
Teudoeng mubanja,  gura tapandang
Jamee yang jeuoh,  katroeh jiteuka
Meureuntang banja,  bandum utosan

Ureung Beulukeh,  ka habeh teuka
Tahee teupula,  jingieng binatang
Jikaloen kadhoe,  dum asoe rimba
Mubanja-banja,  jroeh that atoran

Si akan bingoeng,  teudoeng teupula
Babah teubuka,  kaloen boh mancang
Meunan keuh tahee,  sang bante rimba
Hantoem biasa,  jingieng nyang meunan

Jikaloen dum meuh,  peungeuh meucahya
Jarak lagoena,  geuturab jalan
Teuma berlian,  intan mulia
Di mutiara,  cahya geumilang

Teuma  'oh lheuh nyan,  reujang lee sigra
Meungadap Raja,  Nabi Sulaiman
Geujoek hadiah,  peugah ngoen haba
Kirëman Raja,  Putroe rupawan

Nyoe meuh di Saba’k,  jarak kamoe ba
Harab meukuta,  teurimoeng reujang
Keu bungoeng jaroe,  Putroe jroeh rupa
Laen pi hana,  cit meuhat badan

Cit badan bulat,  daulat meukuta
Kamoe meuhaba,  pih hana reumbang
Di Nabi Allah,  bagah meuhaba
Hadiah gâta , pujoe ke Tuhan 

Meuh nyang di Saba’k,  yang jarak taba
Puwoe bak Raja,  keudeh tapulang
Sinoe bak uloen,  megedoeng pih na
Tangieng dilua,  dum meuh teupasang

Dum meuh ngoen intan , bak jalan raya
Sideh dilua,  koen ka tapandang
Meuh yang meukrak , nyang meucak pi na
Meugunca gunca , dalam beurandang

Hadiah Raja , peugisa teuma
Sabab sinoe na , meukuyan-kuyan
Tema 'oh dudoe , Ioen peutoe haba
Utosan gisa , laju le reujang

Geulakee langkah , geupeugah gisa
Horeumat Raja,  adab ngoen supan
'Oh troeh u nanggroe,  ban geuwoe bungka
Keudeh bak Raja , geuhadap reujang

Ubàk Bulukeh,  keudeh geuteuka
Jak peugah haba,  berita di Syam
Utosan bandum,  tamoeng astana
Jak hadap Raja,  geuba khabaran

Ampo tuanku , laju meuhaba
Kamoe nyang bungka,  katroeh meuriwang
Ka lheuh meuhadap,  daulat bak Raja
Ka lheuh meuhaba,  sigala macam

Meung meuh hadiah,  payah bak taba
Geyue peugisa,  keunoe peuriwang
Sabab lee bak droe , kamoe peunyata
Bak jalan raya , geu atoe intan

Kebit nyoe hebat,  teumpat di Raja
Ngoen meuh silingka,  turab halaman
Geuturab jalan,  panyang lagoena
Bandum meucahya,  dengoen meuh intan

Goebnyan pih gagah,  ceudah that rupa
Kadang koen Raja,  keubit andalan
Hireun tapandang,  binatang rimba
Meubanja-banja,  maseng pasukan

Gajah ngoen rimueng,  bandum jiteuka
Badeuk dengoen kra , buya ngoen bubrang
Teuma diticem,  laen loem banja
Tahee teupula , 'oh kamoe pandang

Utosan peugah,  jikisah haba,
Habeh geuruca , sigaia macam
Putroe Beulukeh , hireun lagoina
Geudeungoe haba , nibak utosan

Lheuh nyan geupeugah,  bagah lé sigra.
Ka nyoe koen Raja,  meunyoe lagee nyan
Koe nyoenyan Nabi,  taungki bahya
Suroeh Robbana,  udalam alam.

Uloen jak keudroe,  jinoe peunyata
Loen ngieng ngoen mata,  bek jeut keu waham
Putroe Beulukeh , ka habeh haba,
Peurintah teuma,  ubé jajahan


Laju peurintah,  ngoen bagah sigra
Yue atoe tantra,  ngoen rakyat sajan
Nyang meugah-meugah,  ngoen gajah raya
Dua ribee na,  ka dengoen kandraan.

Teuma nyang laen,  maseng ban kada
Tantra meuguda,  saboeh pasukan
Baresan dikeu,  maju panglima
'Oh lheuh nyan teuma,  Putroe rupawan

Dilikoet Putroe,  metaloe Raja
Likoet nyan teuma,  dum uleebalang
'Oh lheuh nyan meuhat , rakyat jelata
Teuma loem tantra,  maséng pasukan

Keubit nyoe rame,  geume seureuta
Jak peungoen Raja,  putroe rupawan
Geupeungui gajah,  ceudah lagoina
Gajah yang Meunta,  Beulukeh kandraan

Peureumadani,  meusen di sutra,
Gajah yang raya,  nyang ulee kawan.
Ngoen peulana meuh,  pengeuh meucahya
Atoe silingka,  intan berlian

Laju beurangkat,  ka siap tantra
Geukirérn haba , untoek Sulaiman
Ticem beuragoe,  nyang puwoe haba
Surat geuyue ba , keudeh nanggroe Syam.

Haba lam surat,  beurangkat Raja
Meunan berita , neubri khabaran
Ticem beuragoe,  Putroe peulahra
Troeh that mata,  dumpue jituban 

Urosan nanggroe,  beuragoe pi hna
Jitu 'oh cara,  sigaia macam
Ticem hekeumat,  mupe'at raya
Lagi seutia , beuthat binatang

Nyoékeuh beuragoe , dudoe bahgia
Teumpat syeruga,  peuneugah meunan
Jinoe meusyeuhu,  meutabu haba
Beulukeh Raja , keumeung jak u Syam

Ureung ka jitroen,  dusoen ngoen banda
Keumeung eu Raja,  meugah rupawan
Raja pih tari,  lagi ngoen muda
Geumat neuraca,  luwah jajahan

Tema 'oh lheuh nyan,  meunan calitra
Syeetan meuhaba , deungoen Sulaiman
Keudeh bak Nabi,  dijak bri haba
Bulukeh cidra , jikheun lee syeetan

Gaki Bulukeh , sang  ube unta
Bulee silingka , beuteh pih panyang
Ngoen beuteh keuleude,  ka tentée sama
Beuthat jroeh rupa, citdra didalam

Lagee nyan macam , syeetan peuhaba
Geupeugoet cara,  di Nabi reujang
Geyue kueh kulam,  reujang lee sigra
Dileun astana,  peut sagoe timang

Peugoet jambatan,  bak kulam raya
Beulukeh teuka,  titi ateuh nyan
Teuma ke alue , ta-ue get rupa
Ceureumen raya,  alue jambatan

Binatang uteun,  bandum ka teka
Jidoeng mubanja , maseng atoran
'Oh habeh siap,  leungkab sigala
Troeh lee haba,  ubak Sulaiman

Jikheun Beulukeh , sideh ka teuka
Ngoen bala tantra,  mantoeng di jalan
Hanjan coet uroe , keunoe ka nyata
Menuroet kira,  nibak loen tuan

Nabi Sulaiman,  reujang meuhaba
Neukheun Iee sigra,  bak jen ngoen syeetan,
Astana meuligoe,  Putroe jroeh rupa
Soe keuh nyang ek ba,  keunoe beurejang
Meuligoe Saba’k , tagrak le sigra
Keunoe beutaba,  peudoeng bak kulam
Di Jen apeuret , jimarit lanja
Lagee nyang ka na , dalam Quruan

Di Jen Apeuret e, jimari tsigra
Meuligoe raya , bah uloen gulam
Ek uloen grak , di Saba’k Ioen ba
Loen pedoeng lanja,  dibineh kulam

Entreuk coet uroe,  keunoe ka nyata
Neungieng mubanja,  loen peudoeng sinan
Uloen nyoe kuat,  nyang ek uloen ba
Meuligoe raya,  bah uloen gulam

Geseot Nabi , geukeu-ih haba
Coet uroe taba , hanjeut lagee nyan
Sabab Bulukeh , sideh ka nyata
Katoe ngoen kuta,  teungoeh bejalan

Menyoe coet uroe,  katoe lagoena,
Bulukeh ka na,  keunoe u dalam.
Ka troeh udalam,  sajan ngoen tantra,
Ka jingieng nyata , cara tagulam.

Yoeh goeh loem putroe ,keunoe troeh teuka
Meuligoe kana , sinan tapancang.
‘Oh telheuh Nabi , geukeu-i haba,
Jen nyang raya,  jiseuot reujang.

Dalam Quruan,  Tuhan calitra,
Ayat mulia,  neubaca reujang
Se ot nyang laen,  jen nyang raya,
Aneuk Barkhia , Asah geuboeh nan

Seuot di Asah,  bagah muehaba
Bahlee uloen ba , loen peuteureubang,
Hana treb lambat,  siat uloen ba,
Duengoen meeleeha,  Nabi Sulaiman.

Sapeu han cacat , sapat han rungga.
Rhoet dalam hawa,  loen ba lam awan.
Alat hiasan,  dalam astana,
Cit han meutuka,  sapue han renggang.

Binteh mantoeng krab,  ban nyang na.
ie lam peudeuna , pih han meuguncang.
Rinyeun yang luah . han ubah jangka.
Pakri nyang cara,  peuneuduek tukang. 

Jinoe loen lakee,  meuribee pinta,
Nabi peut mata,  siat neu peujam
Dalam masa nyan,  uloen keureuja,
'Oh nebleut mata.  ka na teupancang.

Nabi Sulaiman,  yoeh nyan pet mata,
Ngon siat sahja,  neubleut lee reujang
'Oh ban neukaloen,  teudoeng astana,
Pujoe Rabbana , syukoer keu Tuhan'.

Meuligoe tari,  lagi ngoen raya,
Ngoen meuh meurika,  meutindeh intan.
Dinanggroe Saba’k,  jarak lagoena,
Kenoe troeh jiba , ngeon siat reujang

Hana meung reunggang , timang ban nyang ka.
Bacut tan cidra,  hana meu irang.
Meuligoe Putroe , puphoe lam hawa,
baboh calitra,  keudeh rhoet dalam.

Rhoet dalam bumoe,  keunoe troeh jiba
Bak tempat Raja,  Nabi Sulaiman.
Dum nan di Asah,  cedah bak jiba.
Deungoen teunaga,  ismul A’dham.

Putroe Bulukeh , sideh ka nyata
Tantra meuguda,  ngoen tanra jalan
Teuma dirakyat , ramee that geuba,
Meurentang banja,  katoe halaman

Bulukeh geujak,  arak ngoen tantra,
Ka troeh lam kuta,  Nabi Sulaiman.
'Oh ban geukaloen,  hana nyang ka,
Binatang rimba , meukawan kawan-

Tahee di Putroe,  bagoe geuputa,
Gengieng dum cara,  lee that peu macam.
Teurimoeng jamee,  teuntée nyang pinta _
Geusamboet sigra,  Putroe rupawan.

Pintoe geureubang , teuntang astana,
Raja ngoen tantra,  tamoeng lee rejang.
Tamoeng udalam,  reujang lee sigra,
Rhoet titi kaca,  laju berjalan

'Oh ban neutamoeng,  bingoeng jiteuka,
Neungieng astana , dibineh kulam.
Akan meligoe,  loen po ka nyata
Pane tenaga,  kenoe jigulam

SYAM deungoen SABA’K,  jarak lagoena,
Pakriban geuba,  hoe rhoet geujalan.
Meunan geupike,  geulahe hana,
Nyum malee mata,  dengoen Sulaiman.

Ceudah hekeumat , nekmat meuganda,
Sakti pih raya,  hana ngoen lawan,
Seudang binatang,  yang dalam rimba,
Ek  bisa geuba , keunoe lam padang

Pakri  jitemtroen,  bandum sigala
Rimueng ngoen singa,  ticem meukawan
Ngoen meuh meuturab,  dipat geumita
Bak jalan raya,  jeuoh geupasang

Panee berlian,  intan meutia,
Ngoen mutiara,  atoe bak jalan
Dum pue lat batat,  dapat sedia,
Han sapat ceula , watee tapandang.

Dang-dang meurawe,  hate lam dada,
Hana geusangka,  ka troeh bak kulam.
Ka troeh bak titi,  sang ie dimata,
Silak ngoen ija,  keumeuk jeumeurang.

Bulukeh geujak,  geusilak ija,
Sabab geusangka,  tamoeng lam kulam.
Hana geutupeu,  ka alue kaca,
Ceureumen raya,  alue jambatan,

Ceureumen ngoen ie,  han meuri bida,
Saban that rupa,  sabab uroe trang.
'Oh ban jab gaki , meuri teurasa,
Diateuh kaca,  koen dalam kulam

Teuma di Nabi,  peurahti sigra,.
Dalam astana , neuduek neupandang
Silap Bulukeh,  beuteh ka nyata
Malee neuh raya,  keunoeng tipuan.

Keunoeng hekeumat,  silab bak mata,
'Oh salah sangka,  beuteh goeb pandang.
Jan keumeung malee,  han tentée jangka
silap ngoen mata,  salah ngoen waham

Nabi neuteupeuka, ka neu-eu nyata.
Koen lagee haba , jiba lee syeetan
Piteunah syeetan,  masam dum jiba
Jinoe ka nyata,  kadeuh neupandang

Putroe Bulukeh,  beuteh tan cidra,
Teuma ngown rupa,  pih jroeh andalan.
Seun-seun sitapak,  geujak bak Raja,
Keuleureng mata , kiri ngoen kanan

Geukaloen teumpat,  hibat lagoena,
Saleh kri rupa,  NABI SULAIMAN ?
Tamoeng lee reujang , dalam astana,
Dendayang kana,  teupreh disinan.

Gesamboet Putroe,  meubagoe cara,
Ban adat Raja,  nibak masa nyan.
Ranub meurungkhe , batee meutia,
Ranub meucula , didalam puan.

Ranub meubungoeng,  teudoeng teupula
Dalam ceurana , bungoeng meusulam.
Ureung nyang rancak,  bijak meuhaba,
Putroe geusapa,  laju lee reyjang.

Geumat bak jaroe,  Putroe jroeh rupa,
Peuduek bak tanta,  hadap Sulaiman.
Laju meuhadap,  leugat lee sigra,
Nabi meuhaba,  nemula kalam.

Tanyoeng meuligoe,  soe po dilua,
Nyo atra gata,  nyang bineh kulam ?
Nyoe gata poe,  meuligoe raya,
Ngoen meuh meurika,  meutitek intan.

Bulukeh seu ot , geusamboet haba,
Ampon meukuta,  jeumala 'alam.
Meuligoe sinan , katrang ngoen nyata,
Si akan rupa , atra loen tuan.

K treb meuhadap , rapat ngoen Raja,
Geupeugah haba,  sigala macam.
Tantra ngoen rakyat,  meuhat dilua,
Putroe ngoen Raja,  teungoeh meukalam

Teungoeh geumarit,  nyang keubit haba,
Teungoeh calitra SABA’K,  deungon  SYAM.
Teuma 'oh ludoe,  Iorn puwoe haba,
Eseulam sigra , Bulukeh sinan

Tamorng Eseulam,  rakan nyang geuba
Ngorn bala tantra,  yang geuba sajan.
Teuma 'oh lheehnyan,  ka meunan kada,
Meukawen teuma,  deungorn Sulaiman

Ngoen Nabi Allah,  meunikah lanja,
Bulukeh suka,  hatee that seunang,
Gisa u nanggroe , ‘oh dudoe teuma
Jeut loem keu Raja,  geuba Eseulam

U nanggroe SABA’K,  meusigak AGAMA
Bulukeh Raja , makmu makanan.
Sibuleun sigoe,  gantoe geupeuna,
Dua negara SABA’K,  deungon SYAM

Sabee tieb buleen,  melhueng han toem na,
Lhee malam teema , geedoem nanggroe SYAM
'Oh lheeh lhee malam,  geuriwang teuma
Siumu masa,  sabee lagee nyan.

Meunan keuh,  laju si 'umu masa
BULUKEH teuka,  ubak Sulaiman.
Kisah BULUKEH , ka habeh haba,
Watee ka jula,  loen neuk eh malam
TAMAT

“ KIsah Nabi Sulaiman AS dan Ratu Bilkis “
=================================
Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang saleh. Allah memberi mukjizat kepadanya sehingga dapat memahani bahasa binatang dan menundukkan bangsa jin. Beliau sangat berwibawa dan ditakuti semua anak buahnya.

Suatu ketika, Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh tentaranya yang terdiri dari manusia, binatang, dan para jin. Mereka semua berkumpul memenuhi undangan sang Raja di balairung. Semua jenis binatang, besar dan kecil datang menghadiri pertemuan itu. Setelah semua diperiksa, maka Nabi Sulaiman mengetahui bahwa burung Hud-hud ternyata tidak hadir.

Sebenarnya burung hud-hud ini adalah mata-mata pasukan Nabi Sulaiman, yang bertugas mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa saja yang patut diketahui oleh Nabi Sulaiman. Melihat keterlambatan burung hud-hud ini, Nabi Sulaiman terlihat agak jengkel sambil bertanya,"Di manakah burung Hud-hud, mengapa belum kelihatan. Padahal tugasnya sangat penting, yakni mencari sumber mata air baru." Melihat hal ini, semua pasukan yang hadir tidak berani menjawab.

Manakala Raja Sulaiman berhenti bicara, tiba-tiba burung Hud-hud datang. Tampaknya ia habis terbang jauh dan dengan kecepatan tinggi, hingga ia tersengal-sengal.

"Wahai Hud-hud, tidakkah kau sadari kesalahanmu. Apakah kau tidak tahu kalau sekarang aku mengadakan pertemuan? Tapi kau datang terlambat!"

"Ampun baginda raja. Sesungguhnya aku baru saja mengadakan perjalanan jauh sampai ke suatu negeri yang engkau tidak pernah mengetahuinya. Negeri ini bernama kerajaan Saba'. Kerajaan ini diperintah oleh seorang wanita. Keadaan negeri ini sangat makmur. Namun sayang, mereka menyembah matahari," kata burung hud-hud menceritakan pengalamannya.

Tetapi Raja Sulaiman tidak serta merta mempercayai kabar tersebut. Untuk membuktikan kebenaran dari ucapan burung hud-hud, Nabi Sulaiman menuliskankan surat, dan meminta burung hud-hud untuk mengirimkannya kepada sang ratu penguasa negeri Saba yang bernama Balqis. Karena untuk bisa sampai ke negeri Saba. burung hud-hud harus menerjang hembusan angin yang sangat kencang, maka burung hud-hud meminta kepada Raja Sulaiman untuk membungkus surat itu dalam sampul emas yang tahan terhadap angin. Dan akhirnya terbanglah burung hud-hud menuju negeri Saba.

Tibalah burung hud-hud di negeri Saba. Sesampainya di sana, diam-diam burung hud-hud menjatuhkan surat itu tepat mengenai kepala sang ratu hingga membuatnya terbangun. Ia membuka sampul surat itu dan membacanya.

"Surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya surat berbunyi,'Dengan Nama Allah, Maha Pemurah dan Maha Penyayang.' Bahwa janganlah kamu sekalian sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." (QS An-Naml: 30-31).

Itulah kalimat awal pembuka yang ditulis Sulaiman. Selanjutnya sang Raja menambahkan untuk mengajak ratu Balqis untuk masuk Islam dan menghentikan cara ibadah menyembah matahari. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis mengadakan pertemuan dengan para menterinya, untuk membicarakan bagaimana menghadapi sikap raja lain yang berani mencegah kerajaan Saba' menyembah matahari. Semua itu diperhatikan oleh burung hud-hud tanpa tertinggal sedikitpun, dan ia jadikan sebagai bahan laporan untuk Raja Sulaiman.

Kembalilah burung hud-hud ke Sulaiman. Melihat burung hud-hud kelelahan akibat terbang dalam jarak jauh, Nabi Sulaiman pun menjulurkan tangannya sehingga burung hud-hud bisa hinggap di tangan Nabi Sulaiman. Beliau kemudian berkata,"Hai hud-hud, sampaikanlah laporanmu kepadaku!"

Kemudian burung hud-hud menceritakan semuanya dari mulai sang ratu membuka surat hingga mengumpulkan semua menterinya untuk membicarakan langkah apa yang akan diambil sehubungan surat Nabi Sulaiman tersebut. Sang ratu meminta saran yang terbaik dari para menterinya. Rupanya sang ratu merasa khawatir, bila Sulaiman beserta bala tentaranya akan menyerang negeri Saba. Untuk itu, Ratu Balqis berkeinginan untuk mengirimkan seorang utusan kepada Nabi Sulaiman sambil membawa hadiah-hadiah yang menarik. Mendengar cerita hud-hud, Nabi Sulaiman pun tersenyum.

Akhirnya utusan dari negeri Saba pun pergi ke kerajaan Sulaiman. Utusan itu disambut dengan ramah tamah oleh Nabi Sulaiman. Setelah mendengar uraian utusan itu, maka Raja Sulaiman pun berkata,"Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah dan mengaruniaiku nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk-Nya yang lain. Selain itu aku telah diutus sebagai nabi dan rasul-Nya dan dianugerahi kerajaan yang luas serta kekuasaanku meliputi jin dan binatang-binatang."

Utusan Ratu Balqis segera kembali ke negerinya dan langsung menemui ratunya. Sementara sang Ratu terperanjat mendengarkan cerita tentang kerajaan Sulaiman dan utusannya. Diam-diam Ratu Balqis sangat ingin melihat dari dekat bagaimana kerajaan Sulaiman.Dalam hatinya ingin menaklukkan dan menguasai kerajaan itu.

Pada saat yang ditentukan, Ratu Balqis membawa laskarnya yang terpilih. Mereka berangkat menuju kerajaan Sulaiman. Sementara itu mata-mata kerajaan Sulaiman yang terdiri dari para jin memberitahukan kepada sang raja bahwa tak lama lagi Ratu Balqis akan datang bersama laskar pilihannya. Maka Raja Sulaiman mengumpul para jin dengan maksud memberi tugas penting.

"Siapa yang bisa memindahkan singgsana Ratu Balqis?" tanya Nabi Sulaiman. "Saya sanggup memindahkannya, sebelum Tuan berdiri dari tempat duduk,"jawab jin Ifrit. "Kalau saya sanggup memindahkannya sebelum mata Tuan berkedip," kata orang saleh dari kaum Nabi Sulaiman. Pada saat itu juga singgasana Ratu Balqis sudah berada di depan Nabi Sulaiman. Melihat hal itu, Nabi Sulaiman langsung bersungkur sujud dan bersyukur kepada Allah atas kekuasaan Allah yang telah diperlihatkan kepadanya.

Beliau pun memerintahkan bangsa jin untuk membangun sebuah istanaa yang sangat indah. Lantainya terbuat dari kristal bening. Dindingnya dari kayu cendana yang harum. Atapnya terbuat dari kaca sehingga cahaya matahari dapat dibiaskan menjadi tujuh warna. Beliau memerintahkan agar pembangunan istana itu diselesaikan sesegera mungkin sebelum Ratu Balqis datang.

Tak lama kemudian, tibalah Ratu Balqis di kerajaan Sulaiman. Ia menyarankan agar para laskar yang mengawalnya cukup berhenti di luar kota untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Ratu Balqis hanya dikawal beberapa orang pembesar memasuki istana Raja Sulaiman. Ia benar-benar takjub dengan kemegahan dan kemewahan kerajaan tersebut. Berkali-kali mulutnya berdecak kagum dan kepala bergeleng-geleng. Ratu Balqis dipersilahkan duduk di singgasana yang telah dipersiapkan.

"Wah, rasanya seperti singgasana di kerajaanku?" gumam Balqis terkagum-kagum. "Benarkah?", tanya Raja Sulaiman. "Ya, ini benar-benar persis seperti singgasanaku."

"Ketahuilah bahwa singgasana ini memang benar-benar milikmu. Singgasana ini kupindahkan ke mari sebelum engkau datang," Nabi Sulaiman menjelaskan.
Ratu Balqis semakin heran dengan kemukjizatan Sulaiman. Akhirnya di saat itulah dia menyatakan beriman kepada Allah dan meninggalkan cara lama, yakni kebiasaan menyembah matahari.

Mendengar pernyataan ini, Raja Sulaiman senag hatinya. Ia lalu mengajak Ratu Balqis berkeliling-keliling istana. Lagi-lagi ratu dibuat takjub ketika memasuki lantai kaca yang dikiranya air, sehingga ia buru-buru mengangkat gamis (baju panjangnya).

"Tak usah mengangkat gamismu, ini bukan air, tetapi hanya lantai kaca" kata Sulaiman sambil tersenyum. Semenjak itulah antara kerajaan Saba dan kerajaan Sulaiman bekerja sama dengan baik, karena seiman/seagama. Ratu Balqis mengharuskan rakyatnya memeluk agama nabi Sulaiman Alaihis Salam (Islam). Akhirnya Ratu Balqis yang cantik itu pun diperistri oleh Nabi Sulaiman, dan kerajaan dijadikan satu.

Komentar FB :